Křinicemi na Broumovsku vede křížová cesta, kterou chodíval i Alois Jirásek

Křinice, začátek Křížové cesty
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Křinice, začátek Křížové cesty

Broumovský výběžek přitahuje magickou krajinou i spoustou památek, na které narazíte takřka v každé vsi. Křinice jsou obec nacházející se těsně pod skalním masivem Broumovských stěn. A právě na jejich hřeben vede pozoruhodná křížová cesta.

Křížová cesta začíná asi jeden a půl kilometru severozápadně od Horních Křinic na okraji lesa, kterým vede až na úpatí Stěn ke kapli sv. Huberta. Byla založena ve druhé polovině 19. století. Tvoří ji čtrnáct pískovcových kapliček, které nechal postavit křinický sedlák Josef Volke. Výjevy jednotlivých zastavení byly původně vyleptány do silných černých skleněných desek a umístěny v mělkých kamenných výklencích.

Před několika lety prošla ale křížová cesta opravou. U některých zastavení jsou tak nyní jen zbytky, jinde obnovená klekátka z pískovcových kvádrů a na „kapličky“ byly vráceny desky s texty, dnes už českými.

Kaple sv. Huberta a louče pro poutníky

Cesta končí u kaple, která byla původně zasvěcena Panně Marii Hvězdy Jitřní. Postavena byla roku 1786 na náklady křinických sedláků Johanna Zochera a Antona Alta. Později se zasvětila sv. Hubertovi. Vedle ní stávala dřevěná, došky krytá chaloupka, ve které žil ve druhé polovině 19. století jako poustevník Ignaz Pohl. Ten se staral nejen o kapli, ale i o pocestné, kterým ze studně u chaloupky poskytoval vodu a nočním chodcům dával rozsvícené louče.

Křížová cesta, Křinice

Čtrnáct zastavení – kamenných kapliček – je zhotoveno z místního pískovce, který se na Broumovsku těžil. Broumovský pískovec patří k nejtvrdším a nejodolnějším, snad proto se křížová cesta zachovala v poměrně dobrém stavu.

Křinická křížová cesta začíná těsně pod masivem Broumovských stěn a končí kaplí na spojnici mezi Křinicemi a Pasy. Tudy se mohou vydat i cyklisté, neboť tato cesta je pevnější. Dojít můžete až na turistickou chatu Hvězda, kde je další kaple a nádherné výhledy na obě strany Broumovských stěn. Chodíval tudy prý i Alois Jirásek domů do Hronova.