Nejkrásnější přehradu s pohádkovým jménem najdete v Podkrkonoší

15. září 2014
Česko – země neznámá

Romantická stavba kamenné hráze s průjezdnými branami zdobenými věžičkami uprostřed rozlehlých lesů v okolí Dvora Králové nad Labem zaujme snad každého. I toho, komu technické stavby celkem nic neříkají. Vždyť tenhle skvost připomíná spíš zámek než vodní dílo, které mělo zadržet vodu při povodních.

Jakmile začal v Krkonoších tát sníh, bylo na středním toku Labe zle. Voda se rozlévala do údolí a páchala velkou škodu. Jedna z nejhorších povodní přišla v roce 1897, kdy se voda dostala až do Pardubic. A tak bylo rozhodnuto, že se na Labi vybudují dvě nádrže, které jarní vodu zachytí.

Přehrada jménem Les Království, dříve uváděná jako Těšnov nebo Bílá Třemešná, se společně s přehradou Labská začala stavět v roce 1910. První světová válka však posunula její dokončení až do roku 1919.

Nejvyšší hladinu vody zaznamenala přehrada v roce 2000, kdy dosahovala téměř k samotné hrázi. Nápor více jak stoleté vody nakonec toto dílo vydrželo a hrozbu protržení už připomíná jen ukazatel nejvyššího bodu hladiny.

Přehrada Les Království

Ve své době největší, dnes rozhodně nejkrásnější přehrada

V letech 1920 až 1923 byla na pravém břehu pod hrází postavena průběžná vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami. Celé vodní dílo včetně vodní elektrárny je od roku 1958 nemovitou památkou.

Po dokončení stavby byla přehrada Les Království největší vodní nádrží v tehdejší Československé republice, pokud šlo o zadržené množství vody, a nejdelší přehradou co do délky zděné hráze. Dnes patří spíše k těm menším, ale rozhodně nejkrásnějším.

Detail přehradní brány

Zděná hráz s kamenným obkladem z nedalekého královédvorského pískovce dodává stavbě romantický vzhled. Ostatně celý soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami a domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu, připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. Pro svůj vzhled je proto přehrada Les Království vyhledávaným cílem turistů.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1310.0258778464097!2d15.767232645746525!3d50.457607051407486!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2d9a98eb5643326f!2zUMWZZWhyYWRhIExlcyBLcsOhbG92c3R2w60!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1410772377776" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio