Pozoruhodná Karlova univerzita: Na počátku měla čtyři fakulty

Karlova univerzita patří k nejstarším univerzitám Evropy. Jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže ji založil císař Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348.

Karel IV. se inspiroval jejími staršími sestrami v Boloni a Paříži. Na počátku měla univerzita čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Učitelé a studenti byli rozděleni do čtyř „národů“: českého, bavorského, polského a saského, které rozhodovaly o záležitostech týkajících se celé univerzity.

V čase husitských reforem se do historie školy zapsal i její tehdejší rektor, Mistr Jan Hus. V té době na univerzitě působila pouze fakulta svobodných umění. Za časů panování císaře Rudolfa II. se do Prahy na jeho pozvání sjížděli alchymisté a umělci, ale především vzdělanci z oborů astronomie a matematiky. Ti se zásadní měrou podíleli také na rozvoji univerzitní vzdělanosti.

V roce 1654 spojil římský císař a český král Ferdinand III. karolinské učení s jezuitskou univerzitou v Klementinu. Tak vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita, která obnovila všechny čtyři původní fakulty.

Koncem 19. století, v době národního obrození a kulminace napětí mezi Čechy a Němci, byla univerzita rozdělena na českou a německou. V současné době má Univerzita Karlova sedmnáct fakult a je považována za jednu z nejprestižnějších vysokých škol.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio