Navždy s námi

Navždy s námi

Příběh neetického zacházení se zemřelými v provozovně pohřební služby v Horažďovicích, který se odehrál na jaře roku 2016 na Klatovsku. Jeho důsledkem bylo urychlení přípravy novely zákona o pohřebnictví.

Podrobně si můžete pátrání připomenout při poslechu další série Kriminálních případů Čech, Moravy a Slezska. Námět pro rozhlas zpracovala Šárka Kuchtová. V tvůrčí skupině Drama a literatura připravil dramaturg Jaroslav Pokorný.

V Česku působí asi 400 pohřebních služeb. Podle zákona o pohřebnictví by měly dbát na důstojné zacházení se zesnulými i na mravní cítění pozůstalých a veřejnosti. Pravidelné kontroly, jestli se tato základní pravidla dodržují, takřka neexistovaly.

Šokující případ, který na základě anonymních telefonátů odhalila krajská hygienická stanice, se týkal informace o údajném přechovávání zesnulých na chodbách provozovny a také o záměně popela v urně.

Horažďovický případ urychlil přípravu novely zákona o pohřebnictví, která nabyla účinnosti od 1. září 2017. Vůbec poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví byly vymezeny přestupky živnostníků a právnických osob a změnilo se správní trestání.

Pětidílná série Navždy s námi, ve které je hlavní hybatelkou děje investigativní novinářka, se opírá o motivy ze skutečného případu. Fiktivní příběh napsala Kateřina Malečová Suková.

V režii Radima Nejedlého účinkují Markéta Hausnerová (novinářka), Aranka Lapešová (paní Růženka) a Zdeněk Truhlář (vypravěč). Pod vedením zvukového mistra Josefa Daňka natočila v Brně Tvůrčí skupina Drama a literatura. Dramaturgie Hana Hložková.