Neděle: Tykání a vykání

Je pro vás vykání symbolem úcty? Tykáte si napříč generacemi a považujete to za důkaz přátelství a důvěry? Jak se zachováte, když vám někdo začne tykat, aniž by vás znal?

Nabídka tykání představuje ve společnosti výraz přátelství a sympatií. Samotná nabídka je doprovázena stiskem ruky, případně polibkem.

Samotný rituál „potykání“ je snadný, potíž je především v tom, jak odhadnout vhodnou dobu, kdy přejít od vykání k tykání. Pokud už si s někým začnete tykat, je dobré na to nezapomenout při příštím setkání. Vykání poté, co přijmete nabídku na tykání, je považováno za nevhodné.

Tykání nabízí společensky významnější osoba - tedy žena muži, starší člověk mladšímu, nadřízený podřízenému. Při nabízení tykání na pracovišti jde stranou pohlaví i věk.

Tykání je věc vzájemné dohody. Nemusí být každému příjemné, a pokud je nabídnuto proti společenským pravidlům, lze odmítnout. Tykání nikdy nesmí vyjadřovat nadřazenost a nemělo by být bráno jako něco automatického.