Památník na Chlumu připomíná nejvýznamnější bitvu 19. století

18. prosinec 2015
Česko – země neznámá

Kdoví, jak by vypadala dnešní Evropa nebýt války v roce 1866. Tehdy se na území Čech odehrálo několik bitev, ta klíčová nedaleko Hradce Králové. Rozhodný boj mezi rakouskými a pruskými vojsky 3. července 1866 připomíná dnes památník bitvy na Chlumu.

Vesnice Chlum ležela na strategickém místě, v blízkosti opevněného Hradce Králové i nedaleko pevnosti Josefov, navíc na přehledném a vyvýšeném místě.

O vítězství Bismarckova Pruska nad vojskem rakouské monarchie rozhodla lepší strategie, organizace armády i technika. Střet, který předznamenal nové rozložení sil v Evropě, úpadek rakouského císařství a jeho rozdělení na Rakousko-Uhersko i sjednocení Německa, slouží dodnes vojenským stratégům jako studijní materiál pro pochopení principů moderního válečnictví.

V mnoha ohledech šlo o skutečně přelomovou bitvu. Například v ní jako v historicky posledním konfliktu sehrála výraznou roli jízda. A naopak poprvé na našem území se o zraněné vojáky staral Červený kříž. Prusko-rakouská bitva u Chlumu patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých, více než 23 000 raněných vojáků a 7 000 pobitých jezdeckých koní.

Válku roku 1866 připomínají stovky pomníků a památníků ve východních Čechách

Z rozhledny na Chlumu přehlédnete celé bojiště

Přestože naučné stezky, pomníky či muzeum bitvy přinášejí stovky příběhů o odvaze, zbabělosti, zradě i utrpení, některé okolnosti onoho osudného dne zůstávají nevyjasněné. Už se například asi nikdy nedozvíme, proč rakouská armáda nevyužila propracovaný obranný systém nedalekého Hradce Králové, jenž z města činil dokonalou pevnost. Velitel místní posádky navíc prý odmítl z obavy o bezpečnost obyvatel vpustit za hradby ustupující rakouské pluky, které tak našly útočiště až v mnohem vzdálenějším Josefově.

Původní domek strážce bojiště

Nejlepší představu o rozměrech konfliktu si návštěvník udělá z vrcholu rozhledny Chlum, z něhož se celé bojiště otevře jako na dlani. Osudy konkrétních jednotek pak připomínají četné naučné stezky, například Chlum – centrální bojiště, přibližující osud tzv. baterie mrtvých, nebo trasa Les Svíb, která vede místy nejzuřivějších bojů.

Další značenou stezkou se můžete vydat po stopách ustupujících Rakušanů, případně šlápnete do pedálů a pustíte se po některém ze značených cyklookruhů do širšího okolí. Největší bitvu, jaká se kdy odehrála na českém území, tu připomíná přes 1 400 památníků, pomníků a náhrobků.

Expozice Památníku na Chlumu přibližuje atmosféru války, která zasáhla mnoho obcí východních Čech, každoročně se tu konají vzpomínkové akce a ve výroční den i rekonstrukce samotné bitvy.

Spustit audio