Lenka Krobotová - herečka

23. březen 2011
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lenka Krobotová v Tandemu
0:00
/
0:00

Herečka Lenka Krobotová byla v Tandemu s Janem Rosákem. Prozradí, kdy začínala v Divadle Kašpar. Dále se dozvíte, jak se Dejvické divadlo dostalo do popředí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Příjemné chvíle u rozhlasového přijímače přeje z Tandemu Jan Rosák. Být dítětem slavných rodičů není, myslím, vůbec lehké. Pokud navíc začnete v životě dělat stejnou profesi jako oni, pak to může být těžké dvojnásob. O to víc musíte být dobří, aby vás lidé brali. V případě našeho dnešního hosta se to, myslím, podařilo vrchovatě. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijala herečka Lenka Krobotová, dobrý den.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jestli byla ovšem vaše cesta za herectvím přímá, tak o tom si začneme povídat až po písničce.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Herečka Lenka Krobotová už v podstatě v Tandemu, no, tak byla, byla o ní zmínka, ačkoliv tady ještě nebyla, protože v Tandemu už byla hostem vaše maminka, herečka Hana Doulová, takže už o vás něco víme, ale teď z té vaší stránky, z vašeho pohledu. Narodila jste se v Plzni, jestli se nepletu, ano, to bylo zrovna v době, kdy rodiče tam působili.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Tak to úplně tak nebylo, vlastně oni byli v angažmá v Chebu, potom v Hradci Králové, jestli se nemýlím a v Plzni maminka v podstatě mě porodila s tím, že tatínek v tu dobu někde hostoval a teďka si nevzpomenu právě přesně kde, někde na oblasti a ona tam vlastně přebývala se mnou jako s miminkem u svých rodičů, kteří tam tehdy bydleli.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To jsou takové ty osudy dětí z hereckých rodin, že rodiče prostě jsou vždycky tam, kde jsou žádáni, kde dostanou angažmá, že jo.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Přesně tak, kór teda, co si budeme povídat, za minulého režimu to tak vlastně fungovalo, že se pendlovalo možná ještě víc než dnes. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tehdy se nemohl herec až tak moc rozhodnout, kde bude hrát, to rozhodl někdo za něj, že jo.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, lépe bych to neřekla. Ale vlastně já musím říct, že mám celkem, i když matné, tak takové uspokojivé vzpomínky na to dětství, že nemám pocit, že bych byla, v uvozovkách, nějak vláčena nebo trávila svůj dětský život, svoje dětství po šatnách. Já to vůbec tak jako nevnímám, naopak jako myslím si, že nás docela rodiče rozumě drželi zpátky, že vlastně si pamatuju takový ty jenom Mikuláše a různé výročí oslavy v divadlech a tak, a jako pro děti, ale že bych tam trávila jako příliš mnoho času, to se říct nedá.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jinak ne. Takže kde, u babičky.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
No, tak střídali se u nás vlastně i různé tety, to je pravda, ale ne jako nějak přehnaně. Jak říkám, mám, myslím si, že mám na lidi, na dětství hrozně jako vlastně standardní takový vzpomínky, jako se, nemůžu říct, že bych jako pociťovala zásadně, že jsem dítě jako divadelních kruhů.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jestliže tomu tak bylo, tak možná to působení toho divadla nebylo tak intenzivní a tudíž se klidně mohlo stát, že jste se mohla, takříkajíc, odrodit. To znamená.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Mohlo se to stát, ano, ano. Tak já myslím, že mě právě jako rodiče nenápadně směrovali více směry, když to řeknu tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kterými? 

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
No, že mi taky ukazovali, že je možný studovat právě třeba, cítili ze mě, že mám humanitní zaměření, to znamená třeba jazyky, nebo novinařinu, cokoliv, co se.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A cítila jste to i vy?

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Já jsem měla hroznou touhu právě studovat jazyky a novinařinu a vlastně, nebo něco tímhle směrem, ale v určitý fázi jsem měla asi potkat právě se ještě z jiného úhlu právě s Petrou Špalkovou, která mě v osudný okamžik nasměrovala stejně k tomu divadlu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vážně to bylo takhle?

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, ano, vlastně jako to nebylo vůbec, že by mě jako rodiče nějak podsouvali.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Počkejte, jak teda, vy jste se potkala s Petrou Špalkovou a ona vás přemluvila nebo jak.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ne, já jsem studovala gymnázium a při gymnáziu, to je právě úplně celé obloukem, se ten kruh uzavírá, při gymnáziu jsem tancovala studiu scénického tance u pana profesora Prouzy, který se zabýval scénickým tancem a on dostal nabídku udělat choreografii, choreografii k Šakalím létům a tam.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Myslíte k tomu filmu.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, k filmu Šakalí léta. A tam vlastně teda jsem se potkala s některými herci, potažmo s Petrou Špalkovou a oni nějak jsme se propojili s tím souborem a všechno se to propojilo a vlastně ona mi řekla, že jim vypadla herečka z jedné role v /nesrozumitelné/ ve spolku Kašpar a že se jí zdám typově na to zajímavá a že jako si myslí, že tam něco musí bejt, když vlastně jako jsem teda z herecké rodiny a že mě tak pozoruje a že bych na to mohla mít nějaký geny a tak že bych to jako mohla zkusit. A já jsem se samozřejmě hrozně smála a říkala jsem jí, že to je nesmysl, že se na to vůbec necítím. Ale ona nedala jinak, než že to jako zkusíme a vlastně od té chvíle jsem byla už ponořená a už jsem cítila, že tam a lapená, že se tam něco ve mně hlodá.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak to mi říkáte úplnou novinku. To znamená, že v tom sboru tančícím v Šakalích létech, když se člověk pozorně podívá, najde tam teda opravdu Lenku Krobotovou.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
No, tak je to propojeno všechno.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dneska je Lenka Krabotová, můj dnešní aktuální host v Tandemu, členkou Dejvického divadla v Praze. Víte, já jsem v podstatě Dejvičák, já jsem tam žil 40 let a tehdy, když jsem tam před revolucí se vyskytoval, i tam v té Zelené ulici, kde je Dejvické divadlo, tam nic takového samozřejmě nebylo a najednou prostě se tenhle ten fenomén tam jaksi vyskytl, začal existovat a postupně dostával takové dimenze, že dneska, no, dneska je to divadlo s velikým D, je to jedno z nejvýznamnějších pražských divadel, dokonce teď je poctěno, respektive jedna z inscenací poctěná titulem Inscenace roku, je to Muž bez minulosti. Čím to je, že to Dejvické divadlo se takhle rozjelo a začalo být takhle dobré.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Tak já bych možná ještě si dovolila předeslat, že celé, celý ten vývoj byl trochu delší, že vlastně to začalo tím, že tam určitou, určitou fázi divadelní nastartovali, nastartoval soubor kolem pana Burny, který vlastně dneska hraje v Divadle V Dlouhé, se propojil s režisérkou Hanou Burešovou. A teprve poté dostal vlastně můj otec nabídku od tehdejší ředitelky Evy Měřičkové, jestli by nechtěl tam vlastně to prázdné místo po těch Bornovcích zaplnit. A jelikož můj otec tenkrát vlastně váhal, to by vám potom lépe třeba řekl on sám, jestli vlastně na chvilku nepřerušit kariéru nebo působení v Národním divadle, tak to vlastně rád přijal. A odešel tam se svým tehdejším ročníkem z DAMU, z katedry alternativního herectví a teprve poté se začali nabalovat na ten soubor další herci, kteří rádi přijali vlastně angažmá právě, že jo, vlastně Ivan Trojan třeba nebo David Novotný tam nastoupil z Českých Budějovic, potom Jaroslav Plesl ze Zlína a další. A k té vaší otázce nebo k podstatě té vaší otázky bych doplnila, že mám pocit, že tady můj otec má kromě nosu na dobré herce, myslím, i nos na určitý charaktery nebo takzvaně, jak bych to řekla, lidskou podstatu jako ve smyslu humoru a cítění určitých věcí, takže jako jeho jednou z podmínek vždycky je, aby ty lidi nebo ty herci na sebe slyšeli takzvaně lidsky. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A nejenom herci, já si myslím, že celý jaksi ten ansámbl, to znamená dramaturgie a všechno, protože dramaturgie, ta je tak výborná, že prostě připravuje takové kusy.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Určitě. Ono, tak samozřejmě všechno se to snoubí dohromady, ale tím, že ten soubor ve finále vlastně není až tak velký, je nás tam asi 12, tak, a to divadlo je malinký, tak je opravdu, čím dál víc se to ukazovalo a potvrzuje se to pořád, je strašně důležité, aby ty lidi měli podobný cítění humoru a i dramatu vlastně a všeho, co se může na tom divadle projevit. To znamená, sebemenší jaksi replika ve smyslu nějakýho drobnoherectví je vlastně poznat na tom malým jevišti. Takže ty lidi musí bejt na sebe strašně napojený a proto si myslím, že se to herectví snoubí s tím, jaký ty lidi jsou i v životě.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, a z Dejvického divadla, jehož samozřejmě členkou dneska Lenka Krobotová je, se vrátíme zpátky k její kariéře před Dejvické divadlo, to znamená, když jste začala v Divadle Kašpar.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, to jsem byla ještě na gymnáziu. Ano, to bylo ve čtvrtém ročníku a tam právě mě Honza Potměšil a všichni, Radek Holub, hrozně vlastně tenkrát fandili paradoxně před maturitou ještě, jo, já jsem vůbec nevěděla, jestli se budu herectví věnovat, ale jak jsem už uvedla, pohltilo mě to, takže jsem chtěla ty přijímačky na DAMU zkusit, ačkoliv mému tatínkovi se to samozřejmě vůbec nelíbilo. To spíš maminka, ta mi fandila jako, jak to u maminek bývá, ale tatínek samozřejmě byl takový přísnější, protože i věděl, že je to jakoby profese, která není lehká v tom, v tý praxi.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže žádný takový, jako že by tatínek vás připravoval ke zkouškám.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ne, vůbec ne, naopak, ten, ten říkal, ať si dělám, co chci, ale že od toho dává ruce pryč, že samozřejmě jako mi přeje, abych byla šťastná, ale měl velký obavy a dneska už tomu rozumím. Nicméně mně pomáhala s přípravou paní Věra Galatíková, čehož jsem si nesmírně vážila, považuju dodnes. A často si na ni vzpomenu a ty přijímačky byly velký nervy, ale stály za to, protože jsem se tam potkala s lidmi, jako byl Boris Rösner, Ladislav Frej, Jaroslava Tvrzníková, pan režisér Kracík a další. Pak vlastně i velkej fenomén byl svého času ruský režisér Sergej Fedotov. No, a teprve potom při studiu DAMU jsem dostávala průběžně, stejně jako některé další moje kolegyně, nabídky na menší či větší hostování, což bylo Divadlo Na Vinohradech, Činoherní klub a další, Rubín, pak Labyrint.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale ve stálém angažmá jste v podstatě v jednom, to znamená po DAMU hned do Dejvického divadla.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, ale samozřejmě zase tím, že právě tatínek už tam působil, tak to bylo taky takovej oříšek a zase bych chtěla podotknout, že si mě tatínek tam nepřitáhl, jak by to mohlo vypadat, ale nabídl mi to Lukáš Hlavica, který v tu dobu na DAMU učil a sledoval vlastně všechny, téměř všechny moje klauzury a moji práci na DAMU a vlastně se rozhodl to se mnou zkusit přesto, že teda tatínek tak jako trošku prskal. Ale řekl, dejme jí tu šanci, prostě jako studuje herectví a něco třeba na ní může být, takže jsem se prosadila, zaplaťpánbůh, myslím, dostala jsem stipendium a vlastně kolegové tenkrát říkali, tak jako obstála, tak pojďme jí dát šanci ještě další. Tu jsem si taky snad obhájila, to byl Oblomov potom, po bratrech Karamazových a na základě toho jsem teda dostala angažmá s tím, že se uvidí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je hezká kariéra, která by se dala charakterizoval s otce a navzdory otci.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, ano, to jste krásně nazval.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda. No, ale samozřejmě divadlo není jaksi vaše jediná, jediné působiště, protože jakmile se herečce daří, tak samozřejmě začnou jaksi svištět vzduchem lana k nejrůznějším jiným účinkováním. Takže co dneska. Já myslím, že máte za sebou pár taky filmů, i když ne třeba velké věci, ale zajímavé.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, ano, tak vlastně jsem docela ráda, že se mi povedlo si zkusit více žánrů, to znamená, například černá komedie Do blba s režisérem Petrem Vachlerem, což byl velký risk, se dá říct, pokus o černou crazy komedii. Samozřejmě dopadla více či méně, to záleží už na každém na posouzení. Nicméně to byl pro mě velký zážitek v tom žánru. Potom, potom vlastně bratři Karamazovi, nedávno uvedené, těch si velice vážím, protože Petr Zelenka si myslím, že je jeden z našich nejlepších tvůrců, jak scénárista, tak režisér.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
U Juraje Herze jste si zahrála.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
A také, také, to byla velká pocta, tím spíš, že mě oslovil téměř bez castingu pár týdnů po porodu mého prvního syna, což je pro herečku jako, myslím, úplně nejvíc, co se může stát, že nečeká nic, připadá si tak jako jenom mateřsky a najednou se jí ozve někdo, jako je Juraj Herz, tak to bylo, to bylo obrovský pro mě. No, a ani bych nechtěla zapomenout na jeden ze svých dřívějších filmů, což byl studentský debut s názvem Restart a bylo to drama ve stylu Lola běží o život. Tak taky vlastně to bylo zase úplně odjinud a jsem za to vděčná.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, a dnešní výběr Lenky Krobotové, mého hosta v Tandemu, co se klasiky českého humoru týče, udělá radost těm z vás, kdo také jako ona máte rádi Oldu Kaisera.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A proč zrovna takovýhle výběr.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Jednak já jsem vyrostla na jeho scénkách s Jirkou Lábusem, určitě jako Abeceda a podobné pořady, Možná přijde i kouzelník samozřejmě a mojí nejoblíbenější scénkou je Karolína Kaiserová, když dělá zkoušky nebo když je zkoušena u tabule z historie teda Sametové revoluce. K tomu bych chtěla říct, že si ho považuju právě nejen jako komika, ale i jako dramatickýho herce, protože on právě taky teda zkoušel nebo pracoval s mým otcem, panem Krobotem a to ve Stavovském divadle na inscenaci Zpověď dítěte svého věku. Pardon, kde hrál hlavní roli se Zuzkou Bydžovskou, kterou taky teda já úplně zbožňuju a byl to herecký koncert pro mě. Takže já ho obdivuju ze všech stran a prostě strašně si ho vážím.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak já si myslím, že jelikož jste to vyslovila, tak to bychom, to by nemělo zapadnout a dáme si to zkoušení Karolíny Kaiserové u tabule.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Děkuju, to jsem šťastná.

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Slíbil jsem, že si s Lenkou Krobotovou popovídám taky na téma rozhlas, mám tady poznámku, že v rozhlase děláte ráda, že jste dělala třeba Maryšu.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, ano, je to, je to moje velká kapitola, která bohužel teďka má pauzu, asi.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A co to?

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
No, nevím proč, tak možná se tak jako, teďka jsem brána jako, jako že herečka, která je z velké části na mateřské, což je pravda. Nicméně teda bych hrozně ráda obnovila spolupráci, moje velká poslední spolupráce nebo větší byla s Hanou Kofránkovou na Rozumu a citu, což bylo krásný, protože to je i nádhernej film a ten text, ta knížka je nádherná. A jinak jsem spolupracovala hodně dřív s Markétou Jahodovou a bylo mi vždycky velkou ctí, dělala jsem i takové věci, jako třeba Hamleta, Ofélii teda, v Hamletovi s Borisem Rösnerem právě. A další velký kusy a vlastně teda je mi líto, že teďkon se to nějak zdrželo, ale ráda bych, ráda bych navázala.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Navázala, no, víte, ono je to možná tím, že se prostě rozkřikne, Krobotová, jo, ta je teď zrovna na mateřský, no, tak tu nevolejte ani. A to je chyba právě, protože tohle to se má zase hned někde uveřejnit, že Krobotová už není na mateřský.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ne, víte, co já říkám. Já říkám to, že ono totiž největší potvora je ten čas, abych tak řekla, jo, protože ono se to bere, jako jsem nedávno jako porodila a ono je to jako 10 měsíců, jo, že vlastně on ten čas hrozně jako míjí a ty lidi si to vůbec neuvědomujou, že. A navíc další věc je, že já říkám, nebo tvrdím, že herečka a mateřská se strašně dobře doplňuje, protože, že jo, je to zaměstnání, který je variabilní, dá se to všechno zprodukovat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Teď mluvíte o čem, o mateřský?

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ne, o herectví. Že když právě, že jo, to natáčení jak v rozhlase, tak třeba i na place se dá změřit, jak dlouho, plus minus, bude trvat, můžeme si někdy i to děcko vzít sebou, když je nejhůř, s nějakou chůvou a tak, takže pro herectví a pro natáčení i třeba v tom rozhlase si myslím, že se to dá, no, takže tak, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Je pro vás rozhlasová práce specifická, jaksi berete to jinak, přistupujete k tomu jinak, než v divadle třeba.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Určitě, určitě, je to nesmírně náročné, bych řekla, ale v dobrém slova smyslu, že já osobně jsem si vždycky, i když jsem měla vždycky hrozný vítr třeba z té Ofélie nebo z té Maryši, tak jsem si paradoxně připadala v tom studiu vždycky hrozně svobodná, jo, že jsem měla trému třeba, abych to těm ostatním kolegům nějak nekazila třeba, ale zároveň jsem si připadala hrozně svobodná, jak je asi možná člověk uzavřený v tom studiu a nikdo na něj nemůže zvenku z té reality a on si může vlastně hrát s tím slovem a tvořit po svém tu postavu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je ono, že rozhlas je hodně jaksi médium, které povzbuzuje fantazii, že jo. A když vy tvoříte postavu, dejme tomu, teď budeme brát Maryšu, představujete si ji v nějakých jaksi reáliích, to znamená, máte v mysli zrovna nějakou fyzickou třeba akci?

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Určitě, určitě si to představuju sama za sebe, ta fantazie strašně pracuje. Samozřejmě ten režisér vás usměrňuje podle svých představ, ale je to podle mě podobné, jako když třeba čtete knihu, tak vlastně nikdo vám neříká, jak to má přesně vypadat, jenom vás třeba směruje do určitého tónu, polohy a já jsem teda měla to štěstí, že u té Maryši, tam byl velkým partnerem pan Somr, kterej hrál Lízala, a dodneška, když to poslouchám, tak si myslím, že to, že je škoda, že ho nikdo nějak ještě víc nepodtrhl, neocenil, protože to je herecký koncert, jako co on tam předvádí. A vlastně mě hrozně učil, směroval mě a bylo to fantastické.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak to vypadá, že život Lenky Krobotové tak, jak má, to znamená, všechno zapadá do těch správných západek a tudíž bez jakýchkoliv krušných chvilek, anebo přece jenom třeba nastaly ve vaší kariéře, myslím herecké, nějaké krušné chvíle? Ne, že bych je chtěl přivolávat, ale my si o nich dost často tady povídáme, protože život není jenom pořád to zpívání na nebesích, že jo.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
No, není, no. Já teď nevím, jestli si vzpomenu úplně přesně, konkrétně, ale tak samozřejmě asi nikoho nepřekvapím, když zmíním klasické noční můry před premiérou, kdy prostě člověk se vidí, že mu vypadne text a tak dále. Nicméně nevím, jestli by to byla krušná chvilka, ale stalo se mi, že jsem, to je trochu odjinud zase, musela teď natáčet vlastně pilotní díl k jistému pořadu a to 2 týdny před porodem. A to prostě se stalo omylem, souhrou okolností, že vlastně ten čas, že se to všechno posunulo a já jsem jim říkala, no, ale to už hrozí, že mě třeba odsud povezete rovnou do porodnice, jo. A oni řekli, nám to nevadí, nebo takhle, nám, samozřejmě budeme opatrní, ale, ale pokud vy na to přistoupíte, tak snad to zvládneme. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To byl, předpokládám, film nějaký. To asi nemělo být vidět, že jste.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, ano. Nemělo to být vůbec vidět, ale oni, protože šlo o ten pilot, tak teda právě řekli, že jim to nevadí, že to břicho se tak jako zamaskuje nějakejma taškama a že to vlastně se dá ostřihnout.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Obložili vás taškama.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
No, ne, tak vlastně takhle, jako snažili se mě furt točit jakoby v detailu spíš a tak, ale vlastně já jsem potom to viděla a fakt to tam vůbec jako nerušilo, že vlastně nebylo to podstatný pro ten, pro ten pilot a pro ten díl.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je ale zase hloupý říkat.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ale byla to pro mě krušná chvilka teda.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, bodejď by ne, ale omlouvat to třeba, že jste se hodně najedla nebo.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ne, ne, ne, tak tam šlo opravdu o jiný věci, ale oni, oni teda to vzali do hry a řekli, že vlastně se to dá, dá prostě přijmout tak, jak to je.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dopadlo to dobře.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Jo, jo, já jsem pak ještě dva týdny vůbec nic nedělala. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, prosím, jéje, to bylo strachu.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Lenka Krobotová, herečka, členka Dejvického divadla v Praze, je v současné době taky dvojnásobná maminka. Už ovšem jaksi zase plně v angažmá.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Víceméně ano, takhle, nezkouším, ale na alternace, to znamená na střídání s některými kolegyněmi, hraju tak sedmkrát do měsíce všechna svá původní představení, což, ano, ano, je to pro mě, jako kdybych hrála dřív třeba 14, protože jak vás přes den ty děti zapřáhnou, tak vlastně potom ten večer ještě další výdej energie se to tak jako vyrovná, že těch 7 je opravdu až až.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak to řešíte, jak s hlídáním a tak.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Doplňujeme se s manželem, který zase dělá muziku, víceméně produkci hudební a tyhle věci, takže si to taky může naplánovat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jeho jsme ještě neprozradili, manžela, chcete ho prozradit?

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Můžeme, já se za něj nestydím. Je to Václav Havelka, hudebník a producent, má skupinu Please The Trees a dělá víceméně indie rockovou muziku a dělá hudební festivaly.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste se nepokoušela třeba s ním spolupracovat, myslím, co se týče zpěvu nebo.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Oslovil mě, takhle pomáhala jsem se sbory na jeho desce, on už má taky na světě asi tři desky a teďka pracuje na, na turné po Státech a tak a vydává vlastně i sólové projekty, takže jsem mu pomáhala nazpívat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale v tomhle směru nevidíte nějakou výraznou perspektivu jaksi ve zpívání, jako že byste se na to vrhla naplno.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ne, ne, ne. To ne, tak se necítím zase tak dobrá zpěvačka.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ne, dobře, takže, takže zpívání ne, ale herectví samozřejmě ano.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
A doplňujeme se tedy, abych to uzavřela, s manželem v tom hlídání také, a s maminkou a samozřejmě občas nám nějaká chůva pomůže. Ale jestli můžu. Je zajímavé, jak to člověk vnímá, že je zapřažen naplno, protože, protože jsem si psala s jednou svojí kamarádkou, která má taky dvě děti o tom, jak jsme unavené a já jsem jí napsala. No, a teď jdu ještě hrát, bylo asi půl sedmé večer. A ona mi napsala, jak můžeš jít ještě hrát, já jsem úplně vyřízená, já ty děti dám spát a jdu taky spát. A mně až díky tomu došlo, no, jo, vždyť já bych měla být vlastně unavená. A vůbec mě to nenapadlo do té chvíle.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, jenomže, a teď mi řekněte, jestli se pletu, mám takový pocit, že si od téhle té tvrdé práce, protože matka na plný úvazek, to je tvrdá práce, že si v tom divadle lehce odpočinete přesto, že to je taky zabíračka.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Právě, úplně jste mi to vzal teďka z úst, je to tak. Já tam vlastně tak relaxuju trochu, no, to je pravda. Třeba když mám čas, tak povídáním s kolegyněmi nebo přece jenom je to jiný svět, než ten mateřský, takže.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže teď nezkoušíte, říkáte, ale to vás, předpokládám, jaksi nemine určitě, protože už se něco chystá asi, co.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Ano, můžu prozradit, že se chystá na září víceméně dámská komedie, na to se velmi těším, protože teďka byla u nás úspěšná pánská komedie, to bych ráda možná posluchače pozvala, je to taky úspěšný kus po Muži bez minulosti. Jmenuje se to Dealer's Choice a je to hra o hráčích pokeru, britská komedie a myslím, že naši pánové tam velice excelují. A nás teda čeká víceméně dámská komedie na podzim.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A název? 

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
To se ještě prý trošku řeší asi ze dvou titulů. Nemá se to prozrazovat, ale měl by snad u nás hostovat slovenský režisér, pan Vajdička, doufám.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To už leccos naznačuje, co by to třeba mohlo a taky třeba ne. Uvidíme. Uvidíme, uslyšíme, protože předpokládám, že Lenka Krabotová u nás na Tandemu není naposledy. Za tu dnešní návštěvu samozřejmě děkuju a přeju, ať se všechno daří.

Lenka KROBOTOVÁ, herečka
--------------------
Děkuju moc a děkuju za pozvání.
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...