Hana Frejková - herečka a zpěvačka

14. leden 2013
Hana Frejková v Tandemu

Rozhlasové studio Tandemu navštívila herečka a zpěvačka Hana Frejková. S Janem Rosákem se například bavili o tom, jak vzpomíná na padesátá léta dvacátého století, co dělala po JAMU a jak s dcerou zpívá.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vám všem, kdo máte dobře naladěné rádio, přeje dobrý den Jan Rosák. Do dnešního Tandemu jsem pozval herečku, jejíž jméno jako by jí nedávalo žádnou jinou šanci než se stát herečkou. Jenomže všechno je mnohem složitější, a to dokonce i s tím jménem. A právě o tom také budu dneska mluvit s českou herečkou a zpěvačkou Hanou Frejkovou. Dobrý den.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zatím prozradím, že slavný režisér Jiří Frejka nebyl váš příbuzný. To ostatní si necháme až po úvodní písničce.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tuhle píseň zpívala Hana Frejková, můj dnešní host. Ten jazyk, kterým jste zpívala, byl jidiš. A proč zpíváte jidiš, k tomu se dneska dostaneme. Ale ještě dřív si chci s vámi trošičku vyjasnit váš původ. Vy jste se narodila v Londýně.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Jo. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano. To nemá každý takovou příležitost disponovat v občance místo narození London.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Rodit se prostě v ten správný čas a na správném místě je dobrý, ale mně to nepřispělo ku prospěchu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ne, ne, určitě. Tohle vám asi spíš škodilo potom, že jo.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak povídejte, do jaké rodiny jste se narodila.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, tak narodila jsem se do rodiny emigrantů, kteří teda za války byli v Anglii. Moje maminka pocházela z Hamburku, z takové rodiny podobné, jako napsal Thomas Mann v Buddenbrookovi, čili z takové opravdu velmi vysoce postavené rodiny, takže její mateřská řeč byla němčina. Můj otec se narodil v Čechách, v Liberci, tenkrát Reichenberg v židovské rodině, středostavovské rodině, jeho otec byl lékař a jeho mateřská řeč byla také němčina. Takže po válce, já jsem se narodila ke konci války a na rodném listě jsem měla napsáno: otec Ludwig Freund, matka Elizabeth Henke Warnholz a dítě Hannach Elizabeth, girl, aspoň v něčem byla jistota.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, vaše příjmení bylo Freundová.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Asi ne tak úplně, protože moji rodiče byli oba dva ženatí před tím, odjeli do Anglie. A jelikož v cizině se, tedy v Anglii se cizinci nerozváděli, tak tím pádem jsem se narodila jako nemanželská dcera, takže jsem opravdu byla jenom Hannah Elizabeth. Tak to je skutečně na tom napsáno.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale abychom se dostali ještě k tomu dalšímu vývoji, tak pak jste se vrátili tedy.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Vrátili jsme se do Prahy a kuriozita byla spíš v tom tedy, že moje maminka nebo rodiče se rozhodli, že ze mě bude Češka. Němčina nebyla zrovna po té válce nejlepší jazyk, kterým by se tady mohlo mluvit, takže ona se obávala a nechtěla mluvit. Takže prostě moji rodiče si doma povídali v němčině o svých nejintimnějších věcech, ale já jsem do toho nebyla zařazena. Na mě se prostě v případě mé maminky mlčelo a tatínek nebyl doma. A já si z toho dětství pamatuju akorát dvě písničky, a to byly Vyletěl sokol bielý pták a Chovejte mě, má matičko, jako míšeňské jablíčko. A nějaký říkanky, který táta přinesl od svých sekretářek a to bylo všecko.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak jestli jste teda po mamince tu němčinu nezdědila, tak jste po ní zdědila to herecké nadání. Maminka byla herečka.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ano, moje maminka byla herečka. Ona se tedy narodila v Hamburku, pak studovala v Berlíně, ale do svého prvního angažmá šla do nového německého divadla v Praze v roce 29 a tedy do roku 39 15.března byla v tomto angažmá, i když do divadlo teda už bylo zavřený na podzim 38. Takže byla herečka, ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a herečkou jste se stala vy také, když jste absolvovala gymnázium, jestli se nepletu, v Mostě, mám tady poznamenáno.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ne, ne, ne, v Mostě jsem byla ve svém prvním angažmá, neboť jsem se nedostala na školu, takže tam jsem byla jako elév, osvětlovač s Neckářem Vaškem a svítili jsme na Buchvaldka, každej z jedný strany. Měli jsme ty stojky a zpívali jsme, protože jsme byli zároveň také osvětlovači.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale vy jste se potom na DAMU dostala.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Pak jsem se nedostala na DAMU, ale nakonec mě vzali do Brna na JAMU. Takže tam jsem vystudovala, tam jsem skončila v roce 67.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a tímhle tím ročníkem zatím nebo tím. 

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To víte líp než já.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Mám to tady poznamenáno. Tímhle rokem zatím to povídání s Hanou Frejkovou skončíme a po písničce se k tomu zase vrátíme.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Neznám zase tolik lidí ve svém okolí, kteří byli opravdu jaksi hodně poznamenáni a byli v podstatě oběťmi těch procesů 50.let. Teď mám příležitost si s Hanou Frejkovou povídat. Vy jste jedna z nich, protože vaší rodiny se to opravdu hodně bolestně dotklo.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, tak můj tatínek byl popraven v roce 52 v procesu se Slánským a my jsme potom s maminkou byli odsunuty na 11 let do vyhnanství. Shodou okolností jsme byli ve stejném místě nebo poblíž toho místa, odkud pocházela ta rodina mého tatínka, to znamená, vyhodili nás do Maxova nad Nisou poblíž /nesrozumitelné/ nad Nisou a posléze proto jsem také vystudovala nakonec, i když s potížemi ze začátku, přece jenom to jablonecké gymnázium.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste tyhle ty peripetie sepsala do knihy Divný kořeny, se jmenuje, viďte, která je vlastně takovým hledáním cesty k vašim rodičům. Vy jste se tyhle ty věci všechny dozvídala ex post vlastně, že jo. Jak to v tu chvilku, jak jste to prožívala, když jste byla malá? Asi jste tomu příliš nerozuměla, že?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Každopádně prostě v tu chvíli, kdy se to událo, tak to byla velká hrůza. Ovšem největší problém v podstatě asi nebyl jenom to, že toho tatínka popravili, ale ty následný věci, který se k tomu navázaly, protože nakonec tak spoustu lidí přišlo v holocaustu o své příbuzné a spoustu lidí v II.světové válce a tak dále. Tak se prostě stává. Ale ta tragédie té rodiny a to, co já považuju za vlastně nejhorší, byly ty vztahy v té rodině, které se potom staly a kterými jsem trpěla vlastně celý život. Tedy musím říct, že prostě mi bylo v tom dětském věku řečeno, že ten tatínek je zrádce a mně se všechny ty hodnoty, které patří k životu, ty základní hodnoty, ty se prostě zbortily a myslím, že jsem tím byla poznamenaná celý život. Takže já jsem vlastně napsala knihu, ve které jsem se skutečně snažila pochopit ty svoje rodiče. Ve zkratce bych možná mohla říct, že to je taková rekonstrukce života mých rodičů. Ovšem skládám vedle sebe kamínky takové mozaiky a ta mozaika se skládá z velmi různorodých prvků, ať jsou to tedy moje vzpomínky nebo moje pozměněné vzpomínky podle toho, co jsem zjistila nebo ať jsou to citace dopisů z vězení, ať už tedy z pražského vězení nebo anglického vězení nebo z kroniky mé babičky, té z těch Buddenbrooků v uvozovkách. A to všecko spojit dohromady a ještě to napsat tak, jak já říkám, aby to nebylo, ó, můj milí deníčku, jak jsem trpěla, tak to jsem opravdu nechtěla, tak to bylo poměrně složité. A protože jsem nikdy nic nepsala, tak jsem hledala tu formu, jak to udělat. A teprve ve chvíli, už když jsem chodila do archivu a když jsem byla v Hamburku a mluvila se svými příbuznými, jak to všechno bylo, tak teprve posléze mi pak někdo půjčil knížku, ve který jsem si uvědomila, že to můžu psát jako jednotný myšlenkový proud a všechny ty kamínky do toho dát, pokud já budu mít tu jednotnou linku. Takže je to vlastně, není to pravý memoár, ale je to taková reflexivní kniha.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Nelehký život prožívala jako dítě Hana Frejková, můj dnešní host. Ale řekl bych, že se všechno určitě v lepší, neříkám úplně v dobré, obrátilo, když jste potom vystudovala, začala jste hrát po JAMU. Kam jste vlastně šla do angažmá?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Jo, já jsem šla do Karlových Varů, což bylo krásný místo, protože to tak za doby toho socialismu přece jenom simulovalo taky jinou společnost, neboť tam neustále byli hosti z ciziny a je to krásná lázeňská architektura, takže si člověk připadal tak trochu jako, že je na tom dobře, mohl jezdit lyžovat a koupat se na velkou přehradu, velký rybník, který tam je kousek od toho. Tak to byla taková oáza. Ta průmyslová část byla vo kus dál. My jsme bydleli v herečáku přímo vedle divadla nebo na Zámeckým vrchu, takže to bylo docela pěkný, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a kam vedly vaše herecké cesty dál?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Pak jsem odešla do Prahy do Maringotky, kterou pak zase zavřeli. Posléze jsem se pokoušela někam dostat, neboť nám slíbila ta ústřední místa, že budeme mít teda směrné číslo, pokud si seženeme ovšem angažmá. Bylo to prostě na sebe vázaný tak, že pokud jste neměl už rovnou dopředu to směrný číslo, voni řekli, my vám ho dáme, ale až si seženete to angažmá.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Co to je směrný číslo?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To existovalo kdysi směrný číslo pro Středočeský kraj tenkrát. Jako to vlastně znamenalo, že dostalo to divadlo peníze na to jednoho člověka. Takže to chvilku trvalo. No, ale pak jsem se dostala do Kladna a tam jsem byla dlouho.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
My jsme se potkávali taky několikrát v rádiu, když jsme spolu něco natáčeli.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To jsem si nemyslela, že si budete pamatovat, ale je to fakt, je to pravda.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já si pamatuju, já si pamatuju.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ona ta politika se tak míchala s tím uměním u mě v života, tak jako jsem toho moc dělat nemohla, ale neříkám, že to byla jenom politika, člověk si spoustu věcí zaviní sám samozřejmě. No, tak já jsem vlastně dělala tyhle kšefty, kdy to byly kšefty nekšefty, byla to taková spíš spíkrovská věc. A tam jsme točili takový jako zemědělský vysílání.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Populárně-naučný, ano.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Pozor, zemědělský vysílání Sášek a Čurda. Sášek a Čurda byli kombajnéři, o kterých jsme každé léto referovali, jak si na tom stojejí a kdo bude letos lepší. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já už se nepamatuju, kdo vyhrál tenkrát.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To taky nevím.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To taky nevím. No, ale abychom se vrátili k vaší kariéře, tak vám se povedlo taky si zahrát docela v hezké věci a využít toho, že krásně zpíváte, v muzikálu.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To byla náhoda teda. To Mirek Hanuš sháněl někoho do příbramského divadla, sháněl tedy matku představenou do Jeptišek. A tak jsme se domluvili a já jsem tam začala jezdit. Mělo to kuriózní začátek. Nazpívali jsme asi 22 písní pěti hlasy, opravdu velmi těžký. Ty se všecky připravily s výjimkou, myslím, asi nějakých posledních dvou. A když jsme přišli na první zkoušku, tak nám režisér sdělil, že všecko zapomeňte, protože někdo nedal svolení k tomu, abysme to mohli dělat. A protože už to bylo teda takhle rozjetý, tak odjel Hanuš na víkend s Juvenem McLarenem, kterej si to pouštěl v originálu a za ten víkend to přeložili nově. A my jsme během těch 6 neděl, přísahám, natočili nebo respektive připravili těch 22 písní znovu podle toho, jak ten Mirek na ně dělal nové texty. Já nevím, jestli taky zpíváte nebo jestli s tím máte nějakou zkušenost, ale pro mě naučit se text a zpívat a tu melodii většinou spojuju s významem té písně, takže já si to podle toho, jsem normální herečka, si to podle toho pamatuju. Teď to bylo v pěti hlasech těžkejch a my jsme se přeučovali 22 písní. Takže jsme v tý Příbrami spali.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale já si myslím, že se to nakonec hodně povedlo, a dokonce se hrálo potom pokračování Jeptišky 2 s velikým úspěchem.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ano. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Teď budete možná hodně překvapeni, koho že si vybere Hana Frejková z klasiků českého humoru. Já to tady mám poznamenáno. Prozraďte to vy ale.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, já si tenduju k takovýmu spíš tvrdšímu humoru a takže jsem si vybrala Jiřího Wimmera, zvaného Klobouka, kterého jsem sice kor moc neznala, ale vím, že se s ním kamarádil Zdeněk Dušek a Karel Majstr, takže jsem ho párkrát viděla. Tak to by asi tak byl můj typ. Dokonce ve svém životě taky jsem byla párkrát přemlouvána, abych učila dramatickou výchovu, ale k tomu prostě musí být člověk zrozen paní učitelkou. Mně to teda skutečně nejde. Nicméně jsem to asi dvakrát zkusila na hereckém táboře a jednou jsem tam dostala takovou skupinu, která byla opravdu velmi nesourodá od 5 let do 17 a na konci jsem měla asi 2 teenagery, kteří byli nejkomplikovanější z celýho toho tábora a byli nezvladatelní. A když jsem přišla na tu první schůzku, tak jsem říkala, co já budu dělat s tímhle tím osazenstvem, jak já můžu tyhle kluky zaujmout se svým účesem, stará paní, která přijde s drdolem. A mě napadla spásná myšlenka a předvedla jsem jim Ostravu. Oni na mě koukali způsobem, že si to nedovedete představit, měli voči jako /nesrozumitelné/ a dívali se, že jak je tohle možný, tenhle ten člověk jim tohle předvádí. Fakt se mi to povedlo, oni mi potom na tu hereckou výchovu chodili. Pravda je, že jsem je teda moc nezatěžovala, ale chodili a možná i rádi.

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Herečka a zpěvačka Hana Frejková je dnes hostem našeho Tandemu. My jsme si tady pustili zatím jednu vaši písničku. Není to určitě snadné k poslouchání. Taky předpokládám, že vaše hudební produkce nejsou pro sportovní haly, ale spíš pro kluby nebo zasvěcence. Je to tak? Pro koho zpíváte?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, je to úzkoprofilový žánr, to je pravda. Ale taky jsem zpívala už na poměrně větších prostorách. Například jezdíme pravidelně do Františkových Lázní, kde se to dělá v Císařských lázních, což je teda opravdu obrovskej prostor. A tam to dělám teda dvojjazyčně, česko-německy, protože je tam hodně německých pacientů, takže se to dělá pro ně a má to velký úspěch.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak jste se dostala k takové hudbě?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Zpětně, bych řekla, že to je prostě jakési moje podhoubí, které jsem objevila a že je to vlastně takový kompromis mezi tou německou maminkou a židovským tatínkem, protože jidiš je asi z 80 procent, zjednodušeně řečeno, středověká němčina, 10 procent hebrejština a pak různé výrazy z těch jazyků těch zemí, do kterých Židé migrovali. A protože já jsem tu němčinu v dětství pořád slyšela, i když jsem jí de facto nesměla mluvit a mám k ní takový podivný vztah, tak prostě to mám někde v duši a s tím židovstvím, s tou melodikou úžasnou, s tou ironií a sarkasmem, který se v tom taky objevuje, tak to je v podstatě asi, bych řekla, moje duše. Tak proto.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A vy disponujete jaksi jidiš, opravdu mluvíte jidiš?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ne, ne. Já jsem se to vlastně ne naučila, ale dneska už, když čtu ty texty, tak tomu de facto rozumím.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, čtete jaksi.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, musím to mít v transkripci, nejlépe německé.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jo takhle, já myslel hebrejsky.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ono to teda sice zní jako němčina, ale je pravda, jak říkáte, píše se to hebrejsky, takže píše se to zprava doleva. Mám dobrou historku, když jsem chtěla strašně zpívat jednu píseň, která se jmenuje Kišiněv, je to opravdu krásná píseň a nemohla jsem jí nikde sehnat, protože já to musím slyšet, zároveň musím vědět, vo čem to je, protože si to vybírám podle toho významu, jestli se to hodí ke mně a k mé duši. A pak musím mít nějakou transkripci, abych to mohla přečíst. A tohle všechno bylo v hebrejštině podle mě. Až jsem sehnala někoho na židovský obci a říkala jsem, nemohl byste mi to dát do latinky. A von říkal, no jasně. Přišla jsem tam a on říkal, vy jste říkala, že je to v hebrejštině, ne, ne, to je v jidiš.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale vy jste k tomu přivedla dokonce i svojí dceru, která zpívá s vámi a my si to teď poslechneme.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hana Frejková s dcerou. Jak se jmenuje dcera?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Mariana Borecká.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zpívaly píseň, a teď mi ale musíte říct ten název, protože to je na mě moc složité.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Lommersich ib betn, což je původně tedy píseň milostná, ale já myslím, že tedy mezi tou matkou a dcerou jsou taky různé nesrovnalosti a znamená to Pojďme se usmířit.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To neplatí pro vás, pro váš vztah teda. Nepotřebujete se usmiřovat. 

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, úplně ne.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Co dělá dcera mimochodem?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Tahle ta, ta mladší dcera vystudovala přírodovědu, a to molekulární biologii, vývojovou biologii.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobře. 

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, pro mě je to asi tak stejně jako pro vás.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A ta druhá?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ta druhá, Josefína, vystudovala fakultu sociálních věd, sociologii, ale je u filmu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale jak tak koukám, tak ta mladší teda zpívá s vámi. Nebo to bylo výjimečné?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ne, ne, ona je taková taky múzická k tomu ještě mimo tu vědu, takže taky fotí hodně a taky krásně zpívá, takže jsem jí vzala už před několika lety i zpívá sama na těch koncertech, když je tady teda a není zrovna někde po světě. A máme několik dvojhlasů, ještě bych teď chtěla jeden udělat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy kromě toho samozřejmě, kromě toho zpívání taky, předpokládám, hrajete. Myslím divadlo teda. Občas je vás vidět i v televizi nebo ve filmu. Já dokonce tady mám poznamenáno, ten film jsem viděl a tak si tak vzpomínám, kde jsem vás tam zahlídl, Hitler, vzestup zla. Vzhledem k tomu, že mluvíte německy asi, tak proto?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ne, ne. Já jsem měla takovou kliku, že po tý revoluci nebylo tolik starších lidí, kteří tak trochu uměli anglicky a já umím tak trochu anglicky asi. Takže jsem se v těch castingách občas objevovala.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak spíš angličtina k tomu pomohla.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To se točilo v angličtině, no. Většinou se ty cizí točejí v angličtině.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Koho jste hrála tam?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Já jsem hrála služku těch hlavních představitelů. Hitlera hrál Robert Carli.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je skoro jako jazykolam: Hitlera hrál Robert Carli.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Skoro tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale byl velice přesvědčivej, i když mně zase tak úplně neseděl jaksi fyziognomicky, ale herec fantastickej, úžasnej.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
To je pravda, on byl opravdu trochu jinej. Ale tak, jak jsem ho poznala, tak to byl teda úžasnej člověk, kterej do toho šel tak jako z vnitřku, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A jinak jste si zahrála třeba v některých takových ale opravdu hodně oceněných filmech jako v Zapomenutým světle třeba.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Tam jsem hrála fízlici. To bylo krásný.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A třeba v Snowborďácích taky.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Taky, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takovou malou roličku hezkou. No, ale já se samozřejmě chci zeptat hlavně na to zpívání. Jak často vystupujete, co třeba jaksi nový repertoár. Tvoří se, nebo v podstatě čerpáte z toho, co už bylo dávno napsáno?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No ne, nový repertoár já nedělám, já dělám skutečně klasiku, teda to, co objevím a zpívám jenom ty písně, který si myslím, že se mi do tý dramaturgie hodí, to znamená jako třeba teď nedávno jsem připojila píseň, která se jmenuje Machateinz te meine, což ovšem znamená švígrmuter, neboli tchyni. A člověk si říká, tak marno, marno, i já si budu muset zvyknout, že budu jednou tchyně. Tak asi tak přistupuju k tomu, ať už teda to evokuje některé pocity z mého dětství nebo to věnuju někomu blízkému, takže vlastně se snažím být hodně osobní. I na těch koncertech povídám trochu, proč to zpívám a říkám židovský vtipy a přibližuju to tak trochu, aby to bylo k lidem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak my si teď dáme písničku a vy si zkuste vzpomenout na nějaký židovský vtip. Ten já mám moc rád.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Herečka a zpěvačka Hana Frejková je hostem Tandemu. Povídáme si o nejrůznějších věcech, o jejím hraní i o jejím velice zajímavém a zvláštní zpívání písní v jidiš, které zní vždycky tak trošku smutně, i když jsou veselé. Že to tak je?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Ten kontrast, no, mezi tím smutkem a tou ironií a s tou nezapomenutelnou melodičností, tak to dává tomu takový zvláštní.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A i to složení třeba té kapely, která doprovází. Většinou tam bývá klarinet, který je takový lkavý.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, on pláče.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Že jo, že jo, pláče jako v podstatě všechny tyhle ty písně. No, co vás čeká v tomhle tom roce, který nám začal? Co je před vámi?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
No, teď je to trochu složitý. Tak já bych chtěla udělat poslední cédéčko z toho třetího projektu s tou poslední kapelou, takže bych chtěla ještě připravit aspoň jeden duet, protože už to máme naskládaný, to už vlastně zpíváme.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
S dcerou?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
S dcerou, no. Jako myslím, že už máme naskládaný ty písně, už je zpíváme, ale teď bychom to teda dali do toho dalšího cédéčka. A vlastně jsem hodně energie v poslední době strávila tím, že jsem se snažila udat svoji knihu na německém trhu, neboť ona tady měla celkem velký úspěch a přeložil jí Joachim Brus do němčiny. Já jsem se domnívala, že teda asi nebude takový problém najít nakladatelství, protože on přeložil taky Odcházení a spoustu takových jako významných lidí, tak jsem si myslela, že to bude jednoduchý, ale omyl je pravdou. Prostě ten německý trh je tak složitý a tak velký, že je to těžký. A pro mě jako pro člověka, kterej teda všechno dělá podle toho, co mu kdo řekne, jako já si myslím, že bys měla udělat tohle, tak se snažím. Ale nicméně nakonec se ukázalo, že to nemůžu já sama nabízet, protože to pak nikdo nečte, že musím mít agenta nebo někoho, kdo to doporučuje a tak dále. Ale nicméně teď, před třemi nedělemi jsem byla v Německu v Kolíně nad Rýnem a četla jsem z německého textu, tedy z německého překladu své knihy, což bylo pro mě docela emocionální.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, já vím, že tahle ta knížka vyšla u vás jaksi z potřeby vypsat to hledání té cesty vlastně k té rodině a k rodičům. Teď doufám, že mi budete dobře rozumět. Nezachutnalo vám to psaní tak, že třeba se pustíte do další knížky?

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Jo, jo, já jsem potom napsala ještě takovou povídku, což byl takovej vedlejší produkt toho neustálého hledání a patlání se v těch 50.letech a napsala jsem Poslední Klémova uklízečka. Pak jsem si to tady četla taky v rozhlase.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Poslední Klémova uklízečka. To je dobrý. Tak až se k tomu dostanu, rád si to přečtu. Ale abyste si nemyslela, že zapomenu na to, co jsem slíbil našim posluchačům a vám samozřejmě taky, ten vtip židovský, protože když je vyprávíte posluchačům při vašich produkcích, tak to by byl hřích, abyste neřekla alespoň jeden v Tandemu.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Dobře. Sára leží na smrtelné posteli a je opravdu zničená. Přijde k ní Kohn a ona říká: "Kohn, já bych si přála, abys mi splnil moje poslední přání. Já bych chtěla, abys na mém pohřbu šel za mou rakví spolu s mojí maminkou." Kohn se podívá, jak je zbědovaná, zamyslí se a po chvíli řekne: "No, dobře. Ale zkazí mi to celej funus." 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pardon. Já mám rád tyhle ty vtipy, zvlášť ty funerální. Tenhle ten vám vyprávěla stejně jako v celém dnešním Tandemu herečka a zpěvačka Hana Frejková. Moc děkuju za vaši dnešní návštěvu, ať se daří v celém roce.

Hana FREJKOVÁ, herečka, zpěvačka
--------------------
Díky. Vám taky.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.