Rožmberská hrobka byla uzavřena po smrti posledního potomka rodu Petra Voka. Zahalují ji mnohá tajemství

13. červen 2024

Rožmberská hrobka je součástí kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšebrodském klášteře a Vok I. z Rožmberka ji založil jako rodovou nekropoli.

Od 13. do 17. století zde bylo pohřbeno deset generací jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, na čtyři desítky osob. Když byl do hrobky uložen k věčnému spánku poslední mužský potomek domu, Petr Vok z Rožmberka, byla hrobka uzavřena. Petr Vok si to prý vymínil, aby nevyšlo najevo, že předtím údajně z krypty vybral drahocennosti svých předků. Hrobku zahalují mnohá další tajemství.

Podle kronikáře Bohuslava Balbína tvoří místo posledního odpočinku Rožmberků obrovský sál, v němž zesnulí členové neleží v rakvích, ale sedí v křeslech kolem velkého stolu, jako by panovali i po smrti.

V novodobých dějinách lidé do hrobky poprvé nahlédli v roce 1902. Rozsáhlejší průzkum proběhl až v roce 2009, kdy miniaturní průzkumná kamera poprvé pronikla do podzemní prostory. Získané záběry však romantické legendy o hrobce vyvrací.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio