Minerální vodu Mattoni zná celá Evropa. Česko-italský podnikatel dodával minerálku i císařovi

Už z roku 1522 pochází první zmínka o takzvané bukové kyselce, kterou ale obyvatelé okolí Karlových Varů pravděpodobně znali už mnoho století předtím. Celá oblast je bohatá na minerální vody a konkrétně název kyselka značí, že voda je přirozeně nasycená oxidem uhličitým.

Moderní historie zdejších minerálních vod se začala psát s rozvojem lázeňství. Heinrich Mattoni, česko-italský podnikatel, začal v městečku Kyselka stáčet minerální vodu a dodávat ji hostům lázní. Hliněné nádoby nahradil skleněnými lahvemi, které se plnily v automatické stáčírně. Skleněné lahve pak nechal opatřit papírovými etiketami s rodinným symbolem červené orlice.

Stáčírna minerální vody Mattoni v Kyselce

Mattoni byl díky kvalitě svých produktů a služeb v roce 1870 jmenován c. k. dvorním dodavatelem minerální vody, a v roce 1898 dokonce komorním dodavatelem samotného císaře. Vydělané peníze pak posloužily k rozvoji městských lázní Kyselka.

Heinrich Mattoni byl nakonec nejvyšším rozhodnutím rakouského císaře povýšen do šlechtického stavu a značka Mattoni je dodnes známá po celé Evropě.

Spustit audio