Přemysl Otakar II. založil čtyřicet měst ve střední Evropě. V Budějovicích mu věnovali expozici

Hradební ochozy někdejšího opevňovacího systému
Hradební ochozy někdejšího opevňovacího systému

V Českých Budějovicích na jihu Čech stojí historická gotická věž, která nese jméno Železná panna. Kdysi bývala součástí městských hradeb. Dnes je v ní umístěna jediná stálá expozice v České republice věnovaná životu krále Přemysla Otakara II. Už tři roky ji provozuje sdružení nazvané Města Otakarova.

Co mají společného České Budějovice, Písek, Kolín, Kouřim, Čáslav, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička Chrudim, Mělník, Litovel, Uherské Hradiště, Přerov nebo Uherský Brod? Svého zakladatele krále Přemysla Otakara II. Stejně jako několik dalších desítek měst a klášterů. Přemysl Otakar II. založil kromě zmiňovaných českých měst také například Kaliningrad v Rusku, Kladsko v Polsku nebo Zittau v Německu a mnoho dalších.

Na připomínku Přemysla Otakara II, tedy jeho díla i osobního života, tady prezentujeme příběh krále a také příběh jeho měst, uvádí smysl expozice v českobudějovické Železné panně místopředseda sdružení Města Otakarova Svatomír Mlčoch.

Přemysl Otakar II. se zasloužil také o založení nových hradů a klášterů. Jeho přičiněním byl založen například Špilberk v Brně nebo Hofburg ve Vídni. Na jihu Čech pak klášter Trnová Koruna, později nazývaný Zlatá koruna.

Na patnácti panelech mohou návštěvníci expozice poznat králův životní příběh i jeho politickou dráhu. A vidět třeba i kopii jeho ceremoniálního meče, jehož originál je uložený ve Vídni, anebo repliky zajímavých dobových předmětů. K doložení historie města České Budějovice, jehož byl král zakladatelem, jsou vystaveny kopie významných královských listin Václava II. a Václava IV.

A pochopitelně je zde k vidění i železná panna, tedy středověký mučicí nástroj, podle kterého se věž jmenuje. Původní jméno věže bývalo odvozeno od měšťanské rodiny Spielhayblů, které tento objekt patřil od roku 1407.