V lese nedaleko Svatého Kopečku u Olomouce narazíte na zbytky středověkého kartuziánského kláštera

20. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Archeolog Vlastivědného muzea v Olomouci Lukáš Hlubek na Kartouzce v Dolanech

Za obcí Dolany poblíž Olomouce, v místě, kde se zvedá prudké úbočí prvních kopců Nízkého Jeseníku, stojí mezi listnatými stromy zbytky zdí středověkého kláštera kartuziánů. Potom, co se mniši stihli ukrýt za hradbami Olomouce, obsadili zdejší Kartouzku v roce 1425 husité.

Ke konci 14. století vedla cesta mnichů kartuziánského řádu z Tržku u Litomyšle k moravským statkům a Dolany se staly jejich hlavní hospodářskou základnou. Položení základního kamene se roku 1392 účastnil moravský markrabě Jošt. “Před námi jsou pozůstatky pětibokého uzávěru jednolodního kostela, který měl po stranách dvě kaple, jedna z nich sloužila patrně jako sakristie. Na kostel navazoval ambit a dále domky jednotlivých kartuziánů se zahrádkami. Stejnou dispozici má brněnský klášter v Králově Poli,“ říká archeolog Vlastivědného muzea v Olomouci Lukáš Hlubek.

„Pamatuji si, že asi před deseti lety byla na tomto místě vidět okna, která už dnes ve zbořeném zdivu patrná nejsou. Místy až dva a půl metru vysoké zdi slouží dnes dětem jako lezecké stěny,“ popisuje postupující devastaci odhalených pozůstatků středověkého komplexu archeolog. Na vině je i hustý lesní porost uprostřed památky, který napomáhá erozi rozpadlé stavby.

Před obsazením kláštera husity v roce 1425 stihli mniši uprchnout do města Olomouce a s sebou si vzít i svou bohatou knihovnu. Dochovala se dodnes a některé knihy můžete vidět jako exponáty ve Vlastivědném Muzeu v Olomouci. Ve zdejší historické expozici nazvané Patnáct století města si můžeme prohlédnout také typickou kružbu a zašpičatělý oblouk gotického chrámového okna. Jsou tu vystaveny i kachle zdobené reliéfy a kovové předměty nalezené při archeologickém výzkumu, který vedl v 60. a 70. letech minulého století archeolog Václav Burian. V té době byly odkryty zdi, které naznačují situaci kláštera.

Kachle s reliéfy a další nálezy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

„Klíčovou postavou byl převor Štěpán, který stál u počátků budování dolanského kláštera už kolem roku 1489. Dokázal do dolanské kartouzy přivézt spoustu originálních rukopisů, které tam pak byly rozmnožovány. Knihy se nezřídka půjčovaly mimo klášter. Štěpán z Dolan byl výraznou intelektuální osobností, která vystupovala proti Viklefovým a Husovým názorům. Jeho spisy, často velmi ostré, ironické a nevybíravé, byly v této době populární a sám Hus na ně reagoval,“ říká vedoucí Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci Filip Hradil.

Po vykoupení dolanského komplexu Olomoučany od husitů, byla stavba pobořena a kartuziáni si postavili nový klášter v Olomouci. Ten vydržel po staletí až do josefínských reforem.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio