Unikátní most na jihu Čech má neobvyklý název a vede odnikud nikam

11. březen 2014
Česko – země neznámá

Krytá dřevěná lávka přes řeku Vltavu se nachází těsně před vjezdem do Lenory, po levé straně silnice od Volar, zhruba 200 metrů od vlakové zastávky. Most jménem rechle byl vybudován někdy v letech 1820 až 1830. Neví se to přesně, ale na katastrální mapě z roku 1837 je už zakreslený.

Termínem „rechle“ se označovala stavba sloužící k zadržování a usměrňování splavovaného dřeva, v tomto případě po Teplé Vltavě. Nešlo tedy o klasický most, ale o přemostění toku, po kterém se regulovaly plavené klády. Není proto divu, že ani dnes na něj nenavazuje žádná cesta a vede tak odnikud nikam.

Fungování mostu bylo jednoduché: silné trámy zasunuté kolmo k lávce, které zadržovaly po vodě plavená polena, se vytáhly, čímž se uvolnilo nahromaděné dřevo a to plulo pak dál po toku Vltavy. Termín „rechle“ pochází z němčiny - Der Rechen jsou hrábě a přípona -le znamená zdrobnělinu. Česky bychom tedy řekly hrabičky. Název tím pádem věrně popisuje funkci tohoto zařízení.

V rechlích se také skladovala bidla, která sloužila k uvolňování splavovaných polen. Celé rechle spočívají na třech mohutných kamenných pilířích obdélníkového půdorysu. Na pravém břehu Vltavy je nutno vystoupat do rechlí po řadě schodů.

Rechle v Lenoře jsou technickou památkou

Dnes jsou lenorské rechle vyhledávanou turistickou atrakcí

Původní prostor lávky byl dříve uzavíratelný z obou stran dveřmi. Celá stavba je 25 metrů dlouhá a je opatřena dřevěným bedněním až po střechu, celkový výška chodby činí tři metry. Mostovka se nachází přibližně tři metry nad hladinou Vltavy. Podlaha je široká 1,8 metrů a je tvořena několika velmi mohutnými trámy. V těchto trámech jsou dodnes dobře patrné, dnes už zadělané otvory po zasouvání trámců k zadržování plaveného dřeva.

Celá stavba je krytá valbovou střechou. Zajímavé je i původní zbarvení na bočních bedněních rechlí. Na návodní straně je dřevo světlošedé, na povodní straně tmavohnědé. Jde zřejmě o následek různého působení větrů v údolí Vltavy.

Dnešní význam rechlí je samozřejmě jiný. Slouží jako vyhledávaná turistická atrakce Lenory a jejího krásného okolí. Vzhledem ke své původní funkci je tato stavba cennou a ojedinělou technickou památkou historie plavení dřeva po Vltavě.

Lenorské rechle najdete na východním okraji obce u silnice č. 39 směrem na Volary; 200 metrů od mostu se nachází i vlaková zastávka.

autor: Filip Černý
Spustit audio