Jan Dvořáček - emeritní přednosta Urologické kliniky VFN v Praze

Jan Dvořáček v Tandemu
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jan Dvořáček v Tandemu

Emeritní přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA navštívil Tandem. Jan Rosák se ho například zeptal, jak se změnil v průběhu jeho kariéry obor urologie a také na činnost Nadačního fondu Lucie.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hezké chvíle s rozhlasem a dobrý den přeje Jan Rosák. Tandem začíná, já jsem rád, že pozvání do něj dnes přijal emeritní přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, konzultant, pan profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd. Dobrý den, pane profesore. 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Dobrý den. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy u paciente, než začnete léčbu, stanovíte nejdříve samozřejmě diagnózu. I u nás v rozhlase máme svá pravidla, podstatně jednodušší než jsou ta vaše. Než začneme rozhovor, pustíme písničku. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Rozhovor s panem profesorem Janem Dvořáčkem, mým dnešním hostem, začnu pochopitelně, to už naši posluchači jsou zvyklí, od dětství. To je nejlepší. Zjistit, jak prožíval své dětství, ten, který můj host. Kde jste se narodil, pane profesore? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Já jsem se narodil v Praze, celé moje dětství bylo v Praze a Prahu jsem vlastně opustil jenom na krátkou dobu po promoci, kdy jsem byl v Čáslavi asi tři roky.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A kdepak v Praze jste vyrůstal jako kluk? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No vyrůstal jsem hned pod Strahovským stadionem, takže jsem měl třeba takovou čest, že jako kluci jsme běhali s Emilem Zátopkem na stadionu, střídali jsme se a on prostě dřel denně, to byla, to byl takovej jeden z mých velkých dětských zážitků.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vážně přímo se Zátopkem jste se ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano, přímo se Zátopkem na spartakiádním stadionu. Nás tam bylo 5, 10 a vždycky jeden, každej jsme se střídali a na jedno kolo a on samozřejmě běhal celý dopoledne.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Podobnou příhodu vyprávěl, že se na něm takhle střídali v Nigérii. A on říkal: Ty černoši si byli tak podobný, já jsem furt nevěděl, že je to nějakej jinej, takže mě udolali. No, ale, tak to tedy má, máte opravdu krásnej zážitek. Byl jste jako kluk, jako hodně sportovně založený?

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano, byl jsem. Byl jsem, já jsem dokonce hrál velmi dobře kopanou, nebo fotbal, ale tatínek byl zásadně proti, takže jednou, když jsem, mě načapal mezi mladšíma dorostencema tenkrát ATK, Armádního tělovýchovného klubu, nafackoval mně a už jsem tam víckrát nesměl. Ale potom jsem dělal aktivně atletiku, běhal jsem střední tratě, dokonce jsem v mladším dorostu dosáhnul jeden městský titul a hrál jsem volejbal za vysoký školy. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak to je ale opravdu hodně ve, širokej záběr. 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano, ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale s tím fotbalem to máte podobný, jako já s basketbalem, já jsem taky zanedbával školu, nebo já jsem zanedbával školu natolik, že maminka mi basket zatrhla. Takže se a, abych dostudoval. No, tak tím se dostáváme takovým hezkým oslím můstkem k vašim studiím. Měl jste vždycky tu medicínu jako na první místě? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, odjak..., od malička, protože to byla zásluha, už jsem o tom hovořil, tatínek prostě byl takový obrovský fanda medicíny, poněvadž lékaři mu za války zachránili život ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale on sám nebyl teda ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ne, tatínek byl aisenboňák a já jsem taky chtěl bejt aisenboňák, dokonce mašinfíra a tatínek od malička mi vtloukal prostě do hlavy, že budu chirurgem a já už v první třídě jsem paní učitelce vysvětloval, co budu, chci dělat, tak jsem jí řekl, že budu chirurgem, no ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ta koukala teda, to, když to řekne prvňáček ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
... no, koukala, koukala, ale zrealizovalo se to.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, to koukám teda já teď ale. Takže jste na tom cílevědomě pracoval a po střední škole rovnou na medicínu? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hm, to je dost přímočará cesta, ale chirurgem jste se opravdu stal? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Chirurgem jsem se stal a vlastně urologie, který jsem nakonec propad, je chirurgický obor, původně jsem byl na chirurgii v Čáslavi, odtamtad jsem přešel na urologické oddělení do Vojenské nemocnice do Střešovic. No a tam už to prostě jelo potom k panu profesorovi Racovi na Urologickou kliniku a tam jsem zůstal od začátku až do, do dnešní doby.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, vy jste dlouhou dobu stál v čele dětského oddělení, jak se říká ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Této kliniky ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... mezi lidmi Hradcovi urologické kliniky na Karlově ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... a vy jste tam založil dětské oddělení. Já si myslím, že to vás muselo v tom dobrém slova smyslu hodně poznamenat, viďte? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Určitě. A já jsem na to pyšnej, poněvadž to byly, jak já říkám, zlatá léta mé odborné kariéry, protože já jsem tady z podnětu pana profesora vybudoval vlastně největší dětské urologické oddělení v republice a začali jsme zde po rozsáhlých kontaktech se zahraničím provádět ty nejsložitější operace a dneska můj nástupce, docent Kočvara je vlastně minimálně evropskou elitou v této, tomto oboru.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, jaksi ten trend na, nasazený vámi, je po, pořád jaksi ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, v tomhle případě se ještě stalo to, že žák překoná učitele. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je samozřejmě velice příznivá zpráva a pro vás určitě velké zadostiučinění. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd, náš přední urolog je dnes hostem Tandemu. Ve své kariéře také přednášel skoro po celém světě, takže jste měl příležitost jaksi zjistit, jak na tom v kontextu s tím světem je naše medicína. Jak vidíte současnou úroveň celé naší medicíny? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, tak já si především myslím, že by většina těch, který na ty zdravotníky nadávají, nebo hubují, měla zjistit, jak to teda skutečně je třeba i kousek na západ od nás. Já jsem přesvědčen o tom, že česká medicína má vysokou úroveň, v poslední době pokulhává tím, že nemáme k dispozici všechny technologie ty nejnovější, aspoň ne v takové míře, jaké bysme potřebovali. Jak, jak, například můžu zmínit operačního robota, který se u nás považuje za zbytný, ale měl by být aspoň na klinických pracovištích. Jinak naše zdravotnictví trpí neustále třemi takovými neduhami, které jsme převzali z dob takzvaného "totáče". To je zaprvé, že zdravotnictví je bezplatné. Všechno, co máme zadarmo, tak si toho nevážíme, nebo si toho vážíme málo. Druhá, druhý takovej předsudek je, že stát odpovídá za zdraví. Nikoliv. Každý sám si za své zdraví odpovídá a podle toho se také chováme. Zubaři by mohli hovořit, nebo stomatologové by mohli hovořit o tom, jak se chová většina populace ke svému chrupu a tak dále. A třetí věc, ta mě úplně mrzí ze všeho nejvíc, je to, že tady neustále jaksi je takové omílané klišé, že zdravotníci musejí za každou cenu kdykoliv, jakkoliv. Máme tady třeba soudce, kteří si vydupou prostě přes své orgány třeba zvýšení platů, máme tady třeba letové dispečer, který prostě jdou do stávky a řeknou: bez nás to nebude. No a zdravotníci, ty i když se ozvou, tak jsou to prostě v uvozovkách vyžírkové, což je špatný. Drtivá většina zdravotníků, a to nemyslím jenom lékaře, prac..., myslím hlavně taky zdravotní sestry, pracuje s maximálním nasazením. Bohužel jako i v jiných profesích, tu a tam se objeví někdo, kdo zrovna není nejlepší, nebo v nejlepší náladě a bohužel tyto lidi nám potom kazej reputaci, poněvadž jeden neduh přebije dalších 100 plusů a ta spokojená mlčící většina ustoupí těmto, těmto jaksi rebelům, anebo kritikům. Jinak samozřejmě je tady velkej problém v současný době, a to je nedostatek peněz. Já, mě mrzí to, že třeba nikdo z politiků nedokáže říct, že naše HDP je takové a takové a že teda jenom 7,5 % my z HDP dáváme na zdravotnictví, třeba v Rakousku 11 %, v Německu 12 % a že teda nemáme, že můžeme jenom určitou část věnovat a třeba, když vezmeme nadstandardy, když má někdo na trabanta, tak ho nenapadne, aby si šel do prodejna Mercedesa, že jo, má prostě na to. Stát mu zajišťuje to, že máme hromadnou dopravu, která ho dopraví, kam potřebuje a tím to končí. Když chce něco navíc, tak musí něco pro to navíc udělat. A to je i u nás. Jestliže máte třeba před sebou operaci žlučníku, tak jí můžete mít normálně, anebo třeba laparoskopicky, nebo u nás v urologii třeba proste..., radikální prostatektomie při karcinomu prostaty. Takže je třeba si uvědomit a je třeba na rovinku říct, na tohle máme, na tohle nemáme. A k tomu zdravotnictví a ke, hlavně k tomu zdraví přistupovat daleko zodpovědněji. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Víte, já mám kamaráda v Americe a on zná tedy jaksi Českou republiku velice dobře, protože už tady mnohokrát byl, umí taky docela dobře česky a ten několikrát konstatoval, vy si pořád stěžujete na vaše zdravotnictví, měli byste poznat naše, americký zdravotnictví. A konkrétně to, co jste říkal, že si lidi stěžujou, že zdravotnictví by se mělo o ně starat, tam se o ně v podstatě nestará nikdo. A to přesně to, co říkáte, na to člo..., na co člověk má, tak na to si může dovolit. Tam, když je člověk jaksi nemajetný, tak může jít do určitého zdravotnického zařízení, které mu poskytne tu základní péči, ano, ale nikdo jaksi si nestěžuje, že ho neumístí do té nejlepší kliniky. Ale já si myslím, že to je pozůstatek toho, jak tady všichni všechno měli stejně, že tady profesor medicíny se měl úplně stejně jako, jako lakýrník, ne, že bych měl něco proti lakýrníkům, ale teď najednou mají ti někteří lakýrníci pocit, jak to, že už se nemáme všichni stejně. A to je ten, ten problém z toho takzvaného "totáče". 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Já s váma souhlasím, plně souhlasím a prostě my bysme na jedné straně, my jsme chtěli všechno jen to dobrý. A to špatný ne. A hlavně je tady spousta lidí, která se veze a která jenom kritizuje. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd, náš přední urolog, v současné době emeritní přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, už ve svém oboru leccos zažil a hodně o tom ví. Můžete tedy posoudit, jak se ten váš obor, od té doby, když jste do něj vy vkročil, až po současnost změnil? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, tak to je, to je skutečně obrovská, obrovská změna. My neustále vlastně proděláváme nejenom my, ale celá medicína prodělává vývoj, který jde jaksi ku prospěchu těch pacientů, mění se taky spektrum našich pacientů a tak samozřejmě máme i roz..., daleko lepší výsledky, než jsme měli. Já třeba bych mohl vzpomenout toho, že když jsem začínal v Ústřední vojenský nemocnici na urologii, tak nádory varlat jsou onemocnění, která se vysktují právě v tom vojenském věku, mezi tím 20. a 30. rokem. V té době, to znamená někde kolem toho 70. roku nám umíralo 90-95 % těchhle mladejch vojáků, nebo lidí. A dneska je to obráceně. 95, 98 % je prostě zachráněný, pokud přijdou včas, ano? 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A čím to je? Je to postupem jaksi oboru jako takového, nebo technologií? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, je to tady v tomhle tom případě to byla otázka chemoterapie. Ale rád bych třeba obrátil současnou, teda pozornost na současnost. V současné době, nebo toto tisíciletí je vlastně v medicíně charakterizovaný takzvanou miniinvazivitou, to znamená, co nejmíň pacientovi uškodit, a co nejdřív ho navrátit do pracovního procesu, nebo do normálního života. My dneska tady pozorujem nástup těch miniinvazivních metod, což v urologii znamená, že ty endoskopické metody, to znamená, jako je cystoskop, ale my dneska se dokážeme koukat do močovodu, přes močovou trubici až do ledviny, anebo nejnověji laparoskopie, to znamená, kdy přímo operujeme pomocí vlastně z několika direk pomoci dalekohledu a daleko přesněji, daleko jasněji, ale vzniká zde velký problém. Zatímco ty klasické operace se prudce dokázal ten chirurg nebo ten adept naučit za velmi krátkou dobu, tak výuka v těchto endoskopických, hlavně v těch laparoskopických metodách je několik let a ne všichni se to naučej. Takže my, já tomu říkám v současné době, a nejenom v urologii, ale ve všech chirurgických oborech, pro jaksi zažíváme takovou, takový souboj generací, kdy na jedné straně stojí ti, ke kterým patřím i já, kteří prostě třeba jenom těm endoskopickým metodám přičuchli, nebo přivoněli a na druhé straně a hájí si to svoje, co se naučili tu klasiku a na druhé straně je ta nastupující mladá generace, která přichází s těmi mini invazivními metodami. A tady je ten velký rozdíl mezi, nebo taky částečně i ten zá..., proč je ten zájem o toho robota, poně..., u toho robota ta výuka probíhá daleko kratší dobu, než u normálních laparoskopických třeba operací. My na klinice v současné době máme takzvanou 3D laparoskopii, o které, kterou zakoupila klinice nadace, o které asi budeme mluvit později. Která víceméně přibližuje už tu, tuto metodu k té robotické a dává daleko větší šance tou ne příliš drahou technikou. Ale při této příležitosti bych chtěl zdůraznit také to, že třeba ten robot anebo všechny tyto metody narážejí na takový, takové, já bych řekl, je to klišé, že prostě jsou příliš drahé. A je to nesmysl, když to srovnáme třeba s některými novými onkologickými léky, kde prostě léčba jde do statisíců a kdy tam nám to nevadí a, a to i v té situace, nebo za té situace, když víme, že většina těch takzvaných solidních nádorů je vyléčitelná, pokud jsou včas odhaleny právě chirurgickou léčbou. A ta chemoterapie, nebo teď se říká bio..., přichází ta biologická léčba, cílená léčba, má efekt, ale třeba efekt jenom o dva, o tři měsíce, je stejně drahá, ale prostě asi pravděpodobně farmakologická lobby tady prosazuje naprosto tvrdé stanovisko proti těm moderním chirurgickým metodám. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, máte pravdu, že méně invazivní chirurgie teď jaksi jde hodně dopředu. To vidíme taky. Ostatně už je méně těch hodně rozpáraných, těch i třeba po, po operaci ledviny, že jo, to já se pamatuju, můj táta měl v podstatě jizvu od pupku až po páteř, že jo, tak dneska už je jenom taková dírečka, takže i v tomhlentom je velikánský krok.

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano, ale jako rozhodně ten kosmetickej efekt není tou hlavní předností ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Určitě, že ne ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
... těchhle těch metod, protože tam je hlavně hlavní věc, která je, je to, že máte naprosto přesnou preparaci, to znamená, je tam, má ten chirurg zvětšení, může postupovat skoro buňku po buňce. Jedinou nevýhodou, kterou tyto metody mají, že se vlastně to krvácení zastavuje elektrickým proudem a ten elektrický proud nepůsobí jenom v tom mome..., místě, kde bysme potřebovali, ale jde trošku do šíře a tím trošku nám komplikuje, nebo zhoršuje ty výsledky, poněvadž ti pacienti mají některý, který obtíže, které by při otevřené operaci třeba neměli.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Profesor Dvořáček, můj dnešní host má pochopitelně i vzhledem k tomu svému oboru, který nás zasahuje všechny více či méně, spoustu přátel i mezi představiteli kultury, to znamená mezi umělci, mezi nimi je taky vaše favoritka, co se zpěváků týče, kterou jste si vybral dnes ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Věra Martinová. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... jako interpretku písničky na přání, Věra Martinová. Věra je nepochybně skvělá zpěvačka, ale taky výborná parťačka. Patří mezi vaše přátele? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Patří. Já si toho velmi vážím a velmi si vážím toho, že Věra Martinová je členkou správní rady naší nadace, kde nám velmi, velmi pomáhá.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Navíc je to skvělá sportovkyně. My jsme spolu s Věrou vyhráli přebor Amfory v Kostarice v tenise, takže Věra je i výborná tenistka. No, ale teď nám zazpívá. Kterou máte nejradši od ní? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, tak já těch, já bych řekl, že ona má skoro všechny písničky dobrý a já když u mě v autě šahnete na, na rádio, tak tam mám CD a určitě tam je Věra Martinová, tak třeba Až na vrcholky hor ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, to je taky moje oblíbená ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
To je takovej ten, takovej ten vrchol.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, tak teď si uděláme oba dva a doufám, že i vy, milí posluchači, radost. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Až na vrcholky hor nás zavedla Věra Martinová, která, jak taky můj dnešní host, profesor Dvořáček zmínil, je členkou správní rady Nadačního fondu Lucie. Tomu bych se teď rád chviličku věnoval, protože to je, myslím si, velice prospěšná záležitost, která si zaslouží, abychom ji trošičku teď malinko dali prostor. Tak řekněte, čím se zabývá, jak pracuje? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Tak tento Nadační fond vlastně začínal jako na, přímo Nadace v roce 91 a novým zákonem 2001 jsme přešli na Nadační fond. Je to vlastně fond určený ve prospěch pacientů dětského i dospělého věku s vadami močového ústrojí, to je taková obecná klausule. V podstatě my suplujeme to, co není schopné zdravotnictví nám dodat, zejména promptně a rychle, to znamená například v loňském roce díky jednomu sponzoru velkému jsme koupili právě to 3D, tu laparoskopii, která stále 3,5 milionu korun, jinak samozřejmě v těch akcí, který jsme, nebo to, co jsme zakoupili, třeba dětský stůl operační, specielní pro ty nejmenší děti a tak dále, řadu těch endoskopických přístrojů a tak dále, operační stoly, lampy a tak dále, to za ty léta by toho byla spousta, by se toho dalo vopravdu najít spoustu. Je třeba říci, že sponzoring ve zdravotnictví je v té rovině spíš té morální, čili já hlavně spoléhám na osobní jednání s osvícenými lidmi, kteří nám prostě ty finanční prostředky poskytnou a správní rada, ve které máme řadu zajímavých lidí, byl naším členem byl taky pan Radovan Lukavský, na kterého velmi rádi vzpomínáme, v současné době třeba je Libor Pešek členem naší to, expremiér Rusnok je členem správní rady naší nadace, ale i třeba inženýr Junek a tak dále, který taky pro nás udělal spoustu pozitivních věcí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Řekněte, proč se vlastně jmenuje Lucie? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano, to je velmi prozaické. Jmenuje se podle naší jedné pacientky, kterou jsme opero..., která se narodila s těžkou vadou páteře, která nás, na kterou nasedalo i poškození močového ústrojí, kterou jsme několikráte operovali a kterou jsme přivedli těmi několika operacemi do normálního života, dneska je to inženýrka ekonomie a v nedávné době porodila druhé děťátko, což je pro nás největší jaksi osvědčení, nebo největší potěšení.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže po ní se jmenuje Lucie, což Lucie v podstatě jaksi symbol světla ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano, ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... taky, taky i v tomto smyslu je to pozitivní.

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
A já využívám této příležitosti, abych Lucku ve Slušovicích pozdravil. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je profesor, doktor Jan Dvořáček, doktor věd, náš přední urolog. Pane profesore, váš obor se velice pozitivně rozvíjí, což vám určitě radost dělá. Ale co vás nejvíc trápí? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, trápí nás všechny ty bolesti, které trápí naše zdravotnictví. Nemáme neustále, nebo máme neustále problémy s tím, že třeba nemáme cévky, kvalitní cévky, což jsou u nás, to jsou vlastně trubičky, které strkáme do močového, do močového ústrojí, abychom překonali nějaké překážky, nebo obešli překážky ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Člověk by řekl, že to jsou takové lapálie, které by asi měly být samozřejmé, ne? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, bohužel musíme velmi často sahat do fondu Nadace Lucie, která za ještě má tu velkou věc, že nepotřebuje žádné, žádná komplikovaná výběrová řízení, ale prostě, když něco potřebujem a kvalitní, tak prostě to správní rada schválí a je to hned. Samozřejmě trápí nás i nedostatečné ohodnocení lékařů a zdravotníků. Jo, když vezmu, já teď vemu třeba sestry, když vezmete, že sestra, která dělá na třísměnném provozu, má plat někde mezi 18-20 tisíci, nějaké, já nevím po 15 letech praxe, tak mi to připadá jako velmi, velmi nízké ohodnocení a do jisté míry to může být i ponižující. Ale, jak už jsem říkal, na zdravotníky je jiný, jiný metr, my musíme prostě makat, kdybysme nechtěli, protože my lékaři jsme složili Hippokratovu přísahu, ano, to jsme složili, ale myslím si, že není správný, abysme byli vydíráni, nebo, aby prostě kvalita naší medicíny byla udržována právě na úkor lékařských platů.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já si myslím, že i ve vašem oboru tak, jak, jak samozřejmě jaksi ten špičkový lékařský personál, tak i sestry musí být jaksi zcela speciálně vyškoleny ...

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... pro tenhle ten váš obor, ne? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No a teďko největším problémem máme akreditace. Tady se objevil další nešvar Evropské unie, ale já jsem pro Evropskou unii, ale ten spočívá v tom, že probíhají takzvané akreditace, to znamená, že na oddělení neustále choděj inspektoři, kontroloři, prostě arbitři a já nevím, kdokoliv, lidi naprosto nekvalifikovaný zdravotnictví, který vás třeba přesvědčujou o tom, že jste dal nakřivo razítko, jo, nebo prostě, takže se dostáváme do situace, kdy prostě řada z nás prostě už toho má plný zuby, poněvadž zjišťujeme, že z 10 minut na pacienta, máte třeba jenom minutu, dvě a 8 řešíte za dalším neskutečným papírováním. Já třeba si myslím, že akreditace z hlediska odbornosti je nutná, to bysme potřebovali například u našich, ve školství našem, aby ta úroveň školství šla nahoru, ale to, co se děje teďko, je prostě neskutečný, neskutečný. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Profesor, doktor Jan Dvořáček, doktor věd je emeritním přednostou Urologické kliniky, to znamená, tohle to krásné slovo znamená bývalým. Já nevím, jestli vám to dělá radost, ale spíš asi, když jste odcházel do důchodu, tak možná s těžkým srdcem, ne? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Hm, to víte, že jo, protože já jsem na tý klinice strávil vlastně celej svůj život od začátku. Mnoho lidí se mě ptalo, jak, jak to, jak jsem to, to, no, tak já to tak přirovnávám k tomu, jako když jedete na horským kole a spadne vám řetěz, jo, prostě v tý největší rychlosti a najednou prostě musíte hledat nějakou novou parketu tak, aby se člověk uplatnil, na druhý straně, aby nevadil svému nástupcovi a prostě je do tý kliniky nějakým způsobem zapad, ale jestliže komandujete, já jsem to dělal skoro 15 let, v uvozovkách "komandujete" 160 lidí a najednou jste bezprizorní, je to takový zajímavý.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak, co teď tvoří vaší hlavní náplň života? Já myslím, když takhle procházíte pod těmi pravděpodobně zarámovanými oceními, oceněními a že jich opravdu je hodně, Cena rektora Karlovy Univerzity, Hlávkova Nadace a tak dále, České lékařské společnosti, tak vám to určitě dělá radost. Ale z toho člověk nemůže jaksi celou dobu žít. Tak, co je teď vaše hlavní náplň? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, já jsem zapadl do normální práce, to znamená, pokud to je třeba, tak se věnuju medikům, že jo, pokud je třeba, tak přednáším a přednáším nejenom na klinice, ale i mimo kliniku no a potom jsem omezil jsem teda výrazným způsobem operativu, ale občas si to potěšení ještě udělám a zaoperovat si jdu, nebo někomu z těch mladších odasistovat operaci. No a jinak trávím čas hlavně s pacientama, jo, já je pracuju stále díky jaksi pochopení vedení nemocnice a hlavně vedení fakulty na plnej úvazek, takže od 7 do 4 jen to, jak se říká, hvízdá a mě to těší prostě, mě to těší stále.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak se udržujete v takovéhle úžasné kondici? 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
No, tak trošku se snažím cvičit a co něco dělat a velmi mi pomáhá manželka, která je o něco mladší než a já celá rodina, prostě my jsme takoví, takoví pohodáři. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je dobře. Pohoda je samozřejmě důležitá pro práci, protože to je na tom okamžitě vidět. Myslím si, že pohoda byla cítit i z celého našeho dnešního Tandemu s profesorem, doktorem Janem Dvořáčkem, doktorem věd. Moc vám děkuju, pane profesore za vaše příjemné povídání i moudrá slova a přeju vám samozřejmě hodně dalších aktivních let, hodně zdraví a, a síly.

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Děkuju za pozvání. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Na shledanou. 

Jan DVOŘÁČEK, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
--------------------
Na shledanou. 


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.