Středomoří u Českého Krumlova. Vyšenské kopce připomínají podnebí Toskánska

27. říjen 2016
Pastva na Vyšenských kopcích

Blanský les je kopcovité podhůří Šumavy na jihu Čech. Mezi nejvyšší horou Kletí a největším městem Českým Krumlovem leží malebné Vyšenské kopce. Vápencové skalky, rozsáhlé pastviny i lískový les evokují spíš středomořskou krajinu než české pohraniční hvozdy. Také zdejší klima je v porovnání s okolím teplejší a příjemnější.

Vyšenské kopce patří k přírodovědecky nejcennějším územím jižních Čech. Už v roce 1951 byly vyhlášeny chráněným územím, od počátku devadesátých let jsou národní přírodní rezervací.

Krajinu sedmdesáti hektarové lokality od nepaměti formoval člověk, který se v ní usadil ve starší době kamenné. Právě přítomnost člověka a unikátní vápencové podloží měly zásadní vliv na to, jak nyní Vyšenské kopce vypadají. Díky historické pastvě koz a ovcí se na skalách uchytila teplomilná společenstva rostlin.

Nebývalé množství šneků

V roce 2000 se stáda po několika desetiletích opět do kopců vrátila a pomáhají tak udržet krajinný ráz. Vápencové skály jsou zase zásobárnou kalcia pro ulity šneků, kterých najdete v okolí Vyšného nebývalé množství - od stepních až po alpské druhy.

Vyšenské kopce začínají na periferii Krumlova

I když jsou jihočeské Vyšenské kopce u Českého Krumlova přírodní rezervací, prochází jimi dva a půl kilometru dlouhá naučná stezka pro pěší. Začíná na návsi ve Vyšném a končí de facto na okraji Českého Krumlova.

Její značení ale není provedeno pečlivě, je proto dobré vyzvednout si zdarma mapku celé trasy v sídle CHKO Blanský les u prvního zastavení. Jinak budete riskovat, že sejdete z cesty. Kromě přírodních zajímavostí se z informačních panelů stezky dozvíte něco málo i o historii místa nebo podrobnosti o těžbě grafitu, který se na území donedávna doloval.