Čtvrtek: Mezinárodní den žen

8. březen 2018
Jitka Lukešová

Slavíte Mezinárodní den žen? Pokud ano, tak jakým způsobem? V kalendáři si drží své pevné místo, ale někde se slaví, jinde ho odmítají, jak jste na tom vy? Berete ho jako pozůstatek bývalého režimu nebo ho berete tak, že je to oslava ženy, která si zaslouží, aby se slavilo?

Mezinárodní den žen připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci.