Úterní Noční linka: Smím prosit?

2. listopad 2021

Patří, či patřil tanec do vašeho života? Chodili jste do tanečních? Třeba i těch dospěláckých? Shodli jste se na parketu se svým životním partnerem? A co pro vás tanec znamená?

Tanec patří k lidem od nepaměti. Může být oslavou života, je univerzálním komunikačním prostředkem, protože díky společnému "jazyku" dokáže překlenout politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi.

Tanec můžeme také připodobnit mostu mezi nebem a zemí, protože při standardním tanci stojíte nohama pevně na zemi a tvář máte natočenou vzhůru. Tanec je velkou inspirací i dobrou zábavou.

A mnozí se rádí opět díváme na televizní taneční soutěž StarDance. Vzpomínáte při tom třeba i na svá léta, která jste rádi prožívali také na tanečním parketu?

Spustit audio