Vražda jako přírodní památka? V Jinolických rybnících v Českém ráji ano

19. srpen 2015
Česko – země neznámá

Nedaleko vstupu do Prachovských skal v Královéhradeckém kraji jsou mezi loukami rybníky Oborský, Němeček a Vražda. Nikdo už neví, jak přišel k názvu ten poslední, patrně se prý v jeho blízkosti smutná událost odehrála. Zůstal z ní ale jen název a Vražda je spolu se dvěma dalšími rybníky jednou z nejvyhledávanějších oblastí Českého ráje.

Soustava Jinolických rybníků leží asi pět kilometrů od Jičína. Napájí je bezejmenný potok, přítok Javornice. První z nich směrem od Jičína - rybník Vražda - je přírodní památkou, a to jak vodní plocha s rozlohou přes dva hektary, tak i přilehlé vlhké louky na jihozápadním břehu. Na nich roste například upolín obecný, tolije bahenní, skřípinka smáčknutá, ostřice Davallova či ostřice blešní. Mimo to se zde vyskytují i dva druhy našich orchidejí – prstnatec májový a vstavač obecný.

Louky kolem Jinolických rybníků jsou domovem mnoha druhů chráněných rostlin i živočichů

Pro toto území byl velmi důležitý rok 1999. Kromě vyhlášení za přírodní památku se zdejší louky podařilo po devítileté pauze posekat. Od tohoto roku jsou sečeny pravidelně. Biomasa z posečené trávy je v této lokalitě využita Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj jako úkryt pro kladení vajíček užovky obojkové.

Brána do Prachovských skal

Druhým chráněným územím v této lokalitě je přírodní památka Oborská louka, která se nachází nad Oborským rybníkem - největším ze tří Jinolických rybníků. I tam se nachází řada vzácných i chráněných druhů rostlin a živočichů. Oborský rybník je na rozdíl od dvou předchozích využíván i k rekreaci, je tu několik kempů a krásné písčité pláže.

Uživka obojková

Jak už bylo řečeno, Jinolické rybníky se nacházejí v samém srdci Českého ráje a jsou tak ideálním výchozím místem pro výlet do jedné ze zdejších nejznámějších oblastí – Prachovských skal.

A jak se k Jinolickým rybníkům dostat? Nejlépe z Jičína, odkud popojedete vlakem do Jinolic, a dále budete pokračovat pěšky po modré turistické značce. Odtud můžete protáhnout turistický okruh do Prachovských skal přes Brada, vyšlápnout na Rumcajsovu skálu nebo na Čtvrtkovu vyhlídku a přes Holín se vrátit zpátky do Jičína.

Spustit audio