Pravidla pro účast a hlasování v soutěži Pochoutkový rok 2024

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: 3. března 2024 do 31. října 2024.

Účast v soutěži a princip soutěže 

Soutěž probíhá v pořadu Pochoutkový rok od 3. března 2024 do 31. října 2024 a na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz.

Pořad Pochoutkový rok je vysílán regionálními stanicemi Českého rozhlasu následovně:

premiéra každou neděli v 10:04–11:00, repríza každou neděli ve 21:04–22:00 (ČRo Brno; ČRo České Budějovice; ČRo Hradec Králové; ČRo Karlovy Vary; ČRo Liberec; ČRo Olomouc; ČRo Ostrava; ČRo Pardubice; ČRo Plzeň; ČRo Region; ČRo Sever; ČRo Vysočina; ČRo Zlín)

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „účastník“). 

Účastník se do soutěže přihlásí zasláním receptu vycházejícím z českých tradic, který se zpravidla v rodinách dědí z generace na generaci. 

Přihlášku lze do soutěže zaslat do 15. září 2024 v listinné podobě poštou na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2 (obálka musí být opatřena heslem Pochoutkový rok) nebo prostřednictvím webového formuláře na www.pochoutkovyrok.cz 

Přihláška musí být strukturovaná následovně:

Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Email (povinné pouze při přihlášení přes webový formulář)
Název receptu
Seznam surovin
Pracovní postup
Fotka jídla (nepovinné)  

Každou neděli od 3. března 2024 do 31. října 2024 v pořadu Pochoutkový rok vybere ze všech přihlášených receptů odborná porota ve složení Roman Paulus, Jaroslav Sapík a Naďa Konvalinková jeden recept, který s účastníkem soutěže uvaříme a následující neděli v pořadu Pochoutky odvysíláme. Audio, video a fotky z natáčení budou prezentovány na webu www.pochoutkovyrok.cz. Účastník soutěže, se kterým budeme vybraný recept připravovat, obdrží dárkový balíček soutěže Pochoutkový rok (zástěra, chňapka, prkénko na krájení, kuchyňská váha, sada nožů, vařečky, zápisník na recepty, kniha Pochoutkový rok 2, taška). Celkem tak bude vybráno a odvysíláno 30 receptů. 

Ve speciálním listopadovém vydání pořadu Pochoutkový rok vybere z výše uvedených 30 receptů odborná porota ve složení Roman Paulus, Jaroslav Sapík a Naďa Konvalinková tři nejlepší a sestaví z nich pořadí první, druhé a třetí místo – účastníci soutěže, kteří tyto recepty do soutěže přihlásili, obdrží nové vybavení do kuchyně (kuchyňské elektrospotřebiče). Záznam slavnostního finále pořadu Pochoutkový rok odvysílají regionální stanice Českého rozhlasu v neděli 24. listopadu 2024 po 10. hodině v premiéře a po 21. hodině v repríze.

Hlasování v soutěži 

Od 29. září 2024 (10:30:01) do 31. října 2024 (23:59:59) lze na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz hlasovat pro nejlepší posluchačský recept ze všech 30 receptů odvysílaných v pořadu Pochoutkový rok během konání soutěže.

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Před hlasováním je nutné vyplnit v hlasovacím formuláři své jméno, příjmení a kontaktní telefon.  

Z každého počítače (respektive IP adresy) je možné hlasovat 1x za 24 hodin s tím, že časové omezení je účinné vždy od okamžiku udělení hlasu. V případě dodržení výše uvedeného pravidla pro hlasování je hlas započítán jako platný.

Účastník soutěže, který se svým receptem obdržel nejvíce platných hlasů (od 29. září 2024 do 31. října 2024) na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz, obdrží nové vybavení do kuchyně (kuchyňské elektrospotřebiče) v hodnotě 15 000 korun.

Ze všech platně zaslaných hlasů bude vylosován jeden hlasující, který obdrží nové vybavení do kuchyně (kuchyňské elektrospotřebiče) v hodnotě 10 000 korun.

Předání výher  

Výhry budou výhercům předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. 

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele. 

Český rozhlas neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy a případné nedoručení registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení Pořadatele  

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. 

Finanční plnění výher není možné. 

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit. 

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách www.pochoutkovyrok.cz

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. 

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.