Čtvrtek: Geny jsou mocné

Tereza Stýblová

Co jste zdědili po rodičích a prarodičích? Vidíte ve svých dětech sami sebe? Chtěli jste se vždycky vyvarovat "chyb" vašich rodičů, a teď pozorujete, že přesně těchto prohřešků se dopouštíte? Vzpomenete historku, kdy se projevila síla genů, a vy jste si uvědomili, že jste se tzv. potatili?

Geny neošálíme, i když se o to mnohdy snažíme. Říká se, že jsme napůl po mamince, napůl po tatínkovi. Rodiče nás hlavně v období dospívání štvou, "lezou nám na nervy" některými svými výchovnými metodami, kterých se v dospělosti chceme vyvarovat. Jenže, realita bývá jiná, však víte… Když pak mluvíme do duše vlastním dětem, jako bychom slyšeli vlastní rodiče. A sílu genů často vidíme i na partnerovi, jak se v určitém věku začíná nápadně podobat tchánovi, i když by vás to ještě před pár lety ani nenapadlo.