Jeskyni Klácelku na Kokořínsku hlídají slavné postavy české historie vytesané do pískovce

20. leden 2015
Prostranství mezi pískovci před jeskyní a vchod do objektu

I ve středních Čechách najdete místa, kde stojí pískovcové skály tvořící zajímavé přírodní útvary. Například Kokořínsko. To proslavily třeba známé „Pokličky“ nebo ručně vydlabaná skalní obydlí a také největší plastiky ve střední Evropě vytesané v 19. století do pískovce sochařem Václavem Levým, tak zvané Čertovy hlavy.

Václav Levý zjevně Kokořínsko miloval a k jeho dalším zdejším dílům patří areál jeskyně Klácelky. Najdete ji nedaleko Mělníka necelý kilometr jižně od centra obce Želízy. V 19. století se stala místem častých setkávání národních buditelů a své jméno dostala podle Františka Matouše Klácela, významného českého básníka a filozofa doby národního obrození, který v jeskyni často pobýval a psal svá díla.

Mladičký Václav Levý byl ve 40. letech 19. století zaměstnán na zámku v Liběchově, kde se celá skupina národních buditelů scházela a podnikala výlety do blízkého okolí. V Liběchově se seznámil například s Františkem Ladislavem Riegerem, malířem Josefem Navrátilem a mnoha dalšími.

Jan Žižka a Prokop Holý

Václav Levý byl velký vlastenec a snažil se myšlenky národního obrození přenést právě do kokořínských pískovcových skal. V areálu jeskyně Klácelka v letech 1845 až 1846 vytvořil dílo, které je pomníkem národních dějin. Vytesal nejen samotnou jeskyni, ale vyzdobil ji reliéfy inspirované Klácelovou bajkou Ferina lišák, v níž zvířata symbolizují lidské vlastnosti.

V jeskyni jsou kolem zdí vytesané i lavice a místo tak přímo vybízí ke spočinutí. V pískovcích před jeskyní Václav Levý vytvořil reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého a Zdeňka Zásmuckého. A je zde i blanický rytíř na koni. A jsou tu také trpaslíci kovající zbroj pro blanické rytíře.

Jeskyně Klácelka je volně přístupná po modré turistické značce vedoucí po okruhu z Liběchova přes Želízy a Tupadly.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3154.737473327837!2d14.464209246140168!3d50.41629854499023!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDI1JzAwLjIiTiAxNMKwMjcnNTEuNiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1421750470302" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>