Poutní místo Svatá voda u Malenovic ve Zlíně nabízí kromě léčivé vody i velmi dobrou energii

3. listopad 2021

U Malenovic, místní části Zlína, se nachází nevelké poutní místo u pramene zvaného Kaménka nebo také Svatá voda. Pramen má v širokém okolí pověst léčivé vody. A tak ji vyhledávají nejen poutníci, ale i běžní turisté. Nad studánkou je vybudovaná skalní jeskyně Panny Marie Lurdské. Místo doplňuje kaplička z roku 1854. Voda ze studánky vytéká do hlubokého žlabu a dál se vlévá do říčky Dřevnice.

Ke Svaté vodě je možné se dostat z několika míst. Tou nejznámější je cesta od křižovatky mezi Karlovicemi a Lhotou. Vede po žluté turistické značce. Hned zkraje můžete vidět památník věnovaný třem ženám z nedaleké Lhoty u Malenovic, které tam po druhé světové válce zabila nášlapná mina.

Cestu pak lemují různá zastavení s informacemi a posezením. Tato trasa dříve sloužila jako spojnice mezi význačnými hrady na Moravě, říkalo se jí proto Hradská. Cesta je štětovaná, stará asi tři sta let a stále drží.

Pramen Svaté vody, který má údajně léčivé vlastnosti

Zničená kaplička a zakázané poutě

Kaplička byla u Svaté vody postavená v roce 1854, jenom není jasné, kdo ji tady postavil. Mohl to být Josef Buksa nebo jakýsi pan Hramja. Ať už to byl kdokoli, měl nemocné oči, které se mu uzdravily poté, co si je omýval vodou z pramene a zároveň ji i popíjel.

Kaple u Svaté vody zasvěcená Panně Marii

Dnešní svatostánek ale není původní. Kaplička začala chátrat a dílo zkázy dokončili v roce 1962 vandalové. Farnost tehdy podala žádost na Okresní národní výbor, aby se kaplička opravila nebo postavila nová. Ani jedno ale komunisté neschválili. A tak se domluvili dělníci ze Lhoty a za dva dny a dvě noci novou kapličku postavili sami.

A protože komunistický režim žádná zázračná místa neuznával, zakázal ve svém proticírkevním tažení i poutě k pramenu Kaménky. Procesí doprovázeli vždy i muzikanti, a tak bylo jako důvod zákazu uvedeno, že by poutníci narušovali dopravu a provokovali „uvědomělé“ soudruhy z nového malenovického panelového sídliště. Jedině občanům Lhoty byla pouť ke studánce povolena, neboť k ní měli přístup přes les. Svatá voda naštěstí přežila dodnes a poutě se k ní tradičně konají každou první zářijovou neděli.

Poutní místo Kaménka nebo Svatá voda láká k meditaci

Replika Lurdské jeskyně

Ke zdejší jeskyni s obrázkem Panny Marie Lurdské se lidé chodí modlit, zapálit svíčku i meditovat. O poutním místě se také říká, že má velmi silnou energii, stejně jako pramen. „Ochutnal jsem všechny možné svaté prameny, ale voda z tohoto se mi zdá nejchutnější. Naberu si pokaždé tři litry, doma rozdělím a pak popíjím třeba týden, než mi dojde. To omývání očí také není špatný nápad. To vyzkouším. A přestanu si do očí kapat umělé slzy,“ přemítá nad pramenem průvodce Vladimír Šilhan.

Kvalitní voda ze studánky u Malenovic je tak vyhlášená, že si pro ni chodí lidé s kanystry nejen z Otrokovic, ale také ze Zlína i širokého okolí.

autor: Andrea Kratinová
Spustit audio