Nejmladší pražská synagoga

12. září 2021

Tento čtvrtek, 16. září, uplyne přesně 115 let od otevření pražské Jeruzalémské synagogy.

Synagoga postavená blízko pražského hlavního nádraží představovala náhradu za tři synagogy zbořené při asanaci ghetta v pražském Josefově na přelomu 19. a 20. století. O její stavbě bylo rozhodnuto v letech půlstoletí panování císaře Františka Josefa I., a proto se původně nazývala „jubilejní“, i když se jí též říkalo synagoga „nová“.

Její secesně stylizovaný prostor pro 850 věřících navrhl známý vídeňský architekt Wilhelm Stiassny a v ornamentálním maurském slohu synagogu vyzdobil František Fröhlich. Měli ji navštěvovat především nábožensky reformní Židé a tomu odpovídala nejen rozlehlá galerie pro ženy, ale též velké varhany, symbol neortodoxní bohoslužby. Výrok biblického proroka Malachiáše nad vstupní sloupovou předsíní pak vyjadřoval ideál asimilovaných židovských Pražanů: „Což nemáme všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?”

V roce 2003 byl při průzkumu této nejmladší pražské synagogy objeven dokument popisující historii stavby a její účastníky: „Kéž tento chrám mnohá staletí přečká a ještě v daleké budoucnosti o zbožné mysli svých zakladatelů svědčí,“ praví se v jeho závěru. „Kéž vždy vyhovuje svému určení: aby shromažďoval věřící ve svých prostorách, kde by svou mysl povznášeli k Stvořiteli.“

Tak tomu bylo až do německé okupace. V září 1941 bohoslužby v Jeruzalémské synagoze z příkazu nacistů skončily a synagoga se stala skladištěm konfiskovaného židovského majetku. Bohoslužby se v ní opět mohly konat až po osvobození, za komunistického režimu za neskrývané pozornosti státního církevního dohledu i StB – vždyť do Jeruzalémské synagogy přicházely i za totalitních poměrů na židovský Nový rok stovky návštěvníků.

Od konce 60. let byl duší synagogy kantor Ladislav Blum. Původem z východního Slovenska, skvělý, v židovské hudební tradici vzdělaný tenorista. Narodil se roku 1911, válku přežil ve vězení, na útěku i v lágrech, po ní vystudoval práva a až do své smrti roku 1994 téměř třicet let vedl v Jeruzalémské synagoze bohoslužby. Vrchní rabín České republiky Efraim Karol Sidon později napsal: „Tato synagoga, prodchnutá smyslem pro slušnost doktora Bluma, se stala i v nejhorších dobách oázou, v níž o šabatech a svátcích nalézali azyl všichni, kteří v tom světě venku nenalézali zalíbení.“

Takto, jako citlivého člověka i kantora věrného předválečné východoevropské tradici modlitby, jsem dr. Bluma poznal i já. Jeruzalémská synagoga má však i svou současnost: nadále se zde konají bohoslužby, jako významná památka je otevřena veřejnosti, pořádají se zde varhanní koncerty a výstavy. Přijďte se podívat.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio