Oční chirurgie je krásný obor, kde se snoubí technika s dovedností, říká doktor Pavel Stodůlka

27. březen 2015

Hostem Tandemu Jana Rosáka byl oční chirurg primář MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., od kterého jste se mohli dozvědět i to, jaké byly jeho profesní začátky nebo které operace provedl v Čechách jako první.

Prozradil, jestli se brýlová skla stále ještě vybrušují ručně na bruskách nebo už na automatických přístrojích a jestli je možné operovat šedý i zelený zákal.

Doslovný přepis pořadu dodává firma NEWTON Media. Texty neprocházejí korekturou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobrý den vám přeje Jan Rosák a hned vám představím svého spolutandemistu. V lednu 2015 to bylo 20 let od první laserové operace očních vad metodou LASIK v České republice, kterou provedl. Zavedl v České republice celou řadu nových operací, jeho pacienty jsou nebo byly významné osobnosti. Je mezinárodně známý inovátor oční chirurgie, protože několik očních operací provedl jako první oční chirurg na světě. Byl také vyhlášen jako osobnost Zlínského kraje. Tak já myslím, že to už je dost důvodů pro to, abych ho pozval na povídání do Tandemu a on rád mé pozvání přijal. Oční chirurg, primář doktor Pavel Stodůlka Ph.D. Vítám vás, pane primáři, dobrý den.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Primář Stodůlka je nejen velice úspěšným lékařem specialistou, on také navíc triumfoval v soutěži Podnikatel roku a sám to skromně komentuje slovy: "Možná jsme to měli o něco jednodušší, protože tradice, že na operaci očí se jezdí do Zlína tady už byla." Tak se na život a práci mého dnešního hosta podíváme, jak jinak než ostře a zblízka. Hezký poslech všem.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Posloucháte Tandem, hostem je oční chirurg, primář doktor Pavel Stodůlka. Já pochopitelně i dnes dám příležitost vám, našim posluchačům, kdybyste měli náhodou chuť se pana primáře na něco zeptat, tak buďto e-mailem na adresu tandem@rozhlas.cz, nebo prostřednictvím SMS ve tvaru TANDEM mezera a potom váš dotaz a poslat na číslo 90 011 04. No ale já předejdu případně dotazům na začátky pana doktora, takže se zeptám sám. Jak to bylo s vašimi profesními začátky vlastně? Předpokládám střední škola, vysoká škola a už jste byl rozhodnutý pro oční chirurgii? To asi těžko.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Nebyl. Já když jsem na střední škole na gymnáziu přemýšlel, co budu dělat, tak jsem chtěl dělat něco smysluplného, co bude pro lidi a zároveň jsem měl vždycky vztah k technice, tak jsem si říkal, že půjdu studovat medicínu a pak si najdu nějaký technický obor a našel jsem si oftalmologii a ta do puntíku potom naplnila, takže to byly, to byly ty začátky. Oční chirurgie je krásný obor, kde se právě technika snoubí s manuální dovedností a je to taky obor velice pěkný v tom, že ti lidé vidí, jestli jim pomůžeme nebo ne.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda. A v jakém, v jakém smyslu pomáhá technika?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Dneska oční chirurgie je vůbec založená na technice. Sebešikovnější prsty a sebelepší znalosti vám nepomohou udělat kvalitní dokonalou operaci. Potřebujeme lasery, potřebujeme celou řadu přístrojů kolem toho, které diagnostikují oční vady, precizně je měří, přenášejí ta data do přístrojů operačních, takže člověk k té technice musí mít blízko, aby s tím dokázal intuitivně co nejlépe zacházet, dokázal vytěžit maximum z toho, co ty přístroje nám dneska dodávají a umožňují.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
My se pochopitelně za chviličku ještě dostaneme k praktickým věcem, které vás ve vaší práci naplňují, vaši jaksi pracovní činnost. Ale vy jste byl, to jsem taky zmínil, vyhlášen Podnikatelem roku, to znamená, že ve vás dříme taky taková jaksi podnikatelská krev, že jste se rozhodl, že jaksi nezůstanete řadovým, dejme tomu, členem nějakého lékařského týmu, ale že prostě chcete asi pravděpodobně to dělat po svém.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
To byl tem hlavní důvod. Já jsem pracoval v nemocnici a ty podmínky tam byly velice dobré, ale přesto ta setrvačnost byla příliš dlouhá na to, abych mohl realizovat různé inovativní záměry, které jsem měl a mohl tu práci dělat a s tím nejlepším svědomím, že ji rozvíjíme tak, jak nám to současná technika ve světě umožňuje a rozhodl jsem se založit vlastní privátní oční kliniku Gemini, kde dneska pracujeme s kolektivem lékařů a sestřiček. Je tam v podstatě 200 lidí. A vytvořili jsme strukturu, která, si myslím, je velice dynamická, máme mladý kolektiv a umožňuje nám to právě realizovat ty různé vize, které máme, včetně toho, že máme vlastní výbojový tým, což je takové malé unikum.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak z jedné strany by člověk řekl, že jaksi mátu tu volnost rozhodování, protože jste si svým pánem, ale na druhou stranu zase nemáte to, co mají státní zdravotnická zařízení, to znamená, dejme tomu, nějaké jaksi dotace a podobně.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Taky. Nemáte ten servis a taky hlavně si nemáte na koho stěžovat. Když vám to jde dobře, tak za to můžete sám, a když vám to dobře nejde, tak si můžete stěžovat jenom sám na sebe.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda. No já si myslím, že vy naopak můžete být pyšný na to, že si na vás nejenom že stěžují, ale, ale chválí. Svědčí o tom také to, že jsem se dočetl, že jste léčil významné osobnosti, zmíním třeba jenom, nikomu nemusím vysvětlovat jména Baťa, Klaus a podobně. Ale my si popovídáme, myslím si, hlavně o tom, co je podstatou vaší práce, na co se specializujete. Za chvilku.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak právě teď jsem se dozvěděl ale opravdu úžasnou věc, že můj dnešní host pan doktor Pavel Stodůlka předevčírem oslavil padesátku. Tak samozřejmě gratulace.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Děkuju pěkně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale navzdory vašemu mládí, protože pro mě je každý, komu je 50, mladičký přímo, ne, teď si dělám legraci, ale navzdory vašemu tedy jaksi poměrnému mládí jste toho už opravdu hodně stihnul. Řekl jsem tady v úvodu, že jste provedl několik očních operací vůbec jako první. Tak kterých operací se to třeba týká?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Tak jsou to hlavně laserové operace a já jsem jezdíval se dívat na operace do Kanady počátkem 90. let a viděl jsem tam laserovou operaci LASIK, která umožnila lidem odstranit brýle a bezbolestně, tehdy do té doby se to dělávalo poměrně hodně bolestivým způsobem, a to mě nadchlo. A pak se mi podařilo si zajistit podmínky pro to, abychom tu operaci mohli v České republice zavést taky a od té doby ji dodnes děláme. Je to 20 let. A ta operace má 20leté výročí. Pořád se provádí. My jsme ji potom zdokonalili, zase jsme byli první v České republice, kdy se provádí dvěma lasery, takzvaným femtosekundovým laserem se začne a druhým excimerovým laserem se ukončí. Díky tomu ta operace je ještě preciznější a šetrnější. A další laserovou operaci, kterou jsme dělali jako první v Evropě, byla laserová operace šedého zákalu laserem VICTUS. Mimochodem, tímto laserem máme nejvíc operací na světě odoperováno. Je to přes 5 tisíc. A postupně ještě některé další specializovanější operace. Ale hlavně jsou to laserové operace, které umožňují lidem vidět bez brýlí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste říkal, že jste viděl, že se dá dělat jaksi operace stejného postižení oka taky bezbolestně. V čem je ten rozdíl tedy? Co, co dělá ten rozdíl, aby to bylo bezbolestné?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Ta starší operace laserová už byla výborná v přesnosti a ve schopnosti odstranit oční vadu, ale laserem se o brousil povrch oka a ten, než se zahojil, tak to trvalo zhruba 3 dny a po ty 3 dny člověk téměř neviděl a velmi ho to bolelo. Ty bolesti se daly opravdu označit jako kruté. A ten vynález, který se jmenuje operace LASIK, kupodivu nevznikl v Americe, ani v Japonsku, ale v Řecku na ostrově Kréta, kde je geniální pak doktor Pallikaris nebo pan profesor Pallikaris. A vymyslel, že se na povrchu oka vytvoří teňoučká vrstvička, tehdy ještě mechanickým přístrojem, který se jmenoval mikrokeratom, ta teňoučká vrstvička se odklopí na stranu a pak se tím laserem okolo obrousí a nakonec se vrstvička zase dá zpátky.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Přiklopí.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Přiklopí, překryje tu ránu obroušenou laserem a díky tomu povrch oka je nezraněn a proto oko nebolí. No a dneska už to děláme dvěma lasery, to znamená, že jedním speciálním laserem, femtosekundovým laserem vytvoříme tu ochrannou tenkou vrstvičku, druhým laserem odstraníme dioptrii, nakonec vrstvičku dáme zpátky na oko a lidé už za pár hodin po operaci vidí a oko je nebolí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Víte, takové povídání s očním lékařem, které nepochybně poslouchá teď spousta posluchačů a vím, že ti naši nejvěrnější posluchači jsou právě posluchači třeba nevidomí, tak může možná dát až, až třeba takovou jaksi přílišnou naději, že se to dá všechno odstranit. Já jsem si dokonce přečetl, že jste úspěšně obnovil zrak pacienta, který 53 let trpěl slepotou, ale asi všechno se odstranit nedá, viďte.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No bohužel opravdu nedá, zdaleka ne. Oni dokonce ty laserové operace jsou opravdu operace pro odstraňování dioptrií. U lidí, kteří vidí dobře, ale přes brýle nebo přes kontaktní čočky. A ta operace, kterou zmiňujeme, kdy jsme vrátili opravdu několika lidem, kteří byli slepí desítky let, vidění, tak to je operace, kdy jsme jim implantovali umělou rohovku. To je složitá operace na těžce poškozených očích, a opravdu je možné některým těmto lidem vidění zlepšit. Nicméně je třeba právě zdůraznit, že to jsou oči, kdy v pořádku ti lidé mají sítnici, zrakový nerv, neoslepli díky cukrovce nebo zelenému zákalu, takže tam to možné je. Ale zdaleka bohužel nejsme schopni vrátit zrak všem slepým lidem.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Posloucháte Tandem, v němž je hostem oční chirurg, primář doktor Pavel Stodůlka přišel první dotaz od naší posluchačky, i když jsme se shodli s panem primářem, že je to spíš dotaz možná pro optika, ale vy asi rád odpovíte. Veronika z Rakovníka se ptá, jestli se brýlová skla vybrušují stále ručně na bruskách nebo jestli už je něco nového v tomto smyslu?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Tak většinou brýlová skla do brýlí zabrušují dnes automaty, kdy podle tvaru brýlové obruby přístroj sklo zabrousí zcela automaticky a pomáhá i k správné centraci a vůbec tu práci zase dělá preciznější, nicméně zkušení optici to umí a i ti nejmladší optici, kteří se učí dnes, tak mají velmi takové těžké zkoušky, kdy se musí naučit ručně nabrousit skla, aby jim nepraskla.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak. Tolik k dotazu naší posluchačky a teď k mému dotazu. Víte, já myslím, že se věc, na kterou se chci zeptat, postupem času mění. Mění se s vývojem technologií, sdělovacích prostředků, já nevím s tím, jak přibývá, dejme tomu, Facebook a jiná, jiné sociální sítě a podobně, prostě mým hrdinou dětství, já se k tomu přiznám bez mučení, prostě tak nás zpracovávala propaganda, byl Timur a jeho parta. Já se za to nestydím. Prost+ nedá se nic dělat. Taky jsem ho brzo opustil. No, kdo je, pane primáři, vaším takovým hrdinou dětství?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No, já jsem jich měl taky víc a já se přiznám, my jsme dívali na Čtyři z tanku a pes, na seriál, měl jsem vůbec, tak ten Janek z toho seriálu byl takovým ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To si ještě pamatujete ty ...

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
To si pamatuju a dokonce jsem to od svých polských kolegů očních chirurgů nedávno dostal, protože to byl polský seriál, tak jsem to dostal na CD celé a mám to dokonce doma.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vážně?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Takže tohle to si pamatuju. A my jsme to úplně hltali a my jsme byli vůbec generace, která se hodně dívala na seriály, bylo tehdy možná víc času. Tajuplný ostrov nebo Kamarádi, tam Váleček, Marek Eben, když jsem potom s Markem Ebenem byl v jeho pořadu Na plovárně, tak to pro mě byl obzvlášť zážitek, protože on byl tím mým dětským hrdinou ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Možná i Stínadla se bouří.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Stínadla určitě, to, to zcela jistě. A z těch knížek já jsem moc hltal Vinnetou a Old Shatterhand Karla Maye, májovky, a ten Od Shatterhand byl mým hrdinou, ale ne tak ten Vinnetou, ale ten Old Shatterhand, kterej ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste spíš typ ale do Vinnetoua teda.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Možná ano, ale mně se na tom líbil ten boj za tu spravedlnost. On vždycky byl spravedlivý, někdy nezabil toho nepřítele, když nemusel, pouze v sebeobraně, měl ty, tu techniku, už tehdy měl dvě pušky, jednu tu medvědobijku, která nesla přesně jednu ránu do dálky, pak měl tu Winchestrovku, která střílela rychleji než všechny ostatní, takže ty naše lasery my dneska používáme, nejrychlejší laser na světě. Trošku je to možná paralela s tou Winchestrovkou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Máte to úžasně zmáklý teda, to je úžasný. Ale chtěl jste být jako kluk lékařem? To asi předpokládám těžko. Jako v tomto věku, kdy jste adoroval, to ne asi.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Vůbec, vůbec ne. Já pocházím z rodiny, kde nebyli žádní lékaři, na rozdíl od mojí ženy, kde byli všichni primáři, tak jsem se pak musel taky tím primářem stát, ale já jsem chtěl být popelářem. To bylo to nejatraktivnější povolání.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ajajaj, další.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Oni jezdili na tom, měli tu svobodu na stupínku, jak krásně váleli ty popelnici, takže já jsem ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vítr ve vlasech.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
... chtěl být popelářem dlouho. Potom jsem ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vítr vlasech a prach, prach do toho.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Ano. Potom jsem chtěl být lesníkem, který se stará o zvířata někde v lese a nakonec jsem skončil u toho očního chirurga a jsem tomu moc rád.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já jsem se vlastně ani nezeptal, odkud pocházíte, ze kterého města?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Já pocházím z Havířova ze severní Moravy, ale rodina původně pocházela ze Zlína, kam jsem se potom tedy vrátil.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No já jsem se ptal proto, protože třeba mě ti popeláři minuli, protože já pocházím z malého města, kde popeláři nejezdili ...

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
To jste o moc přišel.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To jsem o moc přišel, přišel jsem o dětský vzory, že jo, co se dá dělat, no. Ale potom asi postupně tedy jaksi jste opouštěl tyhle ty Vinnetoui a tak. Je třeba někdo, když už jsme u těch vzorů, ve vašem oboru, kdo je takovým opravdu guru.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Tak mým obrovským vzorem a guru je pan doktor Howard Gimbel v Calgary v Kanadě, za kterým jsem jezdíval se právě dívat a kde jsem i viděl tu první laserovou operaci bezbolestnou. A on dodnes operuje, má přes 70 let a on vybudoval soukromou oční kliniku, která naprosto předběhla dobu. Ve své době on sám jako jeden chirurg dokázal odoperovat 10 % všech očních operací v celé Kanadě. Jezdívali za ním dokonce lidé nejen z Kanady, ale i hodně z Ameriky, protože jeho lasery tehdy předčily lasery v Americe, které byly trošku bržděný některými regulačnímu úřady ve Spojených státech. A já ho nesmírně obdivuju, že dokázal zkombinovat lékařskou činnost s činností manažerskou vybudovat tu kliniku, a v té, v té oční chirurgii, nejenom že je naprosto skvělý chirurg, ale on dokázal ty operace vymýšlet, modifikovat a zlepšovat. To se mi na něm strašně líbí.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak jste řekl jméno Gimbel.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Howard Gimbel.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak jste řekl Howarda Gimbel, víte, co mi naskočilo? Film Uprchlík, The Fugitive, s Harrisonem Fordem, protože on tam hrál lékaře a jmenoval se Gimbel. Ale tohle byla jiná pohádka.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak tak posloucháme písničky v Tandemu spolu s mým hostem doktorem Pavlem Stodůlkou, očním chirurgem, tak mě napadlo taky, co už jsem zažil přímo, když jsem byl jaksi operován, i když ne jaksi naštěstí to nebyla nějak zásadní, ale přesto na tom sále zněla taková jako lehká, lehká hudba.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
My tomu říkáme výtahová muzika.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Proč výtahová?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No to ve výtazích, v hotelích to tak slyšíte takovou tu uklidňující muziku ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jo a vy máte tu samou na sále?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Nemáme tu stejnou, ale já mám takové pravidlo, které už všichni u nás vědí, že ta muzika musí být uklidňující. Nesmí to být žádný hardrock, který já mám jinak velice rád, ale musí to být něco pro ty pacienty, aby jim to pomohlo tu atmosféru trochu ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy máte rád hardrock?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Určitě.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vážně? Jako co třeba?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Rockový balady, cokoli. No tak od mládí se to všecko, všecko to ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jo?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A která kapela byla tak jako vaše top? Nebo je dokonce?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Tak jich, jich bylo celá řada a v podstatě teď já přemýšlím, abych nějakou, ale nakonec bych řekl, že z těch všech rockových kapel, když už ne hardrock, tak nakonec to byli Pink Floydi, ale, které jsme měli úplně nejraději.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To, to nemáte špatný vkus, určitě ne. Ale tak já jsem na tom sále, se pamatuju, slyšel ale opravdu nějakou specifickou písničku. Byla nějaká anglická, ale že by byla nějak hodně uklidňující, to se mi teda moc nezdálo. Mimochodem, jak říkáte, že to je ta výtahová hudba, tak nedávno jsem se dozvěděl takovou úplně mimochodem takovou hezkou terminologii, kterou nazývají muzikanti, takovou tu hudbu, určitě jste byl mockrát na různých rautech a při tom rautu tam ta kapela místní nebo někdo prostě, pianista, hraje takovou lehkou hudbu, tak tomu říkají muzikanti gastrojazz.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Gastrojazz.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak vy byste mohli mít něco jako třeba, dejme tomu, chirurgjazz nebo tak.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Já myslím, že to je velice důležité a my dokonce to máme propracované tak, že ta stejná muzika jede od čekárny přes vyšetřovnu až na sál, aby to nějak negradovalo a najednou člověk z té klidné muziky nepřišel třeba zrovna na ten sál a nehrálo tam něco z toho hardrocku, protože to tam nepatří, takže ta klidná muzika, na kterou se trošku naladíte a možná se na ní i malinko upnete, vás provází celým tím procesem od přijetí na recepci až po operaci a dál. Pomáhá to lidem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To mluvíte o pocitu pacienta.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Ano. Hlavně mně jde o pacienta, hlavně o toho pacienta.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ne chirurga teda.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Ne, ne, je to pro pacienty ta muzika. To je to, co jsem tomu personálu ze začátku musel trošku vysvětlovat, oni si chtěli pustit něco, na co oni měli náladu, ale já jsem říkal ne, ta muzika tady je pro pacienty.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No tak to je, to je pravda. Muzika opravdu může uklidnit, to jo. Míváte třeba mimochodem při operacích trému? Jako míváme my třeba, když jdeme na jeviště.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
To asi už ne, protože po těch letech, já bych měl možná trému, kdybych nějakou dobu neoperoval. Takovej absťák.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda. Vám se nesmí zaklepat ruka teda.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No to ne, to se nesmí. Ale my tam máme takové opěrky, my si ty ruce do toho opíráme.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No tak jste skromný no. Ale teď k písničce, kterou si dneska poslechnete a spolu s vámi samozřejmě i já a naši posluchači podle vašeho výběru. To znamená, necháte si zahrát to, co máte rád.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Tak my jsme přemýšleli s mojí paní, co, co bychom si třeba nechali zahrát, když bychom mohli a máme spolu rádi takovou smutnou písničku od Věry Špinarové Jednou se vrátíš a ona je taková smutná a já bych dneska měl trošku náladu na něco z filmu Noc na Karlštejně Lásko má, já stůňu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No tak to můžeme samozřejmě sloužit a velice rádi.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Posloucháte Tandem a v něm je hostem oční chirurg, primář doktor Pavel Stodůlka. Možná, že některý z našich posluchačů bude mít teď fundovaný dotaz, každopádně dáváme vám slovo. Dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady je Blanka z Hořovic. Prosím vás, já mám takový dotaz na pana doktora, jestli je možné, že se udělá i přes zelený zákal v malém úhlu šedý zákal a jestli potom lze tento šedý zákal i v případě toho spodního zeleného zákalu operovat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak děkujeme za dotaz.

posluchačka
--------------------
Děkuji.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Díky, na shledanou.

posluchačka
--------------------
Na shledanou.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Dobrý den. Tak je možné, že člověk opravdu má zákaly oba dva jak šedý, tak zelený, a je možné ten šedý zákal operovat. To je častější a jednodušší. V některých případech je dokonce možné operovat i zákal zelený, takže oba dva zákaly někdy lze zoperovat. A pokud tedy jsou oba dva zákaly v oku, určitě navštivte očního lékaře a on vám doporučí kliniku, kde by vám mohli pomoci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No tenhle ten dotaz mně v podstatě taky přihrál pro můj velice sice jaksi odlišný, odtažitý, ale tématicky podobný dva v jednom. Sice tady se jednalo o dva zákaly, ale já se ptám dva v jednom ve smyslu tandem, to znamená spolupráce. Myslím si, že dokonce název vaší oční kliniky Gemini přímo něco takového naznačuje, viďte.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No je to tak. My máme v názvu Gemini dvě měkká "i" a v logu kliniky jsou tato dvě "i" znázorněna jako postavičky, které se drží za ruce a ty dvě postavičky mají symbolizovat zdravotníka a pacienta. A my tím chceme říct, že chceme s těmi pacienty jednat jako s partnery. Je to takové vlastně dvojice, která by měla spolupracovat na tom zdraví. On totiž i pacient sám o sobě by měl pro své zdraví něco dělat. Není to jenom jsem nemocný, jdu za lékařem, tak měl bych se také snažit a přemýšlet o tom, proč jsem nemocný a co proti tomu můžu udělat. Tak je to partnerství mezi zdravotníkem a lékařem. A ona se tady ta dvojjakost a podvojnost nám promítá často. My jsme se bavili před krátkým časem, že při operaci se používají dva lasery, jeden zajišťuje bezbolestnost, druhý koriguje oční vadu a my teď máme na klinice v Gemini úplně nový laser, jmenuje se ZET 8. Je to první laser v České republice takový, a on právě umožňuje jak odstraňovat dioptrie, tak operovat oční čočku a šedý zákal a je jemnější, rychlejší, přesnější než jeho předchůdci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No vy jste nepochybně vůdčí osobnost vaší kliniky, ale bez fundovaného dalšího personálu a kolegů byste asi těžko jaksi s tolik práce zmáhal, tak jak si třeba vybíráte svoje kolegy a jak hodně se na ně spoléháte?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Tak lidé, kteří pracují na našich klinikách, to je to nejcennější, co máme, technika je samozřejmě potřebná a drahá, ale bez personálu, který by jednak byl erudovaný, ale hlavně který také umí se chovat vstřícně k pacientům, umí poslouchat jejich problémy a umí najít to správné řešení individuálně pro každého z nich, tak bez toho by nám ty přístroje byly téměř bezcenné. Nesloužily by nám dobře. Tak snažíme se vybírat si spolupracovníky co nejpečlivěji a my máme přes 20 mladých lékařů, které postupně erudujeme, takže máme i vzdělávací systém a my rádi si mladé lékaře a i sestřičky tvarujeme od začátku tak, aby nejenom odborně, ale i osobně, osobnostně a s tím svým chováním naplňovali ten cíl, který jsme si vytyčili pro oční kliniku naší. A ty hlavní spolupracovníky, což jsou především primáři na každé z klinik, my máme dnes celkem 8 klinik, 7 v České republice, jednu ve Vídni v Rakousku, tak vždycky máme na každém pracovišti primáře, který je jaksi hlavní zodpovědný za ten chod té kliniky a kolem sebe má ještě potom kolektiv spolupracovníků, takže to je to nejdůležitější, co je.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vám asi lékaři neodcházejí do zahraničí za lepším.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
No několik nám jich také odešlo z těch mladých ještě před atestací a ten hlavní důvod, když oni odešli tehdy, tak byla jakási frustrace z toho, že systém jejich vzdělávání tady je naprosto nejasný, dokonce že to vzdělávání, které fungovalo dříve, tak bylo rozbouráno a v zahraničí dostali jasnou vizi, za jak dlouho se dostanou k jaké atestaci, jaký budou mít postup, tak opravdu i od nás několik lékařů do Skandinávie nebo do Německa odešlo. Nicméně naštěstí lékaři, kteří jsou s námi delší dobu, jsou již erudovaní, tak ti tuhle tendenci neukazují.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jedna velice symptomatická píseň Karla Zicha Měla na očích brýle zazněla teď v Tandemu s očním chirurgem, primářem doktorem Pavlem Stodůlkou. Já mám připravenou takovou otázku, teď co budou nejbližší cíle pana primáře, ale ten úplně nejbližší je odpověď na dotaz našeho posluchače, který se právě teď k nám do Tandemu dovolal. Máte slovo, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady Pinker. Pane primáři, prosím vás, mě už asi půl roku slzej oči, jo, a když je třeba ostrý světlo, tak to musím mhouřit, abych prostě to nějak zaostřil. A říkal jsem to panu doktorovi a on říkal, že s tím jako nejde nic dělat nebo já nevím.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Dobrý den. Tak ono, on tenhle ten problém je někdy hodně úporný a složitý. Bohužel se nedá nějakým tím moderním laserem vyřešit a nedá se to slzení jakoby odlaserovat. Nicméně paradoxně většinou hlavně ve vyšším věku je příčinou toho vyššího slzení suché oko. To oko nemá dost slz, slzy nejsou dost kvalitní a potom to oko je podrážděno a o to více slzí. A dvě věci, které já na to doporučuji, tak nejdříve začít nějakými kapkami, umělými slzami a pokud ty nepomáhají, tak výborná věc je akupunktura u akupunkturisty, který umí tady tohle to ovlivnit, anebo potom tabletky z čínských bylinek, které se jmenuje Brighten The Eyes.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To já se do toho vmísím, ta akupunktura se aplikuje přímo do oka?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Vůbec ne do oka ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jsem se lekl.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
... Akupunktura se aplikuje úplně někam jinam, třeba na prst nebo do ramene a pomůže to oku.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak doufám, že náš posluchač je spokojen s odpovědí, samozřejmě určitě ...

posluchač
--------------------
Takže oční kapky, abych si koupil, jo?

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Umělé slzy, tím bychom začali.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Umělý slzy. Tak můžu vám, můžu vám ...

posluchač
--------------------
Umělé slzy. Dobře, tak ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
... Říct, mám s nima docela dobrou zkušenost taky osobně, takže vám je taky doporučuju. Mějte se moc hezky a přejeme vám, ať vám to pomůže. Díky, na shledanou.

posluchač
--------------------
Já vám děkuju moc, na shledanou.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Na shledanou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, a teď se dostávám k tomu, co jsem se chtěl zeptat pana primáře Stodůlky. Co je před vámi teď jako nejbližší úkoly? Vím, že taky hodně přednášíte na prestižních mezinárodních očních kongresech. Dokonce vyučujete v kurzech zahraniční lékaře taky.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Je to tak. Tak z tohoto oboru je mým prvním cílem kongres Americké společnosti kataraktové a refrakční chirurgie v San Diegu, který bude teď v dubnu a kde přednášíme právě o laserových operacích čočk a implantací trifokálních čoček, aby lidé nemuseli nosit brýle v jakémkoli věku, tak to je věc, ve které jsme, trošinku se nám podařilo předběhnout svět a podělíme se o ty zkušenosti. No a potom z těch osobních věcí, já k těm padesátinám jsem dostal skialpinistickou výbavu, protože jsem na to neměl nikdy dost času na skialpinismus, hodně jsme lyžovali celá rodina a teď je to ten skialpinismus, tak už jsme vystoupali na Kriváň na Slovensku a ještě bychom se chtěli vydat třeba na Lomnický štít příští víkend.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Skialpinismus, to pro naše nepoučené posluchače řeknu, to je ta největší dřina na horách, jakou si dovedete vůbec představit.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Protože lyžař si obuje lyže, které mají volnou patu a stoupá z nuly do 2 tisíc.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Pořád celý den nahoru a pak to za 3 minuty sjede dolů.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pak za 3 minuty je dole. Co vás na tom tak baví?

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Právě ta rozmanitost. Já po většinu dne sedím a mám v ruce v oku a nehýbu se a právě ten pohyb, že jdete nahoru a pak sjíždíte dolů a krásný výhledy, mně to moc a moc se líbí, naplňuje mě to.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Je to jediný sport, který děláte nebo ...

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Ne, ne, zdaleka, snažím se dělat veškeré různé běžné sporty, jezdím na kole, plavu, jezdíme na kolečkových bruslích, co se tam nějak namane všechno.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No já si myslím, že jsme zodpověděli pár dotazů našich posluchačů a hlavně já jsem se dozvěděl spoustu věcí, ale samozřejmě v zastoupení vás, našich milých posluchačů, od mého dnešního hosta očního chirurga pana primáře doktora Pavla Stodůlky, Ph.D. Pane primáři, já vám moc děkuju, přeju vám samozřejmě hodně práce jsem málem řekl, ale takové zajímavé práce, ale hlavně hodně práce, která se podaří, to znamená hodně vyléčených pacientů, kteří na vás potom budou vděčně vzpomínat, když vždycky položí oko buďto na text, anebo do dálky.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Děkuju pěkně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Podle toho, jak na tom jsou. Moc děkuju a ať se daří. Díky, na shledanou.

prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., oční chirurg
--------------------
Děkuji vám a pěkný den všem.
Spustit audio