Plzeň

Plzeň
Plzeň
Město Plzeň najdeme v západních Čechách nad soutokem Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Založeno bylo v roce 1295 králem Václavem II.

Původní obec časem ztratila na významu a o něco dál vzniklo nové město pojmenované Nová Plzeň, zatímco stará Plzeň se postupně přejmenovala na Plzenec a Starý Plzenec.

Název patřil nejdříve jednomu z nejstarších správních hradů Přemyslovců, střežícímu cestu z Čech do Bavorska, potom přešel na město.

Základem jména je praslovanské pьlz- ve významu mokvající, slizký (máme doložený i staročeský výraz plzěti ve významu mokvat, vlhnout), zde tedy šlo odkaz na vlhký terén.

0:00
/
0:00

Gramaticky bylo jméno do poloviny 17. století v mužském rodě, pak přešlo k ženskému rodu analogicky k početné skupině místních jmen typu Libeň.