Na návštěvě v dámské šatně Jihočeského divadla v Českých Budějovicích

15. leden 2014
Česko – země neznámá

Zlomvazky, desítky párů bot a otlučené stolky na líčení. To je šatna hereček Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Normální divák se do ní nedostane, ale za doprovodu dramaturga Františka Řihouta se nám to podařilo.

I když je interiér šatny vybaven nábytkem z konce 20. století, historie divadelnictví na jihu Čech má úctyhodnou několikasetletou tradici.

Místo, kde stojí budova Jihočeského divadla, patří totiž mezi nejstarší historické části Českých Budějovic. Na pozemku přilehlém k městským hradbám postavili budějovičtí v roce 1763 skladiště piva pro městský pivovar. O rok později se ale část skladu přeměnila na jednoduché divadlo pro několik stovek diváků, v němž se hrály německé hry až do roku 1817.

Pak se divadelní sál uzavřel a na jeho místě se začala stavět divadelní budova podle projektu architekta Martina Schmidschlagera. Ta byla otevřena 26. prosince 1819 premiérou veselohry německého autora Friedricha Ludwiga Schrödera „Praporčík“.

První česká hra se v divadle odehrála roku 1838. Šlo o komedii Jana Nepomuka Štěpánka „Čech a Němec“, kterou ovšem zahrála německojazyčná divadelní společnost. 22. dubna 1856 tu s kočující Zöllnerovou společností vystoupil naposledy v životě její herec a režisér Josef Kajetán Tyl ve své hře „Chudý kejklíř“.

Profesionálná česká scéna až v roce 1919

K založení české profesionální scény - Jihočeského národního divadla - došlo až po 1. světové válce. 6. září 1919 byla činnost Jihočeského národního divadla zahájena Smetanovou operou „Dalibor“ a 7. září činoherní premiérou Vrchlického „Soudu lásky.“

Jihočeské divadlo

Během války byla divadelní budova zabrána pro německý soubor a přešla pod správu Zemského divadla v Linci; český soubor byl vyhoštěn z Českých Budějovic a Jihočeské národní divadlo se přestěhovalo do Tábora.

Do své budějovické budovy se soubor vrátil v květnu 1945. Během poválečných let se několikrát změnil název divadla, až se ustálil na dnešním názvu Jihočeské divadlo.

Dnes se skládá ze čtyř samostatně působících uměleckých souborů: činohry, opery, baletu a loutkohry.

Aktuální program Jihočeského divadla najdete jeho webových stránkách www.jihoceskedivadlo.cz/program. Ve foyeru divadla se nachází i malá výstavní síň, která je přístupná v době představení.


Zvětšit mapu

autor: Filip Černý
Spustit audio