Památník v Sudoměři připomíná první velké vítězství husitů nad šlechtou

8. duben 2014
Česko – země neznámá

Sudoměř je malebná a poklidná vesnička na jihu Čech, vzdálená asi deset kilometrů od Strakonic. Před téměř šesti stoletími tu ale v líté řeži zahynuly desítky, možná stovky bojovníků. Dodnes je Sudoměř známá především jako místo první velké vítězné bitvy husitů nad panským vojskem, ve které stoupenci Jana Husa poprvé použili pověstné vozové hradby.

Roku 1420 se přes Sudoměř ubíral Jan Žižka s menším vojskem do nově založeného Tábora. Jeho skupina se tu 25. března utkala s pětinásobnou přesilou panské jízdy, která skončila svůj boj v blátě na dně vypuštěného rybníka Škaredého.

O bitvě se dodnes píše v učebnicích, připomeňme jen, že husité se ukryli za hradbu dvanácti vozů. Protivníci se k nim chtěli přiblížit po dně vypuštěného rybníka. Protože však měli těžká brnění a těžké zbraně, začali se bořit do bláta a husitští neobrnění pěšáci je lehce pobili.

Na místě slavné bitvy stojí monumentální Žižkova mohyla

Slavné vítězství husitů připomíná monumentální, 16 metrů vysoký památník Jana Žižky z roku 1925. Jde o životní dílo sochaře Emanuela Kodeta. Pomník stojí na místě bitvy mezi rybníky Markovcem a Škaredým. Husitskou tématikou se Emanuel Kodet zabýval už před tím, v roce 1923 například vytvořil pomník mistra Jana Husa v Sušici. Ovšem žádné z jeho děl nedosáhlo takového věhlasu, jako sudoměřický pomník.

Žižkova mohyla a její okolí

Pokud se rozhodnete památník slavné bitvy navštívit, nenechte si ujít ani zajímavosti v okolí. Nedaleko pomníku při řece Otavě jsou tak zvané sejpy, čili jámy, které jsou pozůstatkem po rýžování zlata; ostatně soutěže v rýžování udržují tuto tradici i dnes.

V nejbližším okolí můžete navštívit také Štěken se zámkem a pěkným parkem nebo Kestřany se dvěma gotickými tvrzemi. Nedaleko Sudoměře se také nachází i archeologické naleziště ze střední doby kamenné, tedy z období 10.000 - 4.000 let před Kristem.

K památníku bitvy u Sudoměře vede modrá turistická značka od vlakové zastávky. Trasa je dlouhá 1 kilometr. K pomníku se dá dojít i po zelené značce z nedaleké Putimi, tato trasa vás povede asi 7 kilometrů.

autor: Filip Černý
Spustit audio