Ludomír Brož - lékař z Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ludomír Brož v Tandemu

Tandem Jana Rosáka hostil doktora Ludomíra Brože, lékaře z Kliniky popáleninové medicíny 3. LF Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady. Prozradil, kdo pro něj vybral jeho neobvyklé křestní jméno, kdo rozhodl o tom, že se stane lékařem nebo, jak nebezpečné jsou popáleniny u dítěte.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hezký den s Tandemem přeje všem našim posluchačům Jan Rosák, a to přesto, že si dnes s mým hostem nebudeme povídat převážně o příjemných věcech. Začnu asi takhle, lidské tělo snese bez problémů teplotu 43,3 stupně Celsia. Nad 60 stupňů už ale dochází ke smrti buněk a stačí dvě vteřiny opaření horkou vodou 75 stupňů a to už může vést ke vzniku popálenin třetího stupně, které jsou životu nebezpečné. Víme, že k většině popálenin dochází doma, někdy vyžadují ošetření na pohotovostním oddělení nemocnice nebo na chirurgii. Ty nejtěžší případy pak ošetřuje se svým týmem odborník na tato poranění primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Ludomír Brož, vítám vás v Tandemu, pane doktore, dobrý den.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Říkal jsem, že si budeme dneska povídat hlavně o nepříjemných věcech, tím mám samozřejmě na mysli popáleniny. Ovšem my začneme něčím naopak příjemným, aspoň tedy doufám, a to bude hned po úvodní písničce vaše dětství.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Aby nebylo mýlky, můj dnešní host, primář Kliniky popáleninové medicíny v nemocnici, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, pan doktor Brož, se jmenuje křestním jménem Ludomír, jestli jste si mysleli, že jsem se přebreptnul a chtěl jsem se říct Lubomír, nikoliv, Ludomír. Pane primáři, to je tradice rodinná tohle to jméno, Ludomír.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Je to krátká tradice, jmenuje se tak můj otec a jmenuje se tak můj syn, ale ten už v tom nepokračoval, protože nám to jméno, i když se nám všem líbí, tak nám přináší problémy na poště, kdy nám odmítají vydávat tiskoviny nebo listoviny, protože tam máme napsáno Lubomír.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže si to vymyslel dědeček nebo babička?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Traduje se, že si to vymyslela babička, ale je to skutečně v uvozovkách, prý při porodu mého otce četla slovanské pohádky od Boženy Němcové, kde jedna z těch pohádek začíná: Kníže Ludomír přijíždějíc se svou družinou na zámek.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já jsem si říkal, že tam někde ve Starých pověstech českých bude původ vašeho křestního jména. No, a když už jsme u toho, jak jste byl pojmenován, tak kde jste se narodil, v Praze?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Já jsem Kladeňák, spíše Kročehlavák, protože Kladno se rozděluje na dvě velké části, to je Kladno jako takové a Kročehlavy. Kročehlavy jsou známé nebo aspoň u nás se to traduje tím, že to byla za první republiky největší vesnice v Evropě, protože měla přes 20 tisíc obyvatel, ale jelikož neměli kostel, tak nemohli být městem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vážně? Kostel byl jaksi takovým symptomem toho, že to je město, ano?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Takže těsně po tom, co postavili kostel, tak je přidružili ke Kladnu a stali se Kladno 2.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže nikdy nebyli městem Kročehlavy, vesnice a rovnou z části Kladna, aha. No, tak Kročehlavy a Kladno vůbec, tak to je bývalá hornická, případně hutnická enkláva. Kluci, kteří se tam narodí a tam žijí, nebo žili teda v týhle tý době, tak pravděpodobně zažívali takový to dětství na, aspoň si to já představuju, na haldách a tak, nebo ne, pletu se?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
No, to ne, to opravdu ne. Já třeba jsem s haldou prakticky nepřišel do styku, protože Kročehlavy jsou stranou, sice vidíme na hutě, ale hutě pokračují směrem na Dříň, na Vrapice, na Švermov a doly jsou i tím směrem. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
I ta Majrovka slavná, aha. No, takže jste prožíval typické dětství venkovského kluka?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Vůbec ne, městského kluka, kdy jsem byl limitován, že jsem měl výběh v ulicích, které v té době ještě nebyly asfaltové, byly hliněné, ale blízko jsme měli les, takže jsme to prožívali i v lese. A hlavně na sportovním hřišti, to je tam za námi je SK Kročehlavy, fotbalový oddíl a tenisový oddíl velmi známý, takže tam jsem prožíval své sportovní začátky.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jste sportsman od dětství?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
No, já jsem nebo pocházím ze sportovní rodiny, kdy můj děda Josef Klvaň v roce, ve 20.letech dělal předsedu fotbalového oddílu SK Kročehlavy, který tenkrát hrál středočeskou župu, což jsou, když to převedeme na současnost, tak to byla první liga. A on byl velmi zapálený, je o něm psáno i v knize Kožené slunce, kde se o něm popisují jeho zvláštní metody výchovy hráčů, kdy o přestávku neváhal odepnout pásek a seřezat je, když hráli špatně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je zajímavý, to by se dalo aplikovat i dneska.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Ano, a ještě z té doby mám jednu takovou relikvii, kterou velmi schraňuji, protože on, aby mělo, SK Kročehlavy, aby mělo více členů, tak přihlásil i svoji manželku, moji manželku za členku, takže já mám legitimaci babičky jako členky středočeské župy.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je krásný. S tím, tuším, že to byl volejbalový reprezentant Brož, nemáte nic společného? 

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Ne, ne, ne.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ne, ne, no, a co takhle, hrál jste si na doktory jako kluk?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
No, já si myslím, že asi jo, že v mateřský školce v posledním ročníku mám pocit, že jsem byl voděn velmi brzo do školky, ještě za tmy a že tam chodila jedna holčička taky takhle brzo a že tam jsme si hráli na doktory.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Že jo, no, necháme to stranou ty podrobnosti, každopádně už tam byl někde zárodek další profese mého dnešního hosta.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dostávám se samozřejmě k tomu, k čemu jsem se dostat chtěl a co vás taky zajímá nepochybně, milí posluchači, a to je současná profese, obor mého dnešního hosta, primáře Kliniky popáleninové medicíny, pana doktora Ludomíra Brože. Já si myslím, že už to, že člověk jaksi utrpí takové zranění, je postižená jeho pokožka, popálenin mnohdy na spoustě jaksi míst, procent těla, je strašné jako takové, že to musí příšerně bolet, než se s tím člověk jaksi vyrovná. Takže může opustit potom třeba nemocnici, ale co následuje potom, to znamená ta psychická újma, tak to je, myslím, věc, kterou se vy nezabýváte hned v první fázi, ale potom vás to nemine.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
My se tím zabýváme hned od začátku. Proto jsme mívali i na klinice klinického psychologa, který si vytipoval pacienty, u kterých očekával, že by mohli být problémy. Většinou to bývali lidé vysokoškolského vzdělání, kteří přišli o majetek a kteří si vlastně uvědomovali, co všechno se stalo. Když například shořel dům, že jo, přišel o majetek, on sám je těžce popálený, neví, kde budou bydlet, neví, co rodina a tak dále. A neví, jak vypadá vlastně, jaké budou následky. A to, pokud není hned od začátku podchyceno, tak to může vést k rozvoji stresových komplikací a ten pacient může hned z počátku zemřít.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jakým způsobem se to dá jaksi napravit verbálně, nebo co s takovým pacientem se dělá.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Psychologové s těmi pacienty rozmlouvají, snaží se je přivádět, aby začali sami povídat, protože oni většinou se uzavřou do sebe a nechtějí povídat, tak se je snaží rozmluvit. Já si pamatuju, kdysi byla pacientka, která v sedmém patře držela z okna svého asi 8letého syna, když jim hořel byt, spolu se svým starším synem ho drželi, byla těžce popálená, celá zadní část byla popálená, manžel při tom zemřel. A ta se do sebe uzavřela tak, že jsme z ní nedostali slovo, vůbec nekomunikovala s nikým, jenom se svojí tetou, ale spíš očima, než hlasově. A já jsem se jí snažil vyprovokovat, skutečně násilím vyprovokovat k jakékoliv odezvě a ona po mně jednou plivla. A ta tetička se mi strašně omlouvala a já jsem říkal, to, já to takhle vůbec neberu, já to beru jako obrovský plus, protože konečně se projevila. Projevila, že mě vnímá a že se nějakým způsobem snaží na, i když moje asi nepříjemné věty, reagovat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dá se takovej člověk vůbec vrátit do normálního života?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Dá se vrátit do normálního života, tato pacienta, která skutečně mě nenáviděla z počátku, ještě několik měsíců, pak jsme se, nechci říkat, že stali přáteli, ale rozhodně mě několikrát navštívila na klinice a bavili jsme se velmi dobře.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pracujete s nimi potom ještě, je to vaše starost vlastně vůbec pracovat s těmi pacienty třeba, dejme tomu, v dalších letech, když už opustí vaši kliniku.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Oni zůstávají v naší dispenzární doživotní péči.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Co to je dispenzární péče.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Že je neustále jakoby pod naším drobnohledem, to znamená, sledujeme, jak se vyvíjejí jizvy, jestli se nevyvíjí kontrahující jizvy, výjimečně může vzniknout i k rozvoji nádorů v těch jizevnatých plochách a toto všechno sledujeme a zveme si je podle stavu jizev na pravidelné kontroly.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale ty jizvy na duši, ty se asi vždycky nezahojí.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Vždycky se, ne vždycky se zahojí a mnoho pacientů dokáže skrývat.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Když se člověk rozhodne, a to většinou na střední škole, někdy pochopitelně k tomu může dojít i dřív, už v dětství, ale když se pak rozhodne, že se vydá na dráhu lékaře, tak vystuduje lékařskou fakultu, v průběhu studia se rozhoduje o takovém tom speciálním zaměření. Kdy vás napadlo, že byste se věnoval tomu, co děláte dnes.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Tak já se vrátím ještě do historie, protože já jsem se nerozhodl, že budu lékařem, za mě se rozhodla moje máma. Moje rodiče měli v roce 1958 těžkou autonehodu, kdy to byla snad i vůbec první autonehoda, kterou natáčela Česká televize jako rekonstrukci a následně i soud s tím, co to zavinil. A máma s tátou byli půl roku v nemocnici a pak půl roku na rehabilitaci a máme se tenkrát prostě rozhodla, že ze mě bude doktor, takže je ze mě doktor, i když já jsem k tomu nějak netíhnul, já jsem skutečně byl spíš přes ten sport.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tohle to, a čili vám, ona vám řekla, jak vám říkala, Mirku, nebo.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Luďku. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Luďku, Luďku, ty prostě musíš na medicínu, na střední škole jste už se s tím smířil. Je to tak?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Tam byl boj, když jsem končil základní školu, tak otec chtěl, abych šel na průmyslovku a máma s tím, že už měla vizi medicíny, tak na gymnázium.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Z toho je vidět, kdo měl u vás to větší slovo.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Ne, ne, ne, ale spíš asi byla vytrvalejší a já mám pocit, že to šlo mimo mě, že jsem jenom spíš poslouchal.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, a tak, já nevím, já si nedokážu představit, že by mě v tomhle tom věku 17, 18 někdo jaksi nutil, budeš dělat tohle to a nic jiného. Smířil jste se s tím nebo.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Ono to nebylo nucení, prostě mně to bylo podáno a já jsem teda šel na medicínu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kdy vás to začalo opravdu bavit, řekněte.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Tak tyhle otázky mi dává máma neustále. Čeká ode mě, kdy jí řeknu, že už jsem konečně rád, že dělám medicínu. Samozřejmě se toho ode mě ještě nedočkala, ale kdy mě medicína skutečně začala bavit, když jsem nastoupil na popáleninách a začal jsem dělat intenzivní péči v roce 1980, která byla v té době v republice v plenkách. Ta se skutečně rozvíjela. A já jsem byl částečně takový samouk a částečně mně pomáhali kolegové z jiných klinik, které byly vysoce specializované a měly to zahraniční vybavení.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tehdy nebyly specializované kliniky na popáleniny, čili to dělaly běžné jaksi kliniky všeobecné?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Byly oddělení popálenin, nebyly to kliniky, byly oddělení popálenin, ale nebyla ta intenzivní péče tak vyvinutá. Nám třeba, když přivezli těžce popáleného pacienta, tak nám zemřel do pátého dne. A teďka my ho dokážeme udržet na životě několik měsíců a občas se nám podaří ho i zahojit, vyléčit, ale dřív nám ti pacienti skutečně umírali velmi brzo, protože jsme neměli to technické zázemí a ty zkušenosti.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale abych se vrátil k tomu, kdy vás napadlo, že byste dělal zrovna tuhle tu specializaci lékařskou.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Zase jsem se k tomu dostal oklikou, protože já jsem celá studia tíhnul sice k chirurgickému oboru, ale k plastické chirurgii, chodil jsem tam jako takzvaný fiškus sloužit a znelíbil jsem se panu profesorovi Fárovi, protože jsem usnul na přednášce. A on mi řekl, že mě za to trestat nebude, ale zakázal mi přístup na kliniku. Takže já jsem určitou dobu tam nesměl chodit, ale pak jsem byl vzat opět na milost a samozřejmě, když jsem končil školu, tak jsem se šel ucházet o místo, tehdy šéfovala plastické chirurgii paní profesorka Pešková, která řekla, že by mě ráda vzala, že mě zná, že to je výhoda, ale že jí tam dávají takzvané protekční děti. Takže ať si jdu někam udělat atestaci z chirurgie a pak se vrátím. Takže já jsem šel do Semil, v Semilech jsem si udělal atestaci z chirurgie, nejdřív jsem tam začínal jako anesteziolog, protože jsem měl málo peněz, tak jsem ještě chodil sloužit na ORL, krční, ušní, nosní a to se mi strašně hodilo, když jsem pak přišel do Prahy.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zrovna se chci zeptat.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Hrozně se mi to hodilo, to jsem opravdu byl hvězda, protože popáleniny byly dislokované pracoviště a když došlo ke komplikaci, tak jsme museli volat někoho a ten někdo přijel nejdříve za třičtvrtě hodiny. No, ale když už šlo o život, tak já jsem byl schopnej v tu chvíli zasáhnout.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je dneska, řekl bych, oddělení nebo specializace lékařská, která bohužel je čím dál tím víc jaksi v centru pozornosti, a to je proto, že by přibývali pacienti tohoto charakteru nebo je dneska víc popálenin než dřív, anebo se to víc medializuje spíš.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Popálenin je méně, ale podstatně víc se to medializuje, my jsme za bývalé komunistické éry nesměli do televize, nesměli do rádia, nesměli jsme vůbec prezentovat ty úrazy. Podařilo se to jenom doktorce Moserové, která v nějakém rozhovoru ukázala pár fotek a já jsem shodou okolností byl v Kotvě v oddělení televizí a přede mnou stály dvě ženy a ty, když to viděly, tak řekly, fuj, to je ošklivý, pojď pryč. Takže ono se o tom jakoby nevědělo, že něco takového je vlastně. Takže to povědomí o popáleninové nebo správně by se mělo říkat termickém úrazu mezi veřejností, laickou veřejností je velmi malé.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jestli to nebylo náhodou taky, v uvozovkách, kvůli případu Jana Palacha.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Je to možné.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Byl jsem docela překvapen, když jsem se mého hosta, primáře Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pana doktora Ludomíra Brože zeptal, koho že má rád z klasiků českého humoru, že mi řekl, že nikoho tak úplně přesně ne, nikoho neposlouchá třeba v autě tak, jako dost našich posluchačů, ale že si dobře vzpomíná na komiky ze svého mládí. A padlo jméno Jarda Štercl. Já říkám záměrně Jarda, protože to byl komik, který se sice jmenoval Jaroslav, ale celý národ mu říkal Jarda, což svědčí o veliké oblibě. Taky jste ho měl tedy tak rád?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Měl jsem ho rád, on bohužel vystupoval ve velmi krátkých scénkách nebo drobných skečích, ale ten jeho humor a ten, hlavně ten jeho smích, ten byl pro mě nezapomenutelný.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
On kromě jiného vystupoval i v té slavné soutěži Souboj s pamětí, kde přesvědčil celý národ o tom, že není, v uvozovkách, tedy jenom komik, ale že je taky velice vzdělaný a sečtělý člověk, jestli se nepletu, s architekturou hodně, ano, ano. Čili Jarda Štercl si myslím, že je dobrý výběr. Tak se o tom teď přesvědčíme.

/ Písnička /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dočetl jsem se o tom, že kůže je samozřejmě orgán, to asi ví kdekdo, že se transplantuje, ale že se také používala kůže prasečí, ovšem jenom do roku 2004 a že poté zákon Evropské unie po bioimplantátech zatrhl takovéto transplantace. Co tomu říkáte, je to v pořádku a proč to zatrhli vlastně?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Já to musím upřesnit. On ten zákon vlastně nám to nezatrhl, on nám to nezakazuje, ale pojišťovna nám to přestala proplácet a my nebudeme dělat věci, které nemáme zaplacené, protože to prostě nejde a hlavně jsme nesplňovali podmínky podle toho zákona, protože ten zákon říká, že prasečí kůže se smí používat, ale musí být vyrobena, v uvozovkách, za určitých podmínek. To znamená, že to musí být specielní chov prasat, specielní porážka a specielní zpracování. A v tuto chvíli jsme se dostali na takovou cenu toho prasečího kruponu, která je prostě pro nás neřešitelná.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jiná kůže jiných zvířat nevyhovuje?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Ta prasečí byla nejbližší člověku.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale tak možná, že teď někdo zneklidněl, že máme tak blízko k prasatům.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Tak ono se všeobecně ví o prasatech, že jsou velmi inteligentní.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Že jo, já jsem viděl nedávno prasátko, které dělalo mnohem jaksi inteligentnější kusy, než třeba cvičený pes. Ale nic proti tomu samozřejmě, ale jiná zvířata tedy se nepoužívají jaksi.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Nepoužívají.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tohle to je třeba možná problém, který vás teď svým způsobem třeba limituje, ale který je teď největší problém, který musíte vy jako odborníci řešit ve vaší profesi.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Tak to se budu opakovat a bude to monotónní, jsou to peníze. Jsou to peníze, protože prostě těch peněz je bohužel ve zdravotnictví velmi málo a jak se nám zlepšuje intenzivní péče, tak samozřejmě ty přístroje stojí, jsou daleko lepší a stojí i více peněz a když děláme s přístrojem, který je starý deset let, tak těžko můžeme pak školit mladé lékaře a ukazovat jim něco nového, něco perspektivního, progresivního, když oni říkají, ale my jsme na těch malých nemocnicích vybaveni lépe než vy.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je nepochybně veliký problém, ale máte na mysli ty, nedostatek peněz i v tom smyslu, který se teď skloňuje ve všech pádech naší veřejnosti v souvislosti s plánovanými odchody lékařů, že mají doktoři opravdu tak málo.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Doktoři mají málo, už to vychází jenom z toho, že doktoři jsou ve stejné platové skupině, a teď nechci nikoho urazit, ale třeba jako lesníci nebo kominíci, to je stejná platová tabulka. Ono se v médiích udává plat lékařů, ale málokdy se zdůrazní, že to je plat lékařů se službama. A jestliže já odpracuji svoji zákonnou pracovní dobu, tak mám navíc ještě kolem šesti, sedmi služeb do měsíce, včetně víkendů. A to je vlastně druhý pracovní úvazek. Takže já vydělávám, v uvozovkách, hodně, mám dobrej plat, ale za dva úvazky. A to už se v těch médiích neřekne, ono se napíše, průměrný plat u lékařů je 48 tisíc, ale já jsem primář kliniky, já jsem zároveň i přednosta kliniky, i když ne na celý úvazek a můj základní plat je 33 tisíc. Tam je obrovská zodpovědnost, obrovská zodpovědnost a ta zodpovědnost se neustále zvyšuje tím, že veřejnost i díky médiím se vůči zdravotníkům chová stále agresivněji a vyžadujou lepší a lepší podmínky a chtějí toho víc a jsou částečně ovlivněny seriály. Já se jim nedivím, ono to je správně, že chtějí víc, ale my nejsme schopný někdy to všechno splnit.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Že zažívá odborník na popáleninovou medicínu, jakým je primář kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Ludomír Brož, chvíle, kdy je mu opravdu možná i fyzicky, ale psychicky určitě nedobře, když stojí nad případem, který je mu přivezen na kliniku, tak to tedy opravdu chápu docela. Myslím si, že je teď dostatečně medializován a možná ještě nedostatečně případ popálené Natálky, která vzbouřila celou veřejnost. A zároveň ji celá veřejnost, myslím, drží palce. Myslím si, že když stojíte takhle nad popáleným dítětem, tak to vám asi není úplně dobře po těle, co.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Není dobře, protože já vidím, co z toho úrazu může vzniknout za komplikace a jak to může skončit a tam zase tím, jak je to nižší povědomí ve veřejnosti o popáleninách, tak ty rodiče si neuvědomí a dívají se na mě divně, když jim řeknu, že ten úraz je tak těžký, že to dítě může zemřít. A mockrát už jsem se dostal, jsem dostal odpověď, co to vykládáte, vždyť to je jenom opařený. Ale bohužel u dvouletého dítěte už pět procent, což je pět jeho ručiček, když položíme vedle sebe, může být úraz, který způsobí smrt.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pět procent.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Pět procent u dítěte do dvou let. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, vysvětlete proč, je to, laicky bych řekl, že prostě kůže nemůže dýchat?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Ne, tam to jsou ty stresové komplikace. Tam je taková obrovská bolestivost a dochází ke změnám v organismu a například z té bolestivosti jenom. Anebo pak dochází k oběhovým změnám, kdy když to dítě má málo tekutin, tak se zavírají některé cévy, aby zajistily výživu mozku, zajistily výživu srdce, zavírají se cévy v ledvinách, dítě přestává močit a to je takovej kruh, kterej se neustále zužuje, zužuje a pokud není v tu chvíli dána adekvátní péče, tak to dítě skutečně může zemřít. Takže čím delší je prodleva od úrazu do řádného ošetření, tím ty následky mohou být horší.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To znamená co nejdřív, rychle. 

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Co nejdříve, my se snažíme, všude přednášíme, na všech přednáškách říkáme, pokud se něco stane, okamžitě k nám, nejezděte do malé nemocnice a takhle jsme i domluveni se záchrannou službou, že nedělají tu mezipřistání i malé chirurgické nemocnice nebo chirurgického pracoviště, ale rovnou k nám na specializované pracoviště.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
V Tandemu mám dnes velice vzácného hosta, primáře Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pana doktora Ludomíra Brože. Myslím si, že by veřejnost mohla vědět, že než se ten případ, i třeba těžký případ dostane k vám na vaši kliniku, tak si myslím, že mohou udělat oni i něco doma, to znamená, když se stane, že třeba, já nevím, se dítě opaří, popálí, můžou těm nejtěžším následkům potom trošičku zabránit. Čili co udělat třeba, dejme tomu, když se nám dítě popálí, opaří doma.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Tak když se dítě poleje horkou kávou, což je nejčastější úraz. Horká káva, no, protože maminka si vezme do levé ruky dítě, do pravé ruky hrneček s kávou a povídá se sousedkou. No, a to dítě mává rukama a bouchne ji do ruky a zvrhne to na sebe. Takže káva patří k nejčastějším úrazům nebo vařící voda, kdy na sebe děti zvrhnou třeba hrneček s vařící vodou. Tak na prvním místě rychle odstranit to nasáklé oblečení horkou vodou a pokud to nejde, pokud třeba je zádrhel se zipem, tak polejt studenou vodou, aby se to prostě ta tekutina zchladila. No, a pak chladit tu vlastní postiženou plochu, nejlépe sprchovat, protože ty kapky jsou přece jenom rozdílné, kdybysme dítě na něj pustily přímo vodu z kohoutku, tak je to souvislý proud a už jenom ten dopad tý vody na kůži je velmi bolestivý.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A co třeba kostky ledu.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
To je další, další možnost. Při aplikaci kostek ledu nebo jakéhokoliv zmrazeného, zmrazeného zboží se to musí dělat ale střídavě, prostě přiložit, oddálit, přiložit, protože zase by hrozila paradoxní reakce, kdy organismus by reagoval na ten chlad tím, že by zavřel cévy a jak v tom určitém místě a jakmile je zavře, tak tam není kyslík a ono se to prohlubuje.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Víte, co mě ještě zaujalo, ale opravdu hodně na vašem oboru. To, co si možná málokdo uvědomuje, možná, že kdybych si to uvědomovali, i když to je samozřejmě hodně diskutabilní, tak bychom si asi dávali větší pozor, aby se nám taková věc nestala. Co stojí léčba pacienta třeba dospělého s hlubokými popáleninami, tak to jsem si přečetl, že za rok stojí až 4 miliony korun, je to pravda?

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Není to pravda, protože to není za rok, ale je to vyléčení jednoho pacienta. Vyléčení. To znamená, rozsáhle popálený pacient, rozsáhle je nad 40 procent, to už je takzvaná kritická popálenina, tak vyléčení jednoho dospělého člověka rozsáhle popáleného stojí dva až 4,5 milionu korun.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak stejně, není to sice za rok, ale je to teda strašlivá suma. 

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Je to několikrát do roka.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak já vám přeju, abysme nemuseli vydávat takové sumy tak často, naopak vám přeju samozřejmě hodně vyléčených pacientů a těch vděčných, kteří vám třeba přijdou i poděkovat za to, že jste se o ně dobře postarali. Dnes byl hostem Tandemu primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Ludomír Brož. Ať se všechno daří.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Děkuju moc.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Na shledanou.

Ludomír BROŽ, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
--------------------
Na shledanou.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Reprízováno 22. července 2011.