Nové varhany na Svaté Hoře v Příbrami jsou unikátní díky své členitosti i originálním rejstříkům

29. leden 2019
Česko – země neznámá

Národní kulturní památka Svatá Hora ve středočeské Příbrami je právem nazývána mariánskou barokní perlou v srdci Čech. Postavena byla v polovině 17. století podle plánů slavného vlašského architekta Carla Luraga. A kdo navštíví baziliku Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské v době mše nebo koncertu, bude mít možnost slyšet zvuk jedinečných nových varhan.

Jejich stavba byla nelehkým úkolem, neboť Svatohorská bazilika má pro umístění varhan malý členitý prostor, takže stavitel Vladimír Šlajch musel volit různá neobvyklá řešení. Přesto se mu podařilo vybudovat unikátní nástroj, který je o to cennější, že vznikl pouze díky příspěvkům od dobrovolných dárců. Stavba nebyla podpořena žádnou dotací ani grantem a iniciátor projektu, občanské sdružení Matice Svatohorská, vybíralo dobrovolné příspěvky deset let. Finančním darem přispělo i město Příbram. Zdlouhavým procesem bylo nejen financování, ale především samotná stavba.

Vladimír Šlajch se varhany snažil po zvukové a estetické stránce co nejlépe začlenit do prostoru baziliky. Proto teď vypadají, jakoby v bazilice byly odjakživa. Mají krásnou bílou pozlacenou skříň, která byla sice nově vytvořena, přesto dokonale ladí s celkovým charakterem baziliky.

Západní stěna baziliky je členěna do tří samostatných partií, které tvoří vysoká okna umístěná v různých výškách. Skříň má nezvykle úzký sokl, pokračuje širokým mostem, na kterém jsou umístěné největší části nástroje. Nahoře je pak zakončena korunním strojem. A protože prostor baziliky je malý a stísněný, jsou části skříně umístěny i v bočních oknech, která byla ve 40. letech proražena do půdních prostor.

Píšťaly jsou vysoké a vyplňují každé volné místo kůru. V bočních půdních prostorách jsou pedálové píšťaly. Při poslechu varhan v blízkosti oltáře vás díky této členitosti jejich zvuk doslova obklopí. Varhany mají čtyři klaviatury a tři manuály a více než třicet barevných rejstříků.

Mnoho rejstříků bylo cíleně zvoleno proto, aby bylo možné hrát při mši v různých barvách v tišší dynamice. Vedle standardních rejstříků tak můžete v bazilice slyšet i svatohorský unikát - cimbálovou hvězdici. Jedná se o rejstřík, při jehož vytažení se ze zadní strany píšťal dají do pohybu dvě krásné zlaté hvězdy, které kopírují hvězdu hlavního oltáře. Za každou hvězdou jsou umístěné malé zvonky, které se při pohybu rozezvučí a zní jako zlaté hvězdičky padající přímo z nebe. Další raritou je pedálový rejstřík pozounu nebo jazykový rejstřík, který simuluje mručení lidského hlasu.

Spustit audio