Jan Pikna - ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl

15. květen 2014
Jan Pikna v Tandemu

Talk show Tandem hostila Jana Piknu - ředitele Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Prozradil například, jak se připravuje tento slavný hudební festival. Dále mluvili s Janem Rosákem i o gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové a městu Litomyšli jako o lázních ducha.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tandem je tady a dobrý den tedy přeje Jan Rosák. Vloni pořádala agentura CzechTourism soutěž o nejmagičtější místo naší země, České republiky. Zúčastnilo se 20 tisíc soutěžících a ti svým oblíbeným destinacím rozdělili víc než 170 tisíc hlasů. Naprosto bezkonkurenčně se nejmagičtějším místem stala Litomyšl. Kdo jste tam byl, víte, že určitě právem. Litomyšl je skutečně nádherná a hlavně opravdu žije uměním. Samozřejmě je to díky tamním lidem, kterým Litomyšl přirostla k srdci, a tak neváhají všechen svůj čas i um položit, jak se říká, na oltář města. Jedním z těch velmi obětavých je ředitel Mezinárodního operní festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna. Já vás vítám, dobrý den.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Dobrý den. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Samozřejmě nabízí se otázka, zda jste rodák z Litomyšle, ale na odpověď si počkáme opravdu až po písničce. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem Tandemu je ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna. No, já jsem říkal před písničkou, že se vás zeptám, jestli jste rodák z Litomyšle. Ale divil bych se, jestli ano.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Nejsem. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Nejste, viďte? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ale úplně musím navázat na to, co jste říkal. Jsme opravdu všichni v Litomyšli velcí patrioti a to, jak ta Litomyšl funguje, to je právě dáno tím, že opravdu tu Litomyšl máme hrozně rádi a cítíme se tam doma, i když jsme se tam mnozí nenarodili. Já ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže, kde vy? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... já jsem se narodil ve Svitavách, to je město, které je nedaleko od Litomyšle, ale do Litomyšle jsme se stěhovali, když mi bylo 6 měsíců, takže v podstatě všechny své zážitky, které jsem začal vnímat, už jsou litomyšlské. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak já si myslím, že to už se dá skoro jaksi brát za to, že jste tam téměř rodák. Od svých 6 let, no, tak jste tam strávil ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
6 měsíců.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... 6 měsíců dokonce, tak, jé, 6 měsíců, to jste tam strávil úplně celý život, to se dá říct. Ale, jaké bylo dětství v Litomyšli? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
No, my jsme se přistěhovali ze Svitav a mezi Litomyšlí a Svitavami je sice malá vzdálenost, ale je tam hranice mezi Čechami a Moravou vlastně. A mí rodiče byli Moravané, Moraváci, maminka byla z Hané, tatínek byl od Brna, takže jsme byli taková moravská směska a když jsme se přistěhovali do Litomyšle, tak jsme samozřejmě mluvili divnou řečí, navíc jsme, já jsem z početné rodiny, mám 7 sourozenců, z takové té tradiční katolické rodiny, takže jsme chodili na náboženství a byli jsme chudí, takže ty Češi, kteří tam se na nás osopovali, byli na nás velmi nepříjemní a my jsme se museli jakoby hodně bránit a hodně jsme museli ten svůj dětský život prožívat složitě ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vážně? Až takhle, jo? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... ale zase na druhou nás, stranu nás to hrozně zocelovalo, protože jsme si opravdu museli to místo na slunci vydobývat a byli jsme takoví cílevědomí a myslím, že to pro celej život bylo pro nás hrozně důležitý.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste velice činorodý člověk, navíc si myslím, že jste velice zvídavý. Že jste se určitě zajímal o to, jak vzniklo to vaše příjmení zvláštní - Pikna? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
To je starý rodokomen ze Sebranic u Boskovic, tam ta rodina žila 600 let, co jsou prameny, takže není to tak strašně rozšířené jméno, takže jsme pátrali po nějakých předcích, máme ten rodokmen docela dobře zpracovaný, dobře se to dělalo právě proto, že to jméno není tak časté, ale z čeho to jméno vychází, to nevím.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To bude určitě hodně prastarý původ, hodně. Ale no, tak jako zní to dokonce. No, ale zpátky k tomu vašemu dětství v Litomyšli. Tak nebylo to tak jednoduché, jak jste říkal, že jste si museli to místo na slunci vybojovávat trošku, no, ale co jste tak jaksi tehdy, o čem jste snil, že by z vás mohlo v budoucnu být někdy v dospělosti? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Já jsem měl, přede mnou bylo 6 sester, takže já jsem byl až první kluk, takže zaprvé jsem hrozně rozmazlený a byl jsem samozřejmě v té rodině ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, to jsou ty vymodlený děti, ano.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... velmi, velmi, velmi protěžovaný, ale zase na druhou stranu tím, že jsem byl v té dívčí společnosti, tak jsem si ze začátku hrál s panenkama a uměl jsem pěkně šít ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jo? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... ale náš tatínek byl takový vzdělanec, on neměl vysoké školy, protože on za války byl v akci 17. listopad zavřen do koncentráku jako student, takže tu školu nemohl dodělat, po skončení války potom začal studovat a zase to nešlo s komunisty. Takže neměl vystudovanou vysokou školu, ale hodně se vzdělával, poslouchala se u nás vážná hudba, měli jsme takové to vzdělání těch jakoby vyšších společenských vrstev, ačkoliv jsme byli hrozně chudí a byli jsme úplně obyčejní, ale určitě to podhoubí pro to, že mě strašně od malička bavila jakákoliv kultura, jakákoliv, jakékoliv pořádání, činovnictví, činovnictví je asi to nejlepší slovo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, takový organizátoři ty jsou k nezaplacení. Vždycky to totiž závisí na jednom, nebo pár lidech, kteří rozpohybují ty lidi kolem sebe, kteří by chtěli, ale třeba nemají tu energii. Tak vy jste ji určitě vždycky měl. Co jste nakonec šel třeba studovat? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Já jsem studoval gymnázium a už na gymnáziu jsme měli kapelu, tedy bigbítovou, hráli jsme divadlo a už tam jsme pořádali různé akce, myslel jsem si, že budu prostě filosof, nebo, že budu prostě se zabývat nějakou, nějakým, humanitním směrem, ale právě, jak jsem říkal, byli jsme z té katolické rodiny, takže studování nebylo tak jednoduché. Nedostal jsem se na vysokou školu mého směru, musel jsem nastoupit na jedinou školu, která byla volná a k dispozici, to byla strojní fakulta a tam jsem v podstatě hned po prvním semestru zjistil, že to tedy ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Není to pravé. 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... není můj obor. Nicméně ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takhle humanitně založenej člověk to pozná brzo, to je jasně. 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... nicméně přece jenom ta technika mně něco dala, protože pak jsem tedy samozřejmě jako nedostudovaný hledal práci, dostal jsem se do jako pomocný dělník do elektrodílny a tam jsem vlastně začal od nějakýho ohýbání drátků. Nicméně, jak už jsem říkal, my jsme všichni Piknové cílevědomí, takže jsem se postupně doučoval, co jsem mohl a zakrátko jsem uměl v podstatě zpaměti všechny normy a ty jsem školil potom další elektrikáře, kteří byli opravdu vyučeni a zabejval jsem se tím, že jsem vyvíjel automatické stroje, automatické linky technologické, kde jsem tedy z těch itervovaných, integrovaných odvodů a logických obvodů sestavoval vlastně to, co se následně už potom programovalo do počítačů, ale my jsme to ještě dělali pomocí hardwaru. Takže jsem byl vlastně technik.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale ta cílevědomost ta už tam byla znát. Takže se potom zúročila v organizování nejrůznějších akcí právě v Litomyšli. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna je dnes hostem Tandemu. Samozřejmě, že se nabízí přímo otázka na Smetanovu Litomyšl. Jak vzniknul ten nápad, jak je starý, kdy jste se k tomu dostal vy? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Smetanova Litomyšl patří k těm nejstarším festivalům vážné hudby v České republice, založena byla v roce 1949, měla krátkou přestávku mezi lety 65-74 a po roce 74 se dramaturgie trošičku více otevřela, původně to byl tedy jenom Smetanovský festival, po roce 74 už jsme začali objevovat další autoři, ale až vlastně po skončení, po pádu totality se ten festival jakoby mohl začít rozvíjet. Tam byla taková, bylo takové období, kdy se říkalo, tak ten festival prostě teďka nemá peníze a je otázka, jestli má cenu ho dělat dál. Ale měli jsme v Litomyšli osvíceného starostu Miroslava Brýdla, který řekl, že ne, že ho budeme dělat menší, nebo třeba ob rok, nebo tak něco, že se bude nějakým způsobem omezovat, ale naopak, že takový festival může městu velmi prospět. Sehnal první peníze a rozhodl tedy, že festival se zvětší. A v tom okamžiku tedy bylo potřeba i nějakým způsobem profesionalizovat, nějak ho rozjet i lidmi, protože do té doby to vlastně fungovalo ochotnicky, tam jsem se tedy do toho stal já i moje manželka, my tedy děláme festival s mojí manželkou, což je asi takové zajímavé, ale docela nám to funguje. A od roku 97 jsem ředitelem toho festivalu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak se v podstatě teď profiluje festival, jak vypadá, jak bude vypadat ten letošní ročník vlastně taky?

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Festival nám vlastně pořád roste. Možná to ani není záměr, ale tak nějak chceme, aby pořád šel dopředu, kdo chvíli stál, již stojí opodál, to nás nemůže potkat, takže díky tomu ten festival je pořád větší. V letošním roce máme 34 pořadů během 25 dnů, pro nějakých 30 tisíc návštěvníků a festival sice pořád má v titulu Mezinárodní operní festival, ale opery jsou jenom určitá část, letos máme 7 operních titulů, ale doplní ji opery, koncerty, komorní koncerty a další akce, které vlastně vytvářejí takové spektrum široké, že na festival vlastně může přijít úplně každý, včetně lidí, které nezajímá vážná hudba, nebo kteří jsou třeba spíše na nějaký lehčí žánr.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
30 tisíc návštěvníků, to už je velikánská masa lidí. To se musí nějakým způsobem jaksi zabezpečit, podchytit. Kolik čítá vás štáb, který to připravuje a organizuje? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Je třeba si uvědomit, že Litomyšl je maličké 10 tisícové město, takže ono se vlastně trojnásobně nafoukne během toho necelého měsíce. Festival připravujeme během roku tři, sice v našem týmu jsou ještě další lidé, ale ti se věnují dalším projektů a když řeknu tři, tak bych je rád vyjmenoval. Je to tedy moje manželka Eva, která má na starosti propagaci, komunikaci, všechno co je spojeno s médii a Vojtěch Střítecký, který je vynikajícím dramaturgem. Já mám na starosti potom takovou tu organizační část a peníze. A v průběhu festivalu samozřejmě se ten tým rozšíří až na asi 100 lidí, které máme v týmu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ti pracují pro vás profesionálně, nebo ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
To jsou uvaděči, pořadatelé, dodavatelé, nebo respektive mají na starosti určité úseky, stavební četa, úklidová četa, ono je to rozdělené jak na vojně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a kromě toho se vám to zdálo málo, takže jste se rozhodli, že budete dělat další akce, jako například Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. O těch si povíme za chvilku. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je Jan Pikna, který je od roku 97 ředitelem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, zároveň ředitelem společnosti Smetanova Litomyšl, občanské sdružení, nebo ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Obecně prospěšná společnost ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Obecně prospěšná společnost, to je trošičku teď složitější ty názvy, jste členem rady, výkonným tajemníkem Asociace hudebních festivalů České republiky, které sdružují všechny nejvýznamnější festivaly v republice, jste také prvním místopředsedou výkonné rady Destinační společnosti východní Čechy. No, to nevím, jak tohle všechno stíháte a navíc, jak jsem řekl před písničkou, tak jste si ještě umanuli, že budete pořád v Litomyšli Gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. U toho prvního ročníku jsem byl a vím, že to je opravdu grandiózní akce. Kdybyste nedělali za ten rok nic jiného, než tohle, tak by to stačilo. Ale budou letos, předpokládám, zase, viďte? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano, už je připravujeme. Teď jsme skončili s jednou akcí, ale teď se plně vrhneme na Gastronomické slavnosti, jejich třetí ročník, který bude 25. května, 24. a 25. května. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já se těším, že se zúčastním. Tak na co se já, ale hlavně tedy samozřejmě diváci, návštěvníci budou moci těšit tam? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
No především na Magdalenu Dobromilu Rettigovou. V Litomyšli, jak říká Zdeněk Svěrák, se kde kdo narodil, ale pravdou je, že tam také kdekdo žil a pobýval a někteří tam též zemřeli a Magdalena Dobromila Rettigová je právě ta, která v Litomyšli žila posledních 11 let svého života a jak říkám, do dnes ji tam máme a byla by velká škoda to nevyužít a protože Magdalena Dobromila Rettigová byla samozřejmě buditelka, byla spisovatelka, ale jak sama říkala, bohužel se proslavila spíše jako spiso..., spíše jako kuchařka, to už za svého života cítila, že tam jej ten dopad největší, tak alespoň, když už vařila a když už učila hospodyňky, tak je učila, aby vařily moderně, aby experimentovaly, aby zkrátka nebyly jen takové domácí putičky, ale aby těm svým mužům tedy servírovaly pořád něco nového a stejně to jsme převzali my do těch našich Gastroslavností, že se snažíme, aby u nás se vařilo moderně, aby se vařilo kvalitně česky, ale moderně esteticky, s nápady, lehce, přijatelně, příjemně a to, z toho potom vychází potom i to, co tam u nás můžete konzumovat, vidět, jsou to všechno jídla česká, ale kvalitní.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak takhle to vypadá velice hezky, ovšem to je zatím teorie, ne tak šťavnatá, protože je to pořád jenom na papíře. Ale jak to potom vypadá v praxi? Tak vím, že na náměstí litomyšlském se zaplní to náměstí až do posledního místečka nejrůznějšími stánky, ale také pódii a tam se odehrává co?

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Tak litomyšlské náměstí patří k těm největším, je to opravdu taková tržnice, má podloubí krásná, takže vlastně tam, kde se něco děje, tak je to jakoby za starých časů, když tam opravdu probíhaly ty trhy a tak stejně je vlastně tento gastrofestival takovým velkým trhem, ale není to tím veletrhem, jaké známe třeba z nějakých uzavřených prostor, toto je úplně otevřeno, neplatí se tam žádné vstupné, čili jsou to opravdu městské slavnosti, kam přicházejí návštěvníci a ve stáncích mohou ochutnávat jídla restaurací, které tam vaří, máme tam školy hotelové, které tam nabízí svoje produkty, ale máme tam také krásnej dětský program, je tam celý stan, kde děti válejí těsto a pečou bábovičky a zdobí perníky a opravdu jakoby dělají tedy kuchařské a cukrářské výrobky. No potom je hlavní pódium, kde kromě vás účinkují další účinkující. Letos jsme se stali součástí takové soutěže postupového kola soutěže Food Cup Czech Specials, to znamená opravdu restaurací, které vaří kvalitní českou restauraci a v Litomyšli budou soutěžit, budou součástí klání a my jsme jim zadali jako nosnou surovinu litomyšlského pstruha, protože litomyšlský pstruh to je taková vyhlášená regionální záležitost, to už říkával Horníček, že do Litomyšle jezdí na pstruhy a letos tedy budou ty restaurace každá po svém nějak pojímat pstruha a odborníci budou hodnotit, zda-li se jim to povedlo a jak a stejně tak i návštěvníci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já si myslím, že se teď málokdo, včetně mě, ubránil tomu, aby se mu seběhly sliny, to se prostě nedá, když to takhle hezky líčíte, protože to všechno, co tady Jan Pikna předestřel, tak se pochopitelně tam nejenom vaří a vyrábí, ale také ochutnává.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kromě toho, že je tam soutěž v kotlíkovém guláši, viďte? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ta bude určitě zase. No, je to opravdu plné náměstí samých dobrot. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jan Pikna je ředitelem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, ale předpokládám, že když teď je na vás, abyste si vybral nějakou písničku na přání, kterou si poslechnete v Tandemu nejenom vy, ale i všichni naši posluchači, takže to bude něco přece jenom lehčího.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Nebude to árie nějaká? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Jak už jsem říkal, já vlastně nemám hudební vzdělání, já jsem spíše technik a přišel jsem do festivalu jakoby organizátor spíše, na, na umění je tam dramaturg, takže já mám opravdu raději lehčí žánry, nicméně i na festivalu již nám několikrát vystupoval Jiří Pavlica a jeho Hradišťan a proto jsem si vybral jeho písničku. Navíc písničku, která má spojení s vínem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hm, tak to je samozřejmě skvělé, protože to je propojení i na ty gastroslavnosti třeba. Ale jak se vlastně do toho repertoáru, nebo do toho programu Smetanovy Litomyšle hodí taková muzika, kterou dělá Hradišťan?

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Tak určitě nechceme být multižánrovej festival. Není to festival, kde by byly úplně všechny žánry, vždycky se snažíme, aby, když už je to přesah do nějakého jiného žánru, tak aby to mělo nějaký smysl, nějakou vazbu. Tedy buďto hledáme kořeny, které jsou z vážné hudby přenesené do nějaké jiné hudby, nebo naopak folklór, kterej ovlivňuje vážnou hudbu, tady je možná právě ten případ obojího, protože samozřejmě vážná hudba je často ovlivňovaná folklórem, často moravským, Janáček a tak dál, ale na druhou stranu zase Jiří Pavlica není žádná klasická cimbálovka, ale přijímá také podněty ze všech stran a vlastně sám Jiří Pavlica má hudební vzdělání a sám píše, napsal Oratorium, napsal několik skladeb vlastně z toho ranku vážné hudby, takže tam to propojení je dokonalé.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak to je vidět, že zvládnuté to máte i teoreticky. Předpokládám, že na jejich koncerty, tam jste také byl, takže ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano, samozřejmě. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... ano a tam jste si možná oblíbil zrovna tuhle písničku, která se jmenuje Sonet o lásce a modrým Portugalu. Hradišťan, Jura Pavlica.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak tohle byl Hradišťan se Sonetem o lásce a modrém Portugalu, který nepochybně pohladil po duši všechny naše posluchače. Já jsem si tím teď připravil odrazový můstek k tomu, abych se Jana Pikny, mého dnešního hosta, ředitele Mezinárodního festivalu Smetanova Litomyšl zeptal na to, jestlipak máte v Litomyšli nějaký pramen jako léčivý? Ne? Že ne? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Pramen nemáme. Josef Váchal, který v Litomyšli nějaký čas pobýval, tak napsal Krvavý román a ve svém Krvavém románu napsal, Litomyšl popsal jako lázeňské město L. A z toho ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, no, no ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... vychází ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... na to jsem se chtěl zeptat.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... to, že jsme si říkali, tak když lázeňské město, tak to bezpochyby někdy lázně musely být a jak jsem říkal, náš pábitelský starosta Miroslav Brýdl s kamarádem Láďou Horáčkem vymysleli, že tedy se bude pramen hledat. Mirek Brýdl si dokonce nechal zastupitelstvem odhlasovat, že tedy bude vyhledáván pramen, ale poměrně záhy se ukázalo, že v Litomyšli žádnej pramen nikdy nebyl a není a samozřejmě také nebude. Takže ta věc šla chvilku k ledu, ale po nějakém čase se v Litomyšli objevil další Pražák, vždycky do Litomyšle přinášejí ty nápady Pražáci tedy. Musí, musí nás jakoby navnadit a my se potom chytneme a už jedeme společně s nimi. A ten došel k tomu, že vlastně do Litomyšle jezdí protože to jsou pro něho lázně ducha, protože on, když je z Prahy prostě utahaný, unavený ruchem a vším, tak když do Litomyšle přijede, tak to z něho všechno spadne a odpočívá vlastně už jenom tím, že tam je. A tak jsme si říkali, no, tak vlastně ten Váchal to možná sám cítil jako lázně ducha, taky byl Pražák, taky se mu tam asi bylo dobře. Takže jsme vymysleli, že Litomyšl jsou první tedy české, nebo možná světové lázně ducha, zahajujeme lázeňskou sezonu každý rok, což je vždycky velké show, máme tam takovou ulici, která je tedy pro ten čas promenádou a tam se pochoduje a prochází v oblečení někde z 20. let a jsou tam všelijaké prvky právě té doby, jsou tam různá pouliční vystoupení, muzikantů, umělců a chodíme a povídáme, špacírujeme a užíváme si tedy toho, jak nám naše duše pookřívá.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je hezký, to je hezký. No a přitom můžete ještě třeba zajít na sochy Olbrama Zoubka ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... s podívat. Dalšího velikého, nebo dalšího velikána, který u vás v Litomyšli, sice se nenarodil, ale ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ale žije. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... tvořil ano a žije ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Žije, žije ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, ano, ano. 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Olbram Zoubek za doby totality nesměl tvořit a tak se živil tím, že restauroval. A restauroval v Litomyšli náš nádherný zámek renesanční, naši památku UNESCO, vlastně možná památku UNESCO bylo díky Olbramovi Zoubkovi a jeho kolegům, protože během 17 sezón ten zámek nádherně opravili. Olbram v tu dobu se tam podruhé oženil a stal se tedy napůl Litomyšlanem a sám je na to pyšný, že je napůl Litomyšlanem a Litomyšli věnoval sbírku svých soch, asi 90 kusů soch, ale ze všech období. Čili tam jsou i ty nejstarší věci, které si obzvláště kunshistorici obrovsky cení a ty jsou umístěny v zámeckém sklepení, naše společnost tedy tu expozici obhospodařuje, staráme se o ni a myslím si, že to je velké lákadlo pro, pro všechny, kteří do Litomyšle přijedou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, když tam tak procházíte tou výstavou těch soch, tak si dokonce můžete představit tu chvíli, kdy Olbram Zoubek stojíce na lešení prý takhle se sklonil a zahlédl tu krasavici, která ho natolik zaujala, že se stala potom jeho druhou manželkou. Je to tak? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Ano, ano, je to tak. Ona, ona byla původně manželskou kastelána, na tom zámku bydleli a věšela prádlo na šňůru a on z toho lešení se díval za hluboký výstřih, jak už ten Olbram ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A jejeje, ano ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... Zoubek je a zamiloval se. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Festival Smetanova Litomyšl, jejíž ředitel Jan Pikna je dnes hostem Tandemu je festival úspěšný, o tom svědčí také to, že každoročně ho navštěvuje až ke 30 tisícům návštěvníků. Je nějaký zádrhel, který vás jaksi trápí a, a anebo nějaké nebezpečí, která třeba hrozí, kromě počasí pochopitelně? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
No, počasí to jsme už nějakým způsobem pořešili, máme takové flexibilní zastřešení na zámeckém nádvoří, takže to se může zatáhnout, když není hezké počasí. Problém je samozřejmě s financemi, s penězi, protože doba je těžká, čím dál tím horší, čím dále hůř se shánějí peníze od sponzorů, tím více bychom byli rádi, kdybychom dostávali peníze z veřejných zdrojů a musím říct, že tam se k nám ministerstvo kultury a stát chová poměrně macešsky, tak my teď zrovna jsme v takovém téměř otevřeném boji. Jak jste říkal, jsem také členem Asociace hudebních festivalů a byli bychom rádi, kdyby se dotace pro festivaly rozdělovaly podle nějakého systému tak, aby byly předem spočitatelné, protože teď je to tak, že člověk, že, že festival jeden rok dostane tolik a jiný rok úplně jinou částku anebo vůbec žádnou a to se velmi těžko plánuje, protože samozřejmě umělce musíme zvát s několikaletým předstihem, musíme připravovat, plánovat a tohle to je opravdu pro nás velký problém.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A co evropské fondy? Mimochodem u vás se kdysi sešlo 7 prezidentů, tak možná, že to mají ještě v paměti.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Tak to s tím úplně nesouvisí, ale samozřejmě my se snažíme absolutně o vícezdrojové financování, sháníme peníze ze všech stran, měli jsme peníze i z Evropské unie, teď tedy skončilo programovací období, takže v tuto chvíli jsme bez, ale v těch minulých obdobích jsme peníze měli. Je to prostě těžké, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A jak to bylo s těmi prezidenty, ještě? Já jsem to tak naťuknul jenom.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
No s prezidenty, já jsem říkal, že mám právě za sebou jednu velkou akci. V Litomyšli se v roce 1994 na pozvání Václava Havla, tehdejšího českého prezidenta setkalo dalších 6 prezidentů, čili bylo u nás setkání 7 prezidentů. Litomyšl se, to bylo vlastně těsně po revoluci, nebo krátce po revoluci, takže se vlastně na 5 minut stala středem Evropy, to se k nám přijely, sjely agentury, světové agentury, které jsme dřív znali opravdu jenom z televizních novin a ze západního rozhlasu a tak, tak to bylo prostě velikánské. No a díky tomu Litomyšl potom měla spousty možností k tomu, aby se rozvíjela a zkrášlovala. A teď, když uplynulo 20 let, tak jsme si říkali, bylo by hezké to zaprvé připomenout, zadruhé ukázat, jak to Litomyšli prospělo, co vlastně za těch 20 let dokázala a jak to zužitkovala tu šanci, ale nechtěli jsme zase udělat to jenom takovou vzpomínkovou akcí, takže jsme uspořádali konferenci, kde se sešli politologové, filosofové, novináři a hloubali, zamýšleli se nad tím, jak to prospělo tedy nejen Litomyšli, ale i Evropě, jak vlastně to středoevropanství fungovalo dál a jak, jaký vliv to mělo na integraci do Evropy.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jaký byl výstup? Plus nebo minus? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Tak samozřejmě konkrétní výstup z takové debaty je těžko očekávat. Myslím si, že je dobře, když se o tom mluví, když se to připomíná a když se to jakoby zhodnocuje. Protože dneska jsme součástí Evropské unie, ale tehdy to bylo všechno jinak, tehdy vlastně se ten, ty současné, nebo tehdejší struktury rozpadly a byly takové řevnivosti mezi těmi jednotlivými státy. Možná, kdyby to tenkrát Václav Havel nedal dohromady, tak by ta další jednání a to, ta celá další integrace nebyla tak jednoduchá. Takže já si myslím, že zhodnocení tehdejší doby a toho výsledku, že kladné. Samozřejmě diskuse, která se vede dneska, už je trošku složitější, protože potom se na to navazujou, nabalují další a další věci, takže tam byly i rozporuplné věci, zbytečně se možná vytáhlo téma Václav Havel - Václav Klaus a to mě třeba trošku mrzelo, že to vlastně odvedlo pozornost, ale asi se tomu dá těžko vyhnout. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Velice činorodý organizátor, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna, také gastroslavností Magdaleny Dobromily Rettigové, tamtéž, tedy v Litomyšli, je dnes přítomen v Tandemu. Máte toho opravu hodně. Co vás teď čeká jaksi bezprostředně, jak to bude navazovat to, ta vaše práce organizační?

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Tak teď opravdu jsme skončili jednu akci a budeme muset intenzivně věnovat gastronomickým slavnostem, ale hlavně také festivalu, protože samozřejmě jsme ho teďka trošku zanedbávali. Chceme, aby letošní ročník festivalu byl mnohem velkolepější, než ty minulé, protože jednak je Rok české hudby, jednak my sami slavíme velké výročí, právě od roku 74 vlastně uplynulo 45 let a od založení festivalu v roce 49 ubíhá, uběhlo 65 let, takže to je jedna věc a potom v Litomyšli se letos dokončí rozsáhlá revitalizace zámeckého návrší areálu festivalu a my budem moci využívat nové prostory, tak je chceme taky naplnit novým programem, takže kromě toho hlavního programu, který bude probíhat na tom našem hlavním druhém zámeckém nádvoří, tak chceme rozehrát vlastně celý ten areál a připravujeme spoustu doprovodných programů, na kterých je hodně práce.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kdy to všechno vypukne? Smatanova ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
13., 13. června a skončí 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
13. června, to si píšete ...

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
... a skončí 6. července. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A gastroslavnosti? 

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Gastronomické slavnosti, ten hlavní víkend bude 25. a 26. května, ale už před tím budou litomyšlské restaurace vařit podle Magdaleny Dobromily Rettigové a lidé budou moci chodit a ochutnávat a hodnotit, stejně tak školní jídelny budou vařit podle gas..., Dobromily Rettigové a v některých restauracích budou probíhat galavečeře s věhlasnými šéfkuchaři. A také, protože máme letos téma Rozličné ryby a vodní žoužel, tak i ta témata těch gastrovečeří budou právě rybí, nebo žouželí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak, jak vám to tak hezky nastínil Jan Pikna, tak Litomyšl je opravdu lázněmi ducha, ale nejenom to, i žaludek si tam přijde na své. Tak to jsou všechno potěšující věci, za kterém samozřejmě, pane Pikno děkuju a přeju všem akcím, na které v Litomyšli sáhnete, hodně velký úspěch.

Jan PIKNA, ředitel Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
--------------------
Děkujeme a moc zveme. 


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.