Naučná stezka Sekanka vede do míst, kde stávalo bohaté středověké město nad soutokem Vltavy a Sázavy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Přístupová cesta vysekaná do břidlicových skal

V těsné blízkosti obce Hradišťko nedaleko Davle ve Středočeském kraji mají novou naučnou stezku, která odhaluje historii i osud dávného středověkého města Sekanky. Bylo bohaté, pořádaly se v něm velké středověké trhy. A přesto existovalo pouze necelá tři desetiletí. Město bylo založeno kolem roku 1250. A ačkoliv stálo na vysokém ostrohu a mělo velmi bezpečné opevnění, přepadli ho po smrti krále Přemysla Otakara II. v roce 1278 Braniboři. Sekanku vypálili a úplně zničili.

Dnes už nejsou po tomto na svou dobu velkém městě v okolí žádné stopy, nicméně rozsáhlý archeologický výzkum odhalil velmi cenné informace a nálezy. Archeologové se tu při práci prý cítili jako v Pompejích. Díky požáru se totiž zachovalo celé podzemí domů včetně vnitřního vybavení. A tak bylo možné zjistit, jak se tady kdysi žilo.  

Do míst, kde Sekanka kdysi stávala, se dostanete z obce Hradišťko u Davle ulicí K Sekance. Hned za posledním domem jsou dodnes viditelné vysoké dlouhé valy a hluboký příkop. Dál už budete procházet pouze lesem. Na první pohled tam není po dávném městě ani stopa. Uprostřed lesa je totiž rovná plošina. Právě v tomto místě ale kdysi bývalo obrovské náměstí o velikosti jednoho hektaru. Jenom pro představu, podobně velké náměstí je dnes v  Českých Budějovicích. A když pak popojdete kousek dál, uvidíte velmi dobře patrné hluboké jámy. Jsou uspořádané v dlouhé řadě, jedna vedle druhé. Jedná se o základy městské zástavby, tedy domů, které kdysi náměstí lemovaly.

Na trase naučné stezky jsou tabule s informacemi a dokumentárními fotografiemi. U základů domů si můžete prohlédnout snímky z archeologického výzkumu, který zde v letech 1954 až 1965 vedl Miroslav Richter. Přestože po skončení výzkumu bylo vše zakonzervováno, dodnes mají jámy pravoúhlý tvar, který kopíruje základní zdivo domů. Celkem bylo nalezeno více než 60 pozemkových parcel s obytnými domy. Odhaduje se, že v městečku žilo 300 až 400 obyvatel. Sekanka tak byla ekonomickým centrem kraje. Bylo to město řemeslníků – kovářů, hrnčířů, slévačů i soukeníků, ale i obchodníků a směnárníků.

Smutná historie - bohatá, ale krátká

Za založením sídliště na Sekance patrně stál blízký Ostrovský klášter, druhý mužský benediktinský klášter v Čechách. Kromě toho šlo o místo, které bylo pro vznik města ideální. Sekanka ležela na vysoké skalnaté plošině, kterou z jedné strany ohraničuje Vltava a z druhé Sázava. Jediné přístupové místo ze směru od dnešní obce Hradišťko bylo nejprve opevněno příkopy a hliněnými valy a v 60. až 70. letech 13. století se tu navíc začala budovat kamenná hradba. Ta už ale nebyla dokončena. Roku 1278 bylo město zničeno při braniborském vpádu, který následoval po smrti krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli.

Pohled z kraje ostrožny do údolí Vltavy

Z okraje skalnaté plošiny, v těsné blízkosti bývalé zástavby, je z výšky více než 120 metrů nádherný výhled do údolí obou řek, především na samotný Ostrov u Davle, kde kdysi stával Ostrovský klášter. Město mělo patrně určité vazby i na hornický ruch v okolní krajině, kde se v té době již začínalo dolovat a rýžovat zlato. Název Sekanka město získalo až později podle cesty, která byla doslova vysekána do břidlicových skal. Spojovala Sekanku s klášterem a umožňovala přístup i pro kupce přivážející zboží po obou řekách. Dodnes tu je možné vidět stopy po vozech.