Od Nového roku se mění některá pravidla rybolovu

9. prosinec 2023

Novela vyhlášky zákona o rybářství s platností od roku 2024 upravuje některé povinnosti rybářů. Největší změnou je, že do denního limitu úlovků se už nezapočítávají invazní nepůvodní druhy ryb zapsané na unijním seznamu.

„Do denního limitu úlovků se nově nezapočítávají invazní slunečnice pestrá, střevlička východní a sumeček černý. Zároveň vzniká povinnost rybářů evidovat údaje o těchto úlovcích, takže je musí zapisovat do povolenky k lovu,“ upozorňuje Hynek Dort ze Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu.

Další změnou je, že v mimopstruhových rybářských revírech se do denního limitu úlovků kromě kapra obecného, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého a ryb lososovitých nově zařazuje amur bílý. „Rybář musí evidovat úlovky nejen vyjmenovaných, ale i ostatních druhů ryb. Když chytí jakoukoli rybu, ihned po jejím ulovení musí zapsat druh ryby a počet ulovených kusů. Celkovou hmotnost ryb dopisuje až před odchodem od vody, přičemž nesmí přesáhnout 7 kg,“ doplňuje Hynek Dort.

Novela se dotkne také pstruhových revírů

Jak zástupce Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu dále uvádí, na pstruhových rybářských revírech bude povoleným způsobem lovu lov přívlačí a lov muškařením nově od 16. dubna do 30. listopadu. V období od 1. září do 30. listopadu bude smět být nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem.

Spustit audio