Co spojuje Židy z Česka, Německa a Polska, koho volili američtí Židé a proč bydlet v kibucu

20. listopad 2022

Jak se žije Židům v Česku, Německu a Polsku? Jak volili američtí Židé? A je dobré bydlet v kibucu?

Co spojuje Židy z Česka, Německa a Polska

Čím dnes žijí Židé u nás, ale i v Německu nebo v Polsku? A jakým výzvám čelí? To jsou otázky, na které budou hledat odpověď účastnící konference Židé (nejen) v euroregionu Nisa, která se bude konat 24. a 25. listopadu v Liberci. Rabíni, předsedové obcí nebo judaisté z těchto tří zemí se setkávají dohromady úplně poprvé. O programu konference natáčela Terezie Jirásková s rabínem pražské progresivní židovské komunity Ec chajim Davidem Maxou.

Proč se konference koná právě nyní? A co se během ní bude řešit? To prozrazuje rabín David Maxa.

Jak američtí Židé volili do Kongresu

Druhou největší židovskou komunitou na světě je ta ve Spojených státech. Američtí Židé shodou okolností volili do Kongresu krátce poté, co skončily volby v Izraeli. Jak hlasovali Židé v Americe a jak volby dopadly z jejich hlediska? O tom hovoří Jan Fingerland.

Proč je hlas amerických Židů ve volbách silný? Podporují spíše demokraty, nebo republikány? A jak uspěli židovští kandidáti? To vše vysvětluje Jan Fingerland.

Kibucy jako symbol izraelské minulosti i přítomnosti

Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb. Tak by se dalo shrnout hlavní heslo zakladatelů speciálního izraelského fenoménu: kibuců. Ty za víc než 100 let své existence prošly zajímavým vývojem. A podle Leo Pavláta jsou dodnes symbolem izraelské přítomnosti.

Kdy vznikly první kibucy? Jak jejich koncept postupně proměnil? A proč jsou pro mnohé Izraelce přitažlivé i dnes?

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem. Moderuje ho Noemi Fingerlandová.

autoři: Noemi Fingerlandová , Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání
Spustit audio