Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic vydal cestopis a komponoval hudební díla. Byl také ve službách císaře Rudolfa II.

20. říjen 2023

Asi nejznámějším českým cestovatelem raného novověku byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Narodil se roku 1564 na hradě Klenová poblíž Klatov.

Byl velmi vzdělaný, kromě jazyků se zajímal i o zeměpis, historii a hudbu. Účastnil se turecké války v Osmanské říši a roku 1598 se spolu se švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic vydal na první velkou cestu. Přes Benátky, Kypr a Jaffu putovali do Svaté země k Božímu hrobu. Z tohoto putování vznikl Harantův známý cestopis.

Po návratu se stal komorníkem na dvoře císaře Rudolfa II. a po jeho abdikaci se usadil na hradě Pecka. Tam komponoval a tvořil svá nejlepší hudební díla. Na dalekou cestu se vydal ještě jednou v roce 1614, kdy ho císař Matyáš vyslal s poselstvím do Španělska. Po návratu však Kryštof Harant konvertoval k evangelické církvi a aktivně se účastnil povstání českých stavů. Podporoval takzvaného zimního krále Fridricha Falckého a po jeho porážce upadl v nemilost staronového panovníka Ferdinanda II.

Za podíl na stavovském povstání byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic odsouzen k trestu smrti a 21. června roku 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze.

autor: Jan Herget
Spustit audio