Památník Ploština je místo, které pláče. Připomíná nacisty vypálenou osadu u Valašských Klobouk

20. listopad 2021

Ploština je zaniklá pasekářská osada obce Drnovice, nedaleko Valašských Klobouk ve Zlínském kraji, kterou 23. dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali. Na místě někdejší tragédie vyrostl památník Ploština, který je dnes národní kulturní památkou.

Na Valašsku byl v dobách minulých život tvrdý. Obzvlášť, když se lidé chtěli živit zemědělstvím, zejména ve vyšších polohách. Pasekářské osady většinou ležely v kopcích, kde půda nebyla příliš úrodná. Místní dokázala sotva uživit. Přesto je měli jejich obyvatelé rádi. Stejně to cítili i lidé na Ploštině.

Pak ale přišla druhá světová válka a na jejím konci i partyzáni. Pasekáři je museli živit z chudého výnosu svých polí. Což bylo obtížné. Když se do Ploštiny vydalo gestapo, šlo najisto. Byla to trestná výprava. Německé okupační orgány dobře věděly, že místní partyzánům pomáhají. Měly totiž propracovanou síť konfidentů.

Nad ránem 23. dubna 1945 proto Ploštinu obklíčili. Partyzáni se předtím stačili schovat v okolních lesích. Věřili, že se pasekářům nic nestane, když je tam Němci nenajdou. Ti šli ovšem do vesnice s úmyslem vraždit. A vraždili už cestou na Ploštinu. Jedním ze zavražděných byl brusič Rangl, na kterého narazili v maringotce. Zastřelili ho i s celou rodinou za to, že údajně hrál partyzánům na harmoniku.

Když Němci dorazili na Ploštinu, začali místní obyvatele vyslýchat a současně zapalovat jejich stavení. Někoho zastřelili a hodili do hořícího domu, některé tam nahnali ještě živé. Po tomto masakru zůstalo na Ploštině 23 obětí.

Dominantou celého místa je dnes monumentální památník, který byl vybudován na malém návrší nad osadou v roce 1975 k 30. výročí osvobození. Památník je vidět zdaleka, tvoří ho pět vysokých hrotů. Někomu může připomínat trnovou korunu, jinému šlehající plameny, dalším ruku s trčícími prsty.

Jeden z místních domků byl zadaptován Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně pro muzejní účely. Stálé expozice přibližovaly historii protifašistického odboje ve zdejším kraji a těžký životní úděl lidí, kteří osídlovali valašské paseky.

Památník Ploština prochází obnovou

Rekonstrukce památníku začala v roce 2017. Původní muzeum na Ploštině šlo k zemi, na jeho místě teď roste budova nová. Uvnitř bude expozice nové Ploštiny a také sál pro pořádání kulturních akcí: řemeslných dílen, jarmarků, společenských akcí, divadel a koncertů. Vše samozřejmě v klidném pietním duchu.

Pod vznikajícím muzeem stojí kaple zasvěcená Bolestné Matce Boží. Postavena byla hned po válce na popud pátera Vladimíra Růčky, který vedl i tryznu za pozůstalé. Stojí na místě stavení, ve kterém byl největší počet obětí. Nad vchodem do kaple je nápis: „Připomeňte vždy dětem svým, že padli jsme za svobodu drahé vlasti“.

Pamětní deska na kapli Panny Marie Bolestné na Ploštině se jmény všech umučených a zabitých lidí

Na dohled od kostela můžete najít hrob, ve kterém ale nikdo neodpočívá. Je věnovaný jediné ženské oběti nacistického řádění Anastazii Zichové, která zemřela přímo na tomto místě.

Naproti kapli vzniká nové podzemní muzeum, na místě, kde stál původní amfiteátr. Uvnitř unikátní stavby bude stálá expozice připomínající ploštinskou tragédii. Lidé tam uvidí panely i s fotografiemi obětí. „Bude to hodně moderní, virtuální technika, historie v moderním pojetí, ovšem citlivě podaná. Slibujeme si od toho, že tím nalákáme i mladé lidi a zvýšíme jejich zájem o tuto problematiku,“ uzavírá průvodkyně Radka Brtišová. Úplné dokončení rekonstrukce areálu na Ploštině je plánováno na březen 2023.

autor: Andrea Kratinová
Spustit audio