Na loukách pod Josefovem u Jaroměře najdete první českou ptačí rezervaci

11. květen 2016
Česko – země neznámá

Na loukách u Jaroměře vzniká první nevládní ptačí rezervace, kterou spravuje Česká společnost ornitologická. Ta se před časem rozhodla využít unikátní prostředí nivních luk pod Josefovem, v okolí Nové a Staré Metuje. Výkupem pozemků postupně buduje prostředí pro záchranu některých živočišných a rostlinných druhů.

Louky v sousedství řeky Metuje využívali už naši předci a vybudovali umělé rameno řeky, takzvanou Novou Metuji se systémem malých stavidel a kanálů, které zatopily přilehlé louky a podpořily tak růst trávy. Tehdy potřebovali seno pro hospodářská zvířata.

Postupně ale zájem slábl a zavlažovací kanály zchátraly. Obnovený systém na Josefovských loukách tak umožňuje návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje. A současně zpřístupnil území lidem, aby mohli obdivovat krásu přírody.

V ornitologickém parku už si našel místo například bizarní druh kachen - lžičák pestrý. Typický „třepetavý“ let můžete pozorovat u čejky chocholaté, objevil se tu i břehouš černoocasý. A možná tu letos zahnízdí dokonce i jeřábi popelaví, kteří se tu už několik dnů zdržují, což je pro východní Čechy neobvyklé.

Česnek hranatý i modrásek bahenní

O tom, že ptačí rezervace je novým přirozeným mokřadem, svědčí stále nové a nové druhy fauny i flory, které přírodovědci zaznamenávají. Například zde roste zcela ojedinělý druh česneku hranatého nebo rozrazil dlouholistý, v létě tu poletuje v celé Evropě vzácný a chráněný druh motýla - modrásek bahenní. A letos poprvé můžete na Josefovské louky přijít i na večerní koncert žabích námluv, konkrétně ropuchy zelené.

Obnovený původní systém zavlažování nivních luk

Vstupní areál Josefských luk s pozorovatelnou, odkud můžete přírodu sledovat i za špatného počasí, najdete kousek za vesničkou Starý ples. Ornitologové důrazně doporučují chodit pouze po vyhrazených cestách, a to nejen kvůli podmáčenému terénu, ale především kvůli ochraně přírody. Centrální území parku je proto vhodné pozorovat dalekohledem.

Druhou možností, kudy vstoupit do rezervace, je Nová Metuje pod Josefovem, v sousedství zahrádkářské kolonie. Zde si procházku podél řeky můžete zpestřit pozorováním hnízdících lžičáků, vodoušů rudonohých či dalších více než 50 druhů ohrožených ptáků, ale i „obyčejných“ sýkorek, kosáků či strakapoudů.

Spustit audio