Neděle: Jak jsem chodil za školu

Romana Lehmannová

Chodili jste někdy za školu? Báli jste se zkoušení, testů nebo vám to přišlo dobrodružné? Kam jste chodili, když jste nebyli ve škole? Nebo znáte záškoláctví jen z vyprávění?

Záškoláctví - to jsou vzpomínky. Někdy bylo nechtěné, protože rodiče potřebovali hlídat mladší sourozence, nejel autobus nebo jsme zaspali. Jindy se takové záškoláctví pečlivě plánovalo - místo jaké hodiny, s kým a hlavně kam se schovat. Zavzpomínejte i vy na to, jestli na vaše záškoláctví někdo přišel, jaké jste měli výmluvy a co vás k tomu vedlo.