Neděle: Život s přírodou a v přírodě

12. duben 2015

Vedete život v souladu s přírodou a jejími silami? Čerpáte z přírody, ale umíte se jí i odvděčit? Necháváte se léčit přírodou? Vyhledáváte energeticky zajímavá místa? Možná sbíráte i přírodní kameny?

Země je pro člověka jediným domovem. Jiný v nejbližší době zcela jistě nedostaneme. Jsme se Zemí pevně svázáni. Země svou úrodností poskytuje potravu lidem i zvířatům. V jejím nitru se nacházejí nerosty jako zdroj životně důležité energie a surovin pro výrobu produktů, bez nichž si stěží dovedeme představit náš život.
V dobách dávno minulých byly životní nároky člověka mnohem nižší než dnes. Spokojil se s tím, co mu poskytovala příroda, ke které přistupoval s náležitou pokorou. Vnímal její energii. Uvědomoval si její důležitost, pozoroval ji, snažil se pochopit její zákonitosti, uctíval ji. A tím vším ji vědomě či nevědomě chránil.

I příroda zdánlivě ještě zdevastovaná lidským počínáním se obrozuje. Nabývá na síle a je čím dál víc schopna další vlastní očisty. Dává najevo nutnost spolupráce s člověkem. Přírodní a zdravý životní styl patří mezi základní potřeby všech lidí.

Lidé se ve vztahu k přírodě neustále učí. Tendence přírodu chránit ale i nadměrně využívat jsou čím dál, tím více silnější. V silách společnosti je přírodu uchovat ale i zničit. Rovnováha potřeb člověka s možnostmi přírody je zcela zásadní. Přírodu potřebujeme ke svému přežití, chránit ji je z tohoto úhlu pohledu jediný logický krok.

autor: kas
Spustit audio