Simchat Tora – Dar profesorky Hebrejské univerzity Akademii věd

11. říjen 2020

Svátek Radosti z Tóry, neboli Simchat Tóra. Leo Pavlát vysvětluje, že svátek oslavuje ukončení každoroční četby biblických Pěti knih Mojžíšových a zahájení nového cyklu čtení.

Během bohoslužby tak na slova posledního oddílu Tóry další předčítání navazuje úvodním oddílem od „na počátku stvořil Bůh". Symbolickým propojením počátku a konce se takto vyjevuje, že ani naučení Tóry nemají začátek a konec, že první i poslední je v ní pro člověka spjato jako věčná inspirace. Autor vysvětluje, proč muži při tomto svátku sedmkrát v tanci obcházejí synagogu a řadu dalších detailů a zvyklostí, které se k němu vážou.

Tři tisíce knižních titulů o Jeruzalémě. To je jedinečný dar profesorky Biancy Kühnel z Hebrew University v Jeruzalémě Ústavu dějin umění Akademie Věd České republiky.

V Brně nabízejí divadlení tvůrci Eva Lietavová a Pavel Strašák reflexi transportů tamního obyvatelstva. Podle zpráv z Židovské obce Brno se od března 1939 do června 1942 počet židovských obyvatel v kraji snížil z necelých patnácti tisíc na 855 osob. Koncem května 1942 odjížděl z Brna do Terezína poslední transport uzavírající sérii velkých deportací.

Moderuje Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio