Největší kašna v celém Česku stojí na náměstí v Českých Budějovicích

20. leden 2016
Česko – země neznámá

Centrální náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je se svou rozlohou 1,82 hektaru druhým největším čtvercovým náměstím u nás, po náměstí ve Vysokém Mýtu. I tak se ale může pyšnit jedním prvenstvím. Uprostřed náměstí stojí největší kašna v České republice, pojmenovaná po biblickém Samsonovi.

Kamenná barokní nádrž o objemu 237 kubíků se Samsonovou sochou na vrcholu vznikla v letech 1721 až 1727 jako součást městského vodovodu. Pravděpodobně byla inspirována Kohlovou Lví fontánou z druhého nádvoří Pražského hradu. Samsonova kašna je ale dílem jihočeských mistrů, sochaře Josefa Dietricha a kameníka Zachariáše Horna.

Dominantu kašny tvoří ústřední socha Samsona krotícího lva, která stojí na vysokém dekorativním soklu se čtyřmi maskarony - plastickými motivy v podobě lidské tváře, sloužícími jako chrliče vody. Součástí soklu jsou také čtyři postavy atlantů nesoucí na ramenou kamennou mušli, kterou vytesal Zachariáš Horn přímo v lomu v Besednici u Trhových Svinů, odkud se složitě dopravovala na místo.

Kvůli tomu se musela rozšířit tehdy ještě stojící gotická Svinenská brána v městském opevnění, aby se dílo vůbec mohlo dostat na místo určení. Horn vytesal za celkový honorář 2 301 zlatých a 15 krejcarů i bazén kašny, s vnitřním průměrem 15 metrů. Ten je osazen čtveřicí dekorativních váz a schodišťový sokl pod ním doplňují patníky, které spojují řetězy.

Náměstí Přemysla Otakara II. s kašnou uprostřed

V minulosti kašnu napájela voda z nedaleké Vltavy. Nyní kašnu spravuje vodárenská společnost, která do ní dopouští podle potřeby vodu z vodovodního řadu. Protože podloží je za staletí nasáklé vodou, není možné nádrž vypustit, aby nedošlo k narušení statiky celého díla. Samsonova kašna proto zůstává napuštěná po celý rok, tedy i v zimě.

autor: Filip Černý
Spustit audio