Prastará osada Dubeč je dnes součástí Prahy. Nejvýznamnější památkou jsou zbytky tvrze z 15. století

Pozůstatky tvrze z 15. století
Pozůstatky tvrze z 15. století

Prastará osada Dubeč vznikla při brodu přes Říčanský potok, na okraji hraničního hvozdu, který odděloval přemyslovskou pražskou kotlinu od slavníkovského Kouřimska. Tento listnatý, zřejmě převážně dubový les, dal Dubči název. Ves Velký Dubeč je poprvé připomínána roku 1088, kdy Vratislav II. daroval dvě popluží vyšehradské kapitule.

Nejvýznamnější památkou Dubče jsou pozůstatky tvrze z 15. století. Podle archeologického průzkumu to bývalo obdélníkové obydlí, dlouhé přibližně 15 a široké asi 25 metrů. Od severu se do něj vcházelo po padacím mostě přes vodní, přibližně šest metrů široký příkop, který tvrziště chránil.

V červnu roku 1608 se na Dubečské tvrzi odehrála jednání mezi poselstvy císaře Rudolfa II. a arciknížete Matyáše, která však nebyla úspěšná. Vojsko Matyáše pak způsobilo na dubečském panství značné škody.

Od roku 1623 tvrz pustla a do dnešních dnů se dochovaly pouze její zbytky. V jejich sousedství se nachází barokní sýpka neboli špýchar, dnes zrekonstruovaná a památkově chráněná budova. Kvádr z dubečské tvrze byl vsazen do základů Národního divadla. Součástí Prahy se Dubeč stala v roce 1974.

Okolo špýcharu dojdete do dubečského parku. Leží v ochranném pásmu přírodního parku Říčanka, jednoho z nejstarších přírodních parků na území hlavního města. V dřívějších dobách se zde rozkládala zahrada správce dvora, takzvaná panská zahrada.

V parku rostou lípy, platany a javory, protéká jím Říčanský potok a najdete v něm celou řadu architektonických a přírodních prvků: meditační loučku s kameny a vodotečí, labyrint z habrů, vyhlídku a dokonce i svah osázený vinnou révou. Dále je tu dětské hřiště, přírodní amfiteátr, okrasné jezírko či bosá stezka. „Soutěže ve zpěvu“ se tu účastní mnoho různých druhů ptáků. Park byl budován od roku 2009 a otevřen o dva roky později.