Rokle v údolí řeky Bobrůvky na Vysočině nese jméno po baronu Františku von Trenckovi

15. květen 2019
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rokle barona Trencka v údolí řeky Bobrůvky

Poblíž obce Drahonín na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny tvoří řeka Bobrůvka malebné údolí zvané Trenckova rokle. Název nese po baronu Františku von Trenckovi, vůdci vojska pandurů bránících Rakousko-Uhersko před nájezdy Turků. Ten se v těchto místech údajně ukrýval poté, co na něj byl vydán zatykač. Trenckovou roklí protéká také malý potok tekoucí z Drahonína, který ve skalní soutěsce tvoří kaskády a menší vodopád.

Údolí řeky Bobrůvky se vine mezi obcemi Skryje a Strážek. Nejblíže obci Drahonín se nachází hluboká skalní soutěska zvaná Trenckova rokle. Na místo se dá dostat z Drahonína, asi dva kilometry z obce směrem k lesu a pak po červené turistické značce lesní cestou až ke strmé stezce vedoucí přímo do rokle. Stezka je sice opatřena řetězem, ale i tak je třeba být na pohyblivé suti velice opatrný.

Trenckova rokle měla původně jiný název. „Tady se tomu odjakživa říkalo zmola smrti,“ vzpomíná pamětník z Drahonína Miroslav Janda. „Za švédských válek se tu usadili občané Drahonína, ale Švédové je našli a všechny je vyvraždili.“

V pozdějších dobách se tu údajně ukrýval baron Trenck, když válčil po boku vojsk Marie Terezie. Ale sama Marie Terezie na něj vydala zatykač.  A jak se mezi lidmi rozšířilo, že se v rokli ukrývá baron Trenck? Podle pověsti za to může léčivý kořen zvaný osládeř. „Sem chodil sbírat byliny statkář Večeřa. A když jednou přišel, seděli tu tři fousatí muži ve vojenském. Zajali ho a nařídili mu, aby jim sem každý třetí den nosil ovci. A on jim je nosil a dostal za ně pokaždé peníze. Až jednoho dne přišel a nikdo tu nebyl. Od té doby se říká, že jeden z vojáků byl baron Trenck. Ale jestli je to pravda, to se neví,“ říká Miroslav Janda.

Podle pověsti tu měl baron Trenck také zanechat poklad pod kamenem, na kterém je vyrytá zkřížená vidlička a nůž. Ani hledači s detektory kovů však při hledání nebyli úspěšní.

Podél řeky k vodopádu

Plácek pod skálou je oblíbeným místem pro trampy a výletníky, kteří se scházejí kolem velkého ohniště. Na tabuli připevněné na stromě tu najdou podrobný životopis barona von Trencka. Červená turistická značka je pak po levém břehu Bobrůvky dovede směrem k potůčku, který teče také od Drahonína. Ve skalní soutěsce vytváří mnoho kaskád a také vodopády. Nejvyšší měří čtyři metry.

Sucho v posledních letech způsobilo, že v letních měsících je potůček téměř vyschlý. A také smíšený les této chráněné přírodní památky trpí suchem, mnoho již uschlých stromů je určeno k vykácení. Ukryté údolí tak bude po letech nabízet také vyhlídku ze skal, které bývaly celé zarostlé lesy.

Nad vodopádem se nachází chatka, které se přezdívá Orlí hnízdo. „Vzpomínám si, když ji tady stavěli, to jsem byl ještě kluk,“ dodává Miroslav Janda. Velmi strmou cestou stále po červené značce se dá vyjít nad rokli a napojit se na cestu, která vpravo vede zpět do Drahonína, vlevo pak pokračuje znovu podél řeky k Moraveckým Janovicím.  

autor: dak
Spustit audio