V Nicově stojí nejvýše položený románský kostel v Česku. Zdobí ho sochy i varhany

18. prosinec 2017
Česko – země neznámá

Podle evidence katolické církve je v České republice přes 7 tisíc kostelů a kaplí. A mnohé ze sakrálních staveb představují skutečné stavební skvosty. Ukázkový může být vesnický kostel svatého Martina v Nicova na Šumavě, který je zároveň nejvýše postaveným románským kostelem v České republice.

V nadmořské výšce necelých 900 metrů stojí už od 13. století. Odhaduje se, že vznikl v rozmezí let 1220 až 1240, první písemná zmínka o něm je ale o víc jak půlstoletí mladší. Během staletí se kostel mnohokrát přestavoval, jeho současnou podobu nejvíce ovlivnilo baroko. V polovině 19. století se kostel dočkal prodloužení lodi a také snížení věže o jedno poschodí.

Nejstarším dochovaným vybavením kostela je románská křtitelnice. Nachází se na severní straně u hlavního vchodu, je vytesána ze žuly a opracována do tvaru kalicha. Po pravé straně kněžiště stojí v lodi rokoková kazatelna zdobená soškami svatého Jeronýma a Máří Magdalény.

V kněžišti najdete pozdně barokní oltář z druhé poloviny 18. století od neznámého lidového tvůrce. Nezdobí ho obraz, ale rovněž socha. Znázorňuje svatého Martina na koni, jak se dělí o plášť. Původně se jednalo o sousoší, světec totiž podaroval oblečením žebráka. Bohužel sochu žebráka kdosi ukradl, stejně jako několik dalších soch z kostela.

Za zmínku stojí i varhany, které byly pro nicovský kostel vyrobeny na začátku 19. století v Tachově.

U kostela sv. Martina se nachází parkoviště i autobusová zastávka. Kolem vede modrá turistická značka z Kašperských Hor a šumavská cyklotrasa 1142. Vnitřek kostela si můžete prohlédnout po bohoslužbách, které se konají každou první sobotu v měsíci.

autor: Filip Černý
Spustit audio