Zastavte se v Záměli na Rychnovsku. V místním zájezdním hostinci tančil Karel IV.

13. květen 2016
Česko – země neznámá

V obci Záměl na Rychnovsku stojí Hostinec u Karla IV. Jméno dostal po králi, který se v něm ještě coby kralevic zastavil při dobývání Potštejna a nejen popíjel, ale dokonce i tančil okolo sloupu s místní dívkou. Hostinec před pár lety koupil spolek Má vlast - můj domov, aby původní roubenou stavbu opravil a znovu v ní probudil život.

Barokní roubenka jen o vlásek unikla demolici. Přitom jde o jednu z nejcennějších staveb ve východních Čechách. Nachází se u hlavní silnice z Potštejna do Vamberka, na konci rybníka u odbočky k mostu ve vsi.

Návštěvu tehdy ještě markraběte Karla IV. zachycuje pověst, která počátkem minulého století vyšla v Praze. Píše se v ní, že se Karel v Čechách potýkal se zpupnou šlechtou, mezi kterou patřil i známý loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna, jenž měl na hradě údajně schovat poklad.

Cestou z dobývání potštejnského hradu se Karel IV. chtěl občerstvit. Pověst uvádí dokonce přesné datum: „Na svatováclavskou neděli léta Páně 1338 o obžínkové muzice to v krčmě vyhlíželo jako by nabyl. Švarných jonáků a sličných děvčat, mužů a žen byla plná světnice.“ Statná místní selka prý budoucímu králi pomohla z koně a odvedla ho do hostince, kde se právě slavily dožínky. Karel posléze dívku vyzval k tanci.

Hostinského jmenovala šlechta

Úkolem správce zájezdního hostince, tedy hostinského, bylo mít pivo stále řádně vychlazené. Hostinského jmenovala vrchnost a mohla ho také odvolat. Protože ale v zápisech není o odvolání zámělského hostinského žádný záznam, je zřejmé, že všichni šenkýři byli dbalí svých povinností. A jak takový středověký šenk vypadal? Stoly a lavice byly podél stěn a uprostřed místnosti stály jen podpěrné sloupy.

Hostinec se sloupem, kolem kterého tančil Karel IV.

V době, kdy hostinec pravděpodobně navštívil Karel IV., zde nepochybně byla ještě černá kuchyně a dýmná jizba. Hostinec ale prošel několika přestavbami a z renesanční doby se zachoval jen jeden z původně dvou dřevěných sloupů s ozdobou připomínající královskou korunu.

Díky občanskému sdružení Má vlast - můj domov, které v roce 2007 objekt koupilo, se hostinci pomalu navrací jeho původní tvář. Střecha dostala slaměné došky, byla obnovena původní chlebová pec, lednice, tedy suterénní místnost, která se v zimě zaplnila nasekaným ledem z rybníka, aby mohlo být i v parném létě pivo správně vychlazené.

Od hostince na kraji obce Záměl vede také pozoruhodná planetární stezka, kterou se dostanete do Potštejna kolem lesní studánky Panny Marie Bolestné a po asfaltové cestě k rozcestí Nad Merklovicemi. Odsud se dá pokračovat na chatu Vyhlídka nad Vamberkem. Stezka je dlouhá přibližně šest kilometrů.

Spustit audio