Naučnou stezku Štěpánovský čtyřlístek na Žďársku pomáhaly připravit děti

13. červen 2018
Naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek

Na okraji Žďárska na Vysočině, nedaleko přírodní nádrže Vír, je možné najít Štěpánovský čtyřlístek. Naučnou stezku, která ukazuje místní přírodní, technické a církevní památky. Na jejím vzniku se podílely děti ze základní školy ve Štěpánově nad Svratkou. Na tabulích jsou uvedena historická fakta i přírodní zajímavosti, takže při tvorbě jednotlivých zastavení využily znalosti hned z několika školních předmětů.

Čtyři pomyslné vrcholy na trase v okolí Štěpánova nad Svratkou daly naučné stezce název. „Stezka vznikla ve zdejší škole jako projekt mezipředmětové interaktivní výuky. Děti se podílely na tvorbě stezky hned v několika předmětech – přírodovědě, historii, jazycích a práci s obrázky na počítači,“ vysvětluje spoluautorka a manažerka projektu, nynější starostka městyse Štěpánov nad Svratkou Šárka Kunčíková.

Ve spolupráci s Klubem českých turistů je stezka zanesena i v turistických mapách a je značena zelenou značkou. Vede od první tabule před základní školou ve Štěpánově do místních částí Borkovec a Hamry. Borkovec je kopec, kde se v minulosti těžilo značné množství rud, proto je do dneška protkán štolami.

Nejvíc probíhala těžba ve středověku, v dobách, kdy na zdejším panství vládli Pernštejnové. A jim také veškeré bohatství mědi, stříbra i polodrahokamů, jako je malachit nebo azurit, patřilo. Rudy jsou dnes už vytěžené. Podle průzkumů, které se prováděly za dob Marie Terezie, se už tehdy zjistilo, že mnoho cenných kovů ve skalách nezbylo. Další zastavení připomínající těžbu, jsou hamry, kde se kovy zpracovávaly.

Dál vede stezka do Švařce, což je místní část obce Koroužné. Švařecká zastavení jsou dvě. První u lávky přes řeku Svratku, která je technickou památkou. Pochází z roku 1883, ale docela jistě tu byla lávka i v dobách dřívějších. Technickou památkou se Švařecký most stal až v době, kdy z něj vznikla lávka krytá dřevěným šindelem, tradičním materiálem na střešní krytiny u lidových staveb.

Naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek

Druhým zastavením je pak Švařecký kostelík, rovněž unikátní stavba z roku 1348. Kapličku si tu před staletími postavili horníci, kteří v té době dostávali za svou práci velké peníze. Ke stavbě se váže pověst vypsaná na tabuli naučné stezky – místo pro kostelík jim prý ukázal bílý kůň, který přenesl nashromážděný materiál, z něhož chtěli horníci stavět.

Stezka pokračuje dále do obce Brťoví, lesem se přejde do Čtyř Dvorů, odkud cesta pokračuje kolem skal u Obory až k poslední ceduli k řece Svratce. Odsud se vyplatí vrátit se na začátek, protože na každé tabuli je kvízová otázka, jejíž odpověď se nachází na příštím zastavení.