Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí má nejstarší audiovizuální expozici. Protéká jí potok

27. říjen 2015
Česko – země neznámá

Zákonitosti přírody, obří modely částí rostlin, padající lavinu, živé pstruhy ve skutečném potoce, to vše může zažít a vidět návštěvník Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Moderní expozice, která využívá zvuků i světelných efektů k navození dojmu skutečné přírody, baví návštěvníky už víc než 30 let.

Audiovizuální expozice z roku 1984 má název Kámen a život a snaží se vtáhnout návštěvníky do zákonitostí krkonošské přírody pomocí světla, dvourozměrných i trojrozměrných obrazů, hudby a charakteristický zvuků přírodních živlů.

Při prohlídce se tak například ocitnete v modelu jeskyně, podíváte se do staré hornické štoly, zažijete pád laviny, můžete relaxovat na rozkvetlé louce za zpěvu ptáků a budete procházet horským potokem, který je oživen rostlinami, rybami, ptáky a dalšími zvířaty. Dnes už běžné využití moderní techniky k „oživení“ muzea bylo před třiceti lety naprostou raritou, a to i v evropském měřítku.

Muzeem protéká reálný potok

Asi největším unikátem muzea je skutečný potok, ve kterém plavou pstruzi a který je napájen přímo z Labe nedalekou strouhou. V sousedním teráriu je k vidění ropucha, skokan hnědý, zmije, čolek, anebo mlok, který svému pojmenování „skvrnitý“ nezůstává nic dlužen. To vše patří do krkonošské přírody, stejně kdysi jako rys, medvěd nebo tetřev – ti už v jiných vitrínách dřímají jen jako vycpaniny.

Muzeem Krkonoš ve Vrchlabí protéká skutečný potok

Muzeum Krkonoš najdete v Augustiniánském klášteře ve Vrchlabí. Sama tato instituce patří k nejstarším svého druhu v regionu. Muzeum vzniklo o 100 let dříve než zmíněná audiovizuální expozice, a to přičiněním Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, ale i o jejich ochranu a hlubší odborné poznání.

Za tímto účelem byla nejprve roku 1881 založena spolková knihovna. Její správce průmyslník a přírodozpytec Viktor Cypers von Landrecy byl pověřen následně i vedením muzea, které spolek zřídil v roce 1883.

Spustit audio