V Suchovršicích na Trutnovsku mají pět mostů. Dva z nich jsou kryté stříškou

Věšadlový most
Věšadlový most

Pojedete-li z Úpice do Trutnova, projedete obcí Suchovršice. Její domy jsou rovnoměrně rozložené po obou březích řeky Úpy. Místní obyvatelé tu známým nenahlašují adresu s číslem popisným v ulici XY, ale orientují se podle mostů. Stojí jich tu celkem pět a dva z nich jsou unikátní dřevěné zastřešené mostní stavby.

Prvním z nich je užší lávka o délce 25 metrů a šířce 1,5 metru. Vede na tak zvanou Malou Stranu, pochází z roku 1942 a její stavbu si vynutila nová zástavba rodinných domků na pravém břehu Úpy. Lávku nesou dvě podélná a dvě příčná věšadla. Střechu, která se tyčí 4,8 metru nad mostovkou, nese deset kolmých sloupků.

Druhou pozoruhodnou mostní stavbou v Suchovršicích je dřevěný most stejné konstrukce, tedy bez pilířů, převádějící přes Úpu silniční komunikaci mezi Úpicí a Trutnovem. Most je dlouhý 26 a široký 4 metry. Pochází z roku 1912 a už tehdy měl sloužit nejen pro pěší, ale i pro koňské povozy.

Krytý dřevěný most

Větší suchovršický most postavil Josef Macek, tesařský mistr z České Skalice. Jde o originální kombinaci zdvojených podélných i příčných lichoběžníkových věšadel. Dokonalostí své konstrukce zaujímá tento most jedinečné místo nejen mezi českými, ale i evropskými mosty.

Mosty místo náměstí

Dřevěná lávka

Jak už bylo výše zmíněno, v Suchovršicích nemají ulice a tudíž ani náves či náměstí. Není tedy divu, že unikátními mosty se suchovšičtí nejen rádi chlubí, ale využívají je i ke společenským setkáním. Například se zde každoročně 6. července koná bohoslužba k výročí upálení Mistra Jana Husa. Ve svahu nad velkým dřevěným mostem je totiž zvonice Církve československé husitské. Na jaře tu zase z mostů vynášejí Smrtku, respektive smrtky dvě: Smrťáka a Smrtku, což je další suchovršická zvláštnost.

Na protějším břehu řeky Úpy se může vydat k další zdejší zajímavosti – k dolu. Jeho historie sahá až do 17. století. Důl se jmenuje Zlatá jáma. Těžilo se v něm stříbro a o kus dál i zlato a dokonce měď. Proto tu prý horníci nosili uniformy se zlatými knoflíky. Jednou za dva roky obec důlní dílo na krátkou dobu zpřístupní veřejnosti. Šance tak opět bude letos na podzim - Zlatá jáma bude otevřena 12. září.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13067.389404210635!2d16.00030563414157!3d50.520775695535725!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDMxJzA3LjAiTiAxNsKwMDAnMTguMSJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1435049696257" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>