Ostravský architekt Felix Neumann

5. červen 2022
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
0:00
/
0:00

Dnešního dne uplynulo rovných 80 let od úmrtí Felixe Neumanna. Architekta, který významně ovlivnil podobu Ostravy.

Felix Neumann pocházel z ostravské židovské rodiny, spjaté navíc celoživotně s německým jazykem. Dva dostatečné důvody pro to, aby jméno této významné osobnosti – nejen architekta, ale i stavitele, stavebního investora a podnikatele – upadlo za komunistického režimu do zapomnění. Bez přínosu Felixe Neumanna si přitom stavební proměnu Ostravy přelomu 19. a 20. století nelze představit.

Narodil se 10. září 1860 v Radvanicích, dnes součásti Ostravy, jako jedno z osmi dětí majitele pivovaru. Po ukončení reálky v Opavě vystudoval ve Vídni architekturu, v Berlíně techniku a po několikaleté praxi v obou těchto městech se vrátil domů. Na Ostravsku působil nejprve jako stavitel – ve své době jako vůbec první z židovského prostředí, ale prosadil se zde především jako architekt. Felix Neumann od svých 31 do 72 let navrhl téměř 50 různorodých budov – především obytných domů, vil, nájemních, kancelářských a obchodních objektů. S Neumannovými návrhy je však také spjat ostravský obchodní dům RIX, dva hotely, kavárny a škola, ale třeba také chemická laboratoř ostravské koksovny či ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů.

Historici architektury soudí, že Felix Neumann přispěl k přerodu někdejší provinční Moravské Ostravy ve velkoměsto. V jeho dílech upozorňují na přítomnost tehdy módní historizující architektury – prvky neobaroka a neorenesance, ale především secese. Ta v Neumannově architektonickém pojetí významně ovlivnila nejen podobu hlavního ostravského náměstí, ale celého městského centra.

Ke škodě Neumannova díla nemalá část jím projektovaných budov již neexistuje v důsledku války i poválečného zanedbání a demolic. Takový osud potkal i jeho Německý dům, reprezentativní spolkovou a divadelní budovu z roku 1895, poškozenou v srpnu 1944 bombardováním. K zániku však byla odsouzena především kvůli svému názvu jako odplata vítězů. Rok po skončení války museli Německý dům rozebrat sami ostravští Němci.

A neexistuje již ani dvoupatrová vítkovická synagoga z roku 1911 s dvěma věžemi, jediná Neumannova sakrální stavba. Tu pro změnu ještě za Neumannova života vypálili v květnu 1939 nacisté.

Felix Neumann se nikdy neoženil, děti neměl. Až jako nečekaný odkaz proto působí jeho poslední stavba z roku 1932. Stal se jí židovský starobinec a sirotčinec s 33 lůžky, jak se pravilo „k zaopatření židovských chudých“. I ten však s počátkem války pozbyl svého účelu.

Felix Neumann byl v této zlé době naštěstí alespoň ušetřen deportace do koncentračního tábora Terezín. Krátce před ní 5. června 1942 ve svých 82 letech zemřel.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...