Dómská věž olomoucké katedrály je vysoká přes sto metrů. Na její vyhlídkový ochoz vede 448 schodů

24. únor 2023

Katedrála sv. Václava je jednou z nejvýraznějších dominant Olomouce. Je obklopena historickými stavbami kapitulního děkanství a olomouckého hradu. Její počátky sahají do 12. století. V průběhu dějin byla původní románská bazilika několikrát přestavěna, až dostala na konci 19. století svoji současnou novogotickou podobu. V té době byla přistavěna také vysoká jižní věž.

Iniciátorem stavby katedrály byl olomoucký údělný kníže Svatopluk, na kterého potom navázal jeho mladší bratr Václav. Stavba velké románské baziliky byla dokončena v roce 1141 za biskupa Jindřicha Zdíka, který k tomuto svatostánku přenesl biskupský stolec. Vznikla katedrála zasvěcená Přemyslovci, patronovi české země svatému Václavovi.

Po požáru kostela v roce 1265 nechal olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku na původním románském půdorysu vystavět gotické trojlodí a přistavět kněžiště.

V roce 1306 byl v sousedním domě olomouckého kapitulního děkana zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. V těchto místech dnes sídlí Arcidiecézní muzeum, které v dubnu 2023 otevře novou expozici, která prostřednictvím moderních technologií návštěvníkům přiblíží historii Svatováclavského návrší od pravěku až po současnost.

Dómská věž má největší zvon na Moravě

Katedrála sv. Václava, někdy nazývaná také dóm sv. Václava, byla několikrát přestavěna, až v roce 1892 za arcibiskupa Bedřicha kardinála Fürstenberka dostala svoji současnou novogotickou podobu. A zároveň i jižní věž, která je se svojí výškou 100,65 metru druhou nejvyšší kostelní věží u nás.

Je v ní zavěšen největší zvon na Moravě, jehož patronem je sv. Václav. Váží téměř osm tun, zvoní se na něj ručně a pro jeho rozeznění jsou zapotřebí čtyři zvoníci. Do věže vede 448 schodů a je z jejího vrcholu je krásný výhled nejen na Olomouc, ale i do širokého okolí.

V interiéru katedrály můžete obdivovat freskovou výzdobu od Jana Kryštofa Handkeho, na novogotickém oltáři je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandera. Navštívit můžete i kryptu pod presbytářem, která sloužila jako pohřebiště olomouckých biskupů a arcibiskupů. Nachází se zde také hrobka kardinála Dietrichsteina. V zadní části krypty je uložena mramorová schránka se srdcem arcibiskupa a rakouského arcivévody Rudolfa Jana.

autor: Petra Ševců
Spustit audio