Dominantou Památníku Tomáše Bati ve Zlíně je maketa letadla, ve kterém průmyslník roku 1932 zahynul

22. březen 2021

Památník Tomáše Bati ve Zlíně je architektonickou ikonou, která svým významem přesahuje hranice České republiky. Byl vytvořen v historických souvislostech prudkého rozvoje moderního Zlína. I když vznikl jako připomínka události do značné míry protikladné ke zlínské dynamice. Náhlé úmrtí Tomáše Bati při letecké havárii znamenalo okamžik zastavení a silné emoce, kterou architekt František Lýdie Gahura promítl do této mimořádné stavby.

Autor projektu vytvořil neobvyklou, ale nesmírně působivou stavbu vyjadřující minimalistickými prostředky základní principy zlínského stavitelství. Gahura při promýšlení konstrukce budovy vyšel z jednoduché baťovské zásady, že rozhodující je její účel. Památník se proto tolik liší od všech ostatních budov, protože jeho účel je ideový. Má být nejen památkou na Tomáše Baťu, ale zároveň má zhmotňovat ideál baťovských principů.

Památník Tomáše Bati

Tisk při zahájení stavby v březnu 1933 informoval o široké obsahové náplni tohoto památníku, zaměřené jednak na osobu Tomáše Bati, včetně bohaté fotodokumentace z jeho života, jednak na prezentování vývoje Baťových závodů a města Zlína od založení továrny až do současnosti. Své místo měla v památníku najít také bohatá sbírka historické a exotické obuvi.

Památník Tomáše Bati

„Boty ani fotografie ale dnes už lidé uvnitř neuvidí. Dominantou proskleného památníku je maketa letadla JUNKERS F-13 GE, které Tomáš Baťa využíval ke svým letům za prací a ve kterém zakladatel firmy Baťa zahynul. Věnovala ji Nadace Tomáše Bati. Spousta lidí se ptá, proč letadlo nemá přední sklo, jestli jsme ho tam nezapomněli dát,“ dodává ředitelka památníku Dana Macourková. „Je ale potřeba si uvědomit, že tato letadla neměla žádné přístroje a létalo se, jak se říkalo, na oči. Pilot se z okna vyklonil a orientoval se podle toho, co viděl pod sebou.“

Památník Tomáše Bati

V patře památníku návštěvníci najdou celkovou, nerušenou plochu, kde je řada lamp, které připomínají svícny a pietní nádech budovy. „Světlo stoupá vzhůru a teprve od stropu se odráží a ten odraz pak vytváří hru světel a stínů a je to moc krásné,“ uzavřela Macourková. Památník Tomáše Bati ve Zlíně se rozsvěcuje každý den po setmění a svítí do 22 hodin. V případě státního svátku nebo jiného, pro Zlín významného dnu svítí až do půlnoci.

autor: Andrea Kratinová
Spustit audio